A szervezet hivatalos neve

 • magyarul: László Kálmán Gombászegyesület
 • államnyelven: Societatea de Micologie ,,Kálmán László''
 • angolul: Kálmán László Mycological Society

A szervezet neve rövidítve

 • magyarul: LKG
 • államnyelven: SMKL
 • angolul: KLMS

A szervezet pontos címe vagy elérhetősége

 • RO-520032 Sf. Gheorghe, jud. CV, Császár Bálint nr. 3. Bl. 7/C/5
 • tel.: 40-367-411-037, fax: -.
 • e-mail: lkgsztgy@gmail.com
 • honlap: www.gombasz.ro
 • bankszámlaszám: lejes: BCR Sucursala Jud. Covasna ,Sf. Gheorghe, Soc. de Micologie Kálmán LÁSZLÓ, cont nr. RO71RNCB0124038013580001/ROL, az OTP sepsiszentgyörgyi fiókjánál forintos bankszámlaszám: OTP Bank Romania S.A. Sucursala Sfantu Gheorghe RO42 BNRB 3000 0008 1309 HU01 (Asociatia de Micologie "KL"), eurós: RO95OTPV300000081309EU01, SWIFT COD-OPTPV ROBU

TEVÉKENYSÉGI ADATOK

A szervezet tevékenységi területe(i):

Elsősorban:

 • tudományos, szakmai
4.2. További (másodlagos) tevékenységi körök:
 • érdekvédelem, érdekképviselet
 • kulturális, közművelődési
 • sport, szabadidő
 • oktatás
 • tudományos, szakmai
 • egyéb, éspedig: környezetvédelem
 • 5.A szervezet megalakulásának éve: 1999 ; szervezet bejegyzésének éve: 2000.
A szervezet korábbi neve, jogelődje, annak alapítási éve: -

A szervezet:

 • jogi formája: egyesület, polgári társulás
 • jogi státusza: bejegyzett (jogi személy)
 • bejegyzéséhez jogi alapot szolgáltató törvény száma: 36/1995

A szervezet fő támogatói (esetleg fenntartó szervei):

 • a tagok

A szervezet vezetője

 • neve: Zsigmond Győző
 • betöltött tisztsége: elnök
 • telefonszám: 40-367-411-037.
 • e-mail cím: gyozo1959@yahoo.com

A szervezet vezetőségének más tagjai. Alelnökök: Pál-Fám Ferenc és Zágoni Imola, titkár: Zoltán Sándor, pénztáros: Péter Gabriella, a szakmai bizottság tagjai: Lázár Zsolt, Pál-Fám Ferenc, Puskás Attila, Sántha Tibor, Zsigmond Győző.

Kapcsolattartó személy

 • neve: dr. Zsigmond Győző
 • betöltött tisztsége: elnök
 • telefonszám: 40-367-411-037, fax: 00-40-267-312.238.
 • e-mail cím: gyozo1959@yahoo.com

A szervezet vezetőségének más tagjai. Alelnökök: Pál-Fám Ferenc és Zágoni Imola, titkár: Zoltán Sándor, pénztáros: Péter Gabriella, a szakmai bizottság tagjai: Szász Balázs (2010-tól ugyancsak alelnök), Lázár Zsolt, Pál-Fám Ferenc, Puskás Attila, Sántha Tibor, Zsigmond Győző.

Össztaglétszám (csak természetes személyek!): 317 fő
Tagja (önállóságát megőrizve) a következő ernyőszervezeteknek: Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Szövetsége, Magyar Szarvasgombász Szövetség, CIVEK, MACIszEsz.
Alap- vagy tagszervezeteinek száma: a bihari fiók Nagyvárad központtal és egy marosi fiók (Málnássy László Gombászegyesület) Marosvásárhelyi központtal.
Leírás

A László Kálmán Gombászegyesület 1999. május 29-én alakult meg Sepsiszentgyörgyön, ahol a székhelye van jelenleg is. 2001 óta jogi személy, új civil (nonprofit) szervezet. Az Egyesület főként a következők megvalósítására törekszik (célja): az amatőr és a szakképzett gombászok érdekvédelme, törvény elfogadtatása a gombaárusításról, a gombákkal kapcsolatos tudnivalók népszerűsítése, mindenekelőtt a gombamérgezések elkerülése végett (például gombásztúrák révén), adatbázis, könyvtár kiépítése a gombászok számára, a gombaszakértők, gombavizsgáló szakemberek képzésének megszervezése, a mikológiai kutatások szorgalmazása, segítése, környezetvédelem, különös tekintettel a gombákra, a gombatermesztők érdekvédelme. Nyilvános összejöveteleket szervez; képzéseket, szakmai rendezvényeket tart; kiadványokat jelentet meg; kapcsolatot tart más belföldi és külföldi társaságokkal; népszerűsíti az Egyesület céljait és eredményeit; működésének elősegítéséhez támogatást szerez. tagjai tevékenységét egyéb módon is támogatja. Eddigi legfontosabb eredményei: az első romániai magyar gombaszakellenőr-képzés megszervezése 2004 óta, gombaismereti előadások és túrák minden évszakban, a rendszeres piaci gombavizsgálat megszervezése és biztosítása egyelőre csak Sepsiszentgyörgyön, tájainkon gyakoribb ehető és (velük összetéveszthető) mérgező gombákat ábrázoló plakát készítése és népszerűsítése, Gombahír néven hírlevél megjelentetése, gombásztábor, tudományos tanácskozás (galócakonferencia) lebonyolítása, gombakiállítások, javaslat előterjesztése RMDSZ-képviselők révén gombatörvény elfogadtatása érdekében (részben megoldva 2006-ban, sajnos máig nem szabályozták az alkalmazást, a törvény így nem működik), Moeszia néven folyóirat (évkönyv) megjelentetése.

Az LKG eddigi rendezvényei voltak (például):

1999.dec. 18-án a Székely Nemzeti Múzeumban Puskás Attila és Zsigmond Győző tartott előadást a téli gombákról és azok népi felhasználásáról, megtekintettük a László Kálmán emlékkiállítást, Sorbán Géza Udvarhelyszék gombái képekben című, valamint Zsigmond Győzőnek a taplógomba-feldolgozás mesterségét és művészetét bemutató Télen fűt, nyáron hűt című kiállítását. Első tudományos tanácskozás (galócakonferencia) és országos ülés a Dél-Hargitában, a Piliske-hegyi vadászkastélyban 2000. május 19-20-án.

2002 július 10-15. között gombásztábort hoztunk össze Zágonban, 2003-ban Nagyenyeden, 2004-ben Ojtozban, 2005-ben Gyimesbükkben, 2006-ban Kommandón, 2007-ben Vármezőn, 2008-ban Torockón, 2009-ben Borszéken, 2010-ben Árkoson.. A tábor programjában elmaradhatalanok a tudományos és népszerűsítő előadások, gomba-felismerési versenyek, gombakiállítások és gombásztúrák, gombák szépe versenyek.

Biztosítottuk a gombavizsgálatot Sepsiszentgyörgy piacán (a TEGA támogatásával) évente 2001. május 15-e óta május 15 és november 15. között, Kézdivásárhelyen (Gál László révén) 2009 óta, és Nagyváradon (2010 szeptembere óta a RAPAS támogatásával, Horber Pál és Búzás Mihály Barna révén).. 2004.ápr. 3-án beindítottuk az első magyar gombaszakellenőr-képzést Romániában, s ezt folyamatosan megszervezzük azóta is.

2001 óta rendezi meg év végi gombás búcsúztatóját az LKG (ennek keretében gombás ételeket hoznak és mutatnak be a tagtársak, rokonszenvezők és megkínálják az az évi támogatóink közül megjelenteket, sor kerül játékos gombaismereti versenyre is, valamint az illető év addigi képes eseménynaptárának bemutatására).

Az eddigi jelentősebb LKG-kiadványok:
 • Gombahír (az LKG hírlevele) 2000/1-2, 2001/1-2.
 • Ehető és mérgező gombák (színes plakát Pál Fám Ferenc képeivel és szövegével)
 • Moeszia. Erdélyi Gombász 6 száma (az LKG mikológiai folyóirata, évkönyve, 2003 -)
 • 2003-as gombanaptár (Pál Fám Ferenc képeivel)
 • Zsigmond Győző: Gomba és hagyomány, Pont-LKG, Sepsiszentgyörgy, 2008
 • A Baróti-hegység gombavilága, A Bodoki-hegység gombavilága, A Rétyi Nyír gombavilága – nagy méretű plakátok a Sepsi Zöld Úton
Szervezetek/intézmények, melyekkel aktív kapcsolatban áll az LKG, és amelyeket fontosnak tartunk megemlíteni:
 • régión (országon) belüli szervezetek/intézmények: Nemere Természetjáró Kör, Mihai Toma Mikológiai Társaság, Erdélyi Kárpát Egyesület, Székely Nemzeti Múzeum, Erdélyi Szarvasgomba-keresők Egyesülete, Romániai Hungarológiai Tásaság.
 • magyarországi szervezetek: Magyar Mikológiai Társaság, Első Magyar Szarvasgombász Egyesület, Székesfehérvári Gombászok Baráti Köre, Vas Megyei Gombász Klub, Magyar Szarvasgombász Szüvetség.
 • nemzetközi szervezetek: Mycologia-Europea (a világhálón műküdik), Európai Mikológiai Egyesülete A fenti adatok az adatszolgáltatás időpontjára vonatkozó valós állapotot tükrözik.

Adatszolgáltatás dátuma: 2010. év december hó 29. nap.

Adatközlő: Zsigmond Győző

Megjegyzés: SAJNOS ISMÉTELT TILTAKOZÁSAINK EMBERÉLETEK MEGMENTÉSE ÉRDEKÉBEN – HOGY ALKALMAZZA A ROMÁN ÁLLAM SAJÁT TÖRVÉNYÉT, A30/2006-OST! –, NEM JÁRT SIKERREL …

LKG ismertető letöltés
Back to top