Despre Societatea de Micologie "Kálmán László"
Numele organizaţiei

Societatea de Micologie "Kálmán LÁSZLÓ" / László Kálmán Gombászegyesület (LKG)

Tipul organizaţiei: Asociaţie
Date contact

Adresa: 520032 Sf. Gheorghe, jud. Covasna, str. Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5. Tel/Fax: 40-367-411-037 / 0267-312.238 Email: lkgsztgy@gmail.com Web site: http://www.gombasz.ro

Cont bancar:

BCR Sucursala Jud. Covasna ,Sf. Gheorghe, Soc. de Micologie Kálmán LÁSZLÓ, cont nr. RO71RNCB012403801358002/RON, RO95OTPV300000081309EU01/EUR, SWIFT COD OTPV ROBU.

Cod fiscal: 13641031

Reprezentant legal

Dr. Zsigmond Győző, preşedinte

Persoană de contact pentru 2%

Zágoni Imola (520032 Sepsiszentgyörgy/Sf. Gheorghe, str. Császár B. Nr. 3., bl. 7/C/10/ tel. 0742958010.

Descrierea organizaţiei

Anul înfiinţării: 2000 (ca persoană juridică, de altfel: 1999) Misiunea/scopul principal: cercetarea ştiinţifică în domeniul micologiei şi în domeniile aferente; activitatea de educare şi de propagare în vederea cunoaşterii aprofundate a ciupercilor, a tradiţiilor locale, protecţia mediului înconjurător şi al consumatorilor de ciuperci etc. Domeniul de activitate: micologie şi domenii aferente, respectiv: - educatie permanenta (pentru tineri şi adulti) - timp liber, turism - editare publicatii - organizare evenimente - cercetări ştiinfice - protectia consumatorilor - schimburi culturale si relatii de prietenie (în ţară şi peste hotare) - conservarea si protectia resurselor naturale

Beneficiarii organizaţiei:

Tineri şi adulţi interesaţi în cunoaşterea, respectiv consumarea ciupercilor Numărul estimat de beneficiari in 2004: Sute de mii (cel puţin)

Componenta consiliului de conducere (nume şi afiliere)

Prof. univ. dr. Zsigmond Győző - preşedinte (Univ. Bucureşti), Conf. univ. dr. Pál-Fám Ferenc - vicepreşedinte, Zágoni Imola - vicepreşedinte (prof. de biologie, Sf. Gheorghe), Zoltán Sándor - secretar (ing. cu diplomă de expert în micologie), Péter Gabriella - casier. Comisie de experţi: drd. Lázár Zsolt, Puskás Attila (pensionar,fost prof. de biologie), drd. Sántha Tibor, dr. Zsigmond Győző. Numărul de membrii în 2006: 200 Numărul de voluntari implicaţi în 2005: Cca 50.

Principalele proiecte aflate în desfăşurare

Curs de micologie pentru specialişti şi amatori, pregătirea de specialişti pentru efectuarea controlului ciupercilor pe pieţe / Publicarea revistei de micologie Moeszia. Erdélyi Gombász / Conferinţe de micologie / Verificarea ciupercilor pe piaţa centrală din Sf. Gheorghe şi alte oraşe din ţară / Excursii micologice / Tabere de micologie de 5-6 zile Organizaţia a avut activitate financiarăa constantă (depus bilanţ) în ultimii 4 ani

Scurtă prezentare

LKG organizează anual curs de cunoştinţe despre ciuperci şi excursii micologice; pentru protecţia consumatorilor şi a mediului, colaborează cu alte organizaţii din tară şi din străinătate, asigură controlul ciupercilor în Sf. Gh., a publicat un afiş şi un calendar, a înaintat o propunere de lege, a organizat tabere de micologie, o conferinţă despre Amanitaceae. Publică singura revistă de micologie din ţară. A participat la manifestări ştiinţifice în ţară şi peste hotare.

Principalele realizări de până acum

LKG organizează anual curs de cunoştinţe despre ciuperci şi excursii micologice; pentru protecţia consumatorilor şi a mediului, colaborează cu alte organizaţii din tară şi din străinătate, asigură controlul ciupercilor în Sf. Gh., a publicat un afiş şi un calendar, a înaintat o propunere de lege (acceptată şi adoptată recent), a organizat – tot anual - tabere de micologie, o conferinţă despre Amanitaceae în 2000. Publică singura revistă de micologie din ţară (Moeszia. Erdélyi Gombász, 2003-). A participat anual la manifestări ştiinţifice în ţară şi peste hotare. Grupul ţintă al activităţilor noastre este în primul rând mulţimea de oameni (cel puţin sute de mii la noi în ţară) a celor ce culeg şi mănâncă ciuperci. A publicat o carte (Gomba és hagyomány/Ciupercă şi tradiţie. Studii de etnomicologie) împreună cu editura PONT din Budapesta şi a contribuit prin specialişti la publicarea cărţii de popularizare a micologiei publicată în 2010 (Gombák/Ciuperci) de către Editura Corvin din Deva. Publicăm calendare cu imagini anual din 2009 (la Editura Studium din Cluj, resp. Corvin din Deva), am publicat 3 afţe de mare dimensiune (planşe colorate) despre ciupercile Munţilor Baraoltului, Munţişor Bodocului şi a rezervaţiei.naturale Mestecănişul din Reci. În anul 2004 LKG a organizat (în colaborare cu Societatea Micologică din România şi Societatea de Micologie din Ungaria) un curs (primul de acest fel din ţară, conform modelului din Uniunea Europeană, îndeosebi cel din Ungaria) pentru formarea de controlori de ciuperci pentru pieţe. Cursul amintit se desfăşoară şi în prezent. În anul 2006 a fost aprobată de Parlamentul României legea (nr. 30) privind regulile de sănătate publică la folosirea ciupercilor din flora spontană, lege iniţiată, propusă de asociaţia noastră, care însă –din păcate- nu funcţionează nici astăzi pentru că întârzie să apară reglementările, cuvenite din partea ministerelor corespunzătoare.

Apartenenţa la reţele naţionale/internaţionale:

Asociaţia Internaţională de Micologie. Colaborare îndeosebit cu Societatea Micologică din România, Societatea de Micologie din Ungaria şi Mycologia-Europea.

Observaţii:

Din păcate până în prezent s-a făcut nimic din partea organelor statului pentru intrarea cu adevărat în vigoare a legii 30/2006, asrfel an de an avem victime ale intoxicaţiilor cu ciuperci, protestele noastre repetate nu au ecoul corespunzător…

Back to top