year

1999

Május

 • 29-én Sepsiszentgyörgyön, a Nemere Természetjáró Kör székházában, kilenc személy kezdeményezte gombászegyesület megalakulását. Az alakuló ülés résztvevőin kívül említést kell tennünk arról, hogy többen írásban-levélben, e-mailen- vagy telefonon jelentették be, hogy alapító tagjai kívánnak lenni egyesületünknek. László Kálmánt ajánlottuk volt többen egyesületünk névadójának, ezzel a többiek is egyetértettek. Természetesen eleget tettünk azon igénynek, hogy az indoklást, névadónk ismertetését tagjaink olvashassák a Nemere Természetjáró Körrel közös székházunk egyik helyiségében, a gombasarokban, időnként különféle friss gombákat mutattunk be (bura alá tettük őket, s feltüntettük nevüket, neveiket). Egyesületünk (amely civil szervezet) jogi személyként való beíratásáig a Nemere Természetjáró Kör önálló fiókjaként működik. Együttműködési szerződés alapján.

Június

 • Damokos Csabával sikerült pecsétre, illetve fejléces levélre való emblémát készíttetnünk. A gombaárusítással kapcsolatos gondok megoldatlanok. Zsigmond Győző intézkedett, hogy a magyar gombatörvény lefordíttassék román nyelvre, mert magyarul mindeddig hiába terjesztettük fel az országos RMDSz-hez.

Július

 • 10-én gombásztúrát szervezett az LKG a Bíróné pusztáján át Előpatak környékére. Túravezető volt: Puskás Attila.

Augusztus

 • Sántha Tibor építette ki gyümölcsöző kapcsolatunk a Magyar Gomba szaklappal (több írás is megjelent itt a LKG-ről, ill. annak érdekében), segített többünknek is szakkönyv beszerzésében. Márk Miklós a Sugás erdőkerület főnöke készségesen beszámolt munkájukról, ismertett adatokat a bejelentett gombabegyűjtésről, engedélyt adott lezárt erdei utakon való közlekedésre, amennyiben az tudományos céllal történik. Készséggel együttműködik egyesületünkkel más téren is.

Szeptember

 • 11-én újabb gombásztúrát szervezett az LKG az Őrkő környéki erdőkbe. Túravezető volt: Puskás Attila.

Október

 • 2-án Sepsiszentkirály irányába vezetett az LKG által szervezett gombásztúra. Túra vezető volt: Zoltán Sándor. 23-án gombásztúránk Szármány-puszta, Sugásfürdő érintésével zajlott le. Túravezetők voltak: Puskás Attila és Zoltán Sándor.

December

 • 18-án Puskás Attila és Zsigmond Győző tartott előadást a téli gombákról és azok népi felhasználásáról miután megtekinthettük a Székely Nemzeti Múzeumban a László Kálmán emlékkiállítást, Sorbán Géza székelyudvarhelyi tagtársunk Udvarhelyszéki gombák képekben című, valamint az LKG elnökének a taplógomba-feldolgozás mesterségét és művészetét bemutató Télen fűt, nyáron hűt című kiállítását. Péter Gabriella a gombatermesztők képviselője jelezte, hogy szeretnének hallani a gombabetegségekről például. Több gombatermesztő tagunk sikerült számára fontos felvilágosítással ellátnunk. Több tagunk tett annak érdekében, hogy egyesületünket népszerűsítse (folyóiratokban például Puskás Attila, Sántha Tibor, Zs. Gy.). 1999 végén kilenc taggal induló egyesületünk már mintegy félszáztagot számlál. Büszkék vagyunk rá, hogy jól működő fiókszervezetünk van Nagyváradon (Horber Pál gyógyszerész szervezte meg).

2000

Február

 • 19-én Tóth Csongor vetített képes előadására hívtuk meg a tagságot és az érdeklődőket. A vidék gombáit bemutató zenés-képes-szöveges összeállítást az előadó Veress Magda és Puskás Attila segítségével hozta össze.

Április

 • 1-én Puskás Attila a kucsmagombákról tartott szakszerű,meghatározással egybekötött előadást, Zsigmond Győző pedig arról beszélt az érdeklődőknek az LKG ezen rendezvényén, hogy mit tart e gombákról a székely néphagyomány.

Május

 • 19-20-án az alig egy éve létező László Kálmán Clusius-díjas mikológusról elnevezett gombászegyesület (az LKG)aacutáute;lső tudományos tanácskozását éaacutáute;első országos ülését tartotta a Dél-Hargitában, a Piliske-hegyi vadászkastélyban.Üdvözletét küldte nekünk dr. Rimóczi Imre, dr. Vetter János, svédországi tagtársunk: Veress Magda, valamint László Kálmán özvegye, a kolozsvári Nanó néni. Galócakonferenciánk alkalmával Sántha Tibor doktorandus mikológus társunk a bíbor galócát bemutató jól sikerült posztert ajánlott fel egyeaacutáute;źletünknek. 25-én gombatörvény tervezetét adtuk át további ügyintézés véget dr. Bárányi Ferencnek, ki azt felvállalta az RMDSz vezetőségi tagjaként és az egészségügyi miniszter tanácsosaként.

Szeptember

 • 17-én összejövetelünk Puskás Attila által vezetett gombásztúrával kötöttük össze. Napirendi pontjaink voaacutáute;ak: előadás néhány őszi gombáról, gombaismereti játékos vetélkedő, szervezési kérdések, a jövő évi tevékenységi terv megbeszélése. Mindez a Sepsiszentgyörgy környéki erdőkben, legelőkön zajlott le.

Október

 • 14-én a Herec-patak völgyében, a Bodoki-havasban gombásztunk, ismerkedtünk gombákkal és egymással. Puskás Attila volt a túravezetőnk.

December

 • 4-én bensőséges megemlékezés színhelye volt a Székely Nemzeti Múzeum. A házigazda intézmény és a László Kálmán Gombászegyesület megemlékezett a jeles mikológus László Kálmánra annak 100. születésnapján. Beszélt Kónya Ádám, Zsigmond Győző és Kócs Irén. Kónya Ádámnak köszönhetően hangfelvételről meghallgathattuk „Kálmán bácsink” emlékezését „mikós” éveire, társaira. Kócs Irén méltatta részletesebben egyesületünk névadójának munkáját, szólt a múzeumnak adományozott gombagyűjteménye jelentőségéről. December 8-án a háromszéki civil szervezetek bemutatkozásán a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG is részt vett. A számos érdeklődőnek részünkről a szárított gombaanyag, ételek, számítógépes gombaismereti játék, plakátok, fényképek és a Péter család reklámanyagaként, a csiperketermesztés szemléltetése s a csíraeladás jelentette a kínálatot. December 22-én a 2001. évet ünnepi elnökségi gyűlés és „kosaras” gombászkóstoló búcsúztatta legtevékenyebb tagtársaink és támogatóink részvételével.

2001

 • Pályáztunk gombásztúrák megrendezésére, hasonlóképp jártunk el hírlevelünk további igényesebb megjelentetése éaacutáute;ekében.

Január

 • Január 24-i határozatával az Illyés Közalapítvány Gombaismereti túrák címmel beadott pályázatunk -sajnos- kerethiány miaaacutáute; elutasította.

Február

 • Február 16-án téli és tavaszi gombáinkról Puskás Attila és Zsigmond Győző tartott előadást, ezt Rimóczi Imre mikológus professzor Magyarország gombái című cd-jének bemutatásával kötötték egybe. Vendéglátónk a Mikes Kelemen Líceum volt.

Március

 • Március 9-én meghívónk érkezett a 20 éve működő szombathelyi gombászok klubjának vezetőjétől, Kalauz Józseftől. Évenként rendszeresen megszervezett természetismereti túrájukra hívtak bennünket, melyre idén Bükkszentkereszten kerül sor szeptember 21-23. közt. Március 26-án Pál Fám Ferencaacutáute;ejelőgombák (keserűgombák) a Székelyföldről című vetített képes előadása sikerének örvendhettünk.

Május

 • Május 20-ától Sepsiszentgyörgyön (először az országban!) a helybeli TEGA (piacgazdálkodási vállalat) támogatás&áacute;val lehetővé vált a heti egyszeri piaci gombaátvizsgálás. Felváltva teljesítenek szolgálatot: Puskás Attila, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző. Nagy segítséget jelentettek dr. Rimóczi Imre ajánló, támogató sorai.

Június

 • Június 2-án Zoltán Sándor titkárunk gombásztúraaacutáute;ezetőjeként áll a mintegy tucatnyi érdeklődő szolgálatára. Sepsiszentkirály környékén főleg szemcsésnyelű fenyőtinóru volt a zsákmány. Június 22-én Pál Fám Ferenc (a veszprémi egyetemről) Gombapárok (Hasonló ehető és mérgező gombák) címmel adott elő. Illusztrációként színes diáit láthattuk egész nagyra kivetítve a Székely Nemzeti Múzeumban, a Bartók Teremben. Június 23-án temettük az LKG bihari fiókja egyik alapító tagját, Kinde Ilona nyugalmazott mérnököt, aki 70 éves korában hunyt el. Június 25-én Előpatak irányában gombásztunk, ismerkedtünk gombákkal és egymással. Pál Fám Ferenc volt a aacutáute;şravezetőnk, aki Puskás Attilával együtt gombabemutatót is tartott az ötös kilométerkőnél összegyűlt RMDSZ-társaságnak, amely igényt tartott erre.

Július

 • Július 1-én Nádudvary György vezetésével 27 brassói EKE-tag kirándult Eresztevényre, Besenyőre úgy, hogy útjuk gombásztúra is volt, ehhez Puskás Attila révén járult hozzá az LKG. Július 2-án a Kovászna megyei gazdasági rendőrség ellenőrizte egyesületünk pénzügyi helyzetét, könyvelését: mindent rendben talált. Július közepétől nagy méretű színes plakát is segít Sepsiszentgyörgy központi piacán a gombamérgezések megelőzésében. Támogatónk szintén a TEGA volt, s persze a képek meg a szöveg szerzője: Pál Fám Ferenc. Az LKG szerkesztésében, kiadásában a COVA Print nyomdánál megjelent hat ehető és hat ezekhez hasonló mérgező gombát bemutató plakát kisebb méretben is elkészült, hogy küldhessünk belőle fiókszervezeteinknek, amennyiben sikerül megoldaniuk, hogy körzetük valamelyik nagyobb piacán ugyancsak kitegyék azt közszemlére. (Jelen számunk Gombapárok rovata a plakát aacutáute;ső gombapárát ismerteti sajnos csak fekete-fehérben.
 • Július 26-án kelt levél tudatta, hogy az LKG 90.000 Ft támogatást nyert a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt pályázaton „Gombaismereti előadások és túrák” célra.

Augusztus

 • Augusztus 3-5. között Zoltán Sándor és Horber Pál képviselte a László Kálmán Gombászegyesületet a XIII. Romániai Mikológiai Szimpóziumon, amely A gombák és a környezet címmel zajlott le Maroshévizen és Csíkszeredában. Ez jelentette számunkra a kapcsolatfelvétaacutáute;t a „Mihai Toma” Mikológiai Társasággal. Reméljük, hogy sikeres lesz a folytatás. Augusztus 20-22. között gombásztábort hoztunk össze Bálványosaacutáute;, fő témánk a lápok gombavilága volt. Augusztusban Birtalan Ákos képviselő megtisztelt bennünket azzal, hogy vállalta, hogy közbejár az általunk előterjesztett gombatörvény-javaslat dolgában.

Szeptember

 • Szeptember 8-án a Kerek erdőt és környékét jártuk be. A májgombával ismerkedtünk mindenekelőtt, elméletben és a gyakorlatban is: mindenki gyűjtött legkevesebb egy-két ételre valót.

Október

 • Október 9-én Puskás Attila a baróti Fókusz Klub meghívására az ottani művelődési házban tartott előadást az őszi gombákról a többnyire fiatalokból, iskolásokból álló közönségnek. Tagtársunk, Tunyogi Károly gombafasírttal lepte meg a jelenlévőket.

December

 • December 8-án a háromszéki civil szervezetek bemutatkozásán a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG is részt vett. A számos érdeklődőnek részünkről a szárított gombaanyag, ételek, számítógépes gombaismereti játék, plakátok, fényképek és a Péter család reklámanyagaként, a csiperketermesztés szemléltetése s a csíraeladás jelentette a kínálatot. December 22-én a 2001. évet ünnepi elnökségi gyűlés és „kosaras” gombászkóstoló búcsúztatta legtevékenyebb tagtársaink és támogatóink részvételével

2002

Január

 • 17-én Árkoson, a Dahlström Művelődési Egyesület meghívásának tett eleget Zsigmond Győző. Téli gombáink címmel tartott előadást.
 • 21-én Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Könyvtárban tartotta idei első tanácskozását az LKG. Ennek keretében Simon József filmjét mutattuk be egy múlt év októberében Sugásfürdőn és környékén lezajlott túránkról, illetve az őszi gombákról.
 • Pályáztunk gombaismereti előadások, gombásztúrák megrendezésére, hasonlóképp jártunk el első évkönyvünk megjelentetése érdekében.

Február

 • 20-án Uzonban, a Zsigmond Benjámin Szabadegyetem meghívásának tett eleget Zsigmond Győző. Gomba és tudomány, gomba és hagyomány címmel tartott előadást.

Március

 • 22-én Pál Fám Ferenc a taplógombákról tartott vetített képes előadást 18,30-tól a Székely Nemzeti Múzeumban, ahol kiállítás is megtekinthető volt a taplógomba-feldolgozás mesterségéről és művészetéről. A tagok a támogatóknak köszönhetően gombapaprikást vacsorázhattak a Székely Mikó Kollégium étkezdéjében, majd a Mikes Kelemen Líceum dísztermében került sor az LKG országos közgyűlésére.

Április

 • 12-én Málnáson, a helybéli népfőiskola meghívásának tett eleget Zsigmond Győző. Minden gomba jó gomba, csak az ember goromba címmel tartott előadást.

Május

 • 1-15. között Zsigmond Győző hat etnomikológiai előadást tartott vendégtanárként a Szegedi Tudományegyetemen.
 • 19-én kezdte el az LKG a sepsiszentgyörgyi TEGA támogatásával a vasárnaponkénti piaci gombaátvizsgálást, tanácsadást (és végzi ezaacutáute;Švben november 1-ig).
 • 29-30-án elnöke révén képviseltette magát az LKG Szegeden a II. Magyar Mikológiai Konferencián, és ott Kakas Zoltán rendezésében nagy sikerrel mutatták be Zsigmond Győzőnek a korondi taplógomba-feldolgozás mesterségét és művészetét bemutató kiállítását Télen fűt, nyáron hűt címmel.

Június

 • 22-én gombásztúrát szervezett Előpatak környékére az LKG. Részt vettek 18-an. Túravezető volt: Zoltán Sándor, aki a városi RMDSZ által szervezett Szent Iván-napi ünnepségen gombabemutatót is tartott az érdeklődőknek.

Július

 • 10-15-én ötvenen vettek részt az LKG-nak a Székely Nemzeti Múzeummal közösen szervezett zágoni gombásztáborában, több mint húszan az anyaországból jöttek, köztük neves szakemberek, mint dr. Jakucs Erzsébet, dr. Bratek Zoltán, dr. Pál Fám Ferenc, akik a székelykeresztúri-rugonfalvi szarvasgombászokkal és dr. Zsigmond Győzővel együtt előadást is tartottak.
 • 30-án az LKG és a Nemere Természetjáró Kör együttműködése folytatásaként ez utóbbi BAO-BAO néprajzi-természetvédő táborában Kézdialmáson gombásztúrát vezetett és A gomba a magyar néphitben címmel Zsigmond Győző tartott előadást.

Augusztus

 • 4-én a kommandói falunapok alkalmával az LKG biztosította a 200 kiló rókagomba ellenőrzését, átvizsgálását, amely mennyiségből gombapaprikás készült a részvevők számára.
 • 31-én a besenyői Bogdán csárdával együttműködve szervezett gombásztúrát az LKG. A túrát követően közösen készített gombatokányből lakmároztak a részvevők.

Szeptember

 • A László Kálmán Gombászegyesületet képviselve Zsigmond Győző tartott előadást a regionális együttműködés lehetőségeiről az I. Nemzetközi Kárpát-medencei Szarvasgombász Konferencián Egerben 2002. szept. 21-én.
  1. szeptember 30-án Budapesten a TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társaság) meghívásának tett eleget az LKG elnöke, A gomba a magyar néphitben címmel tartott előadást.

Október

  1. okt. 3-án az Első Magyar Szarvasgombász Egyesület meghívására a budapesti ELTE-n tartotaacutáute;előadást A gomba a magyar népi gyógyításban címmel az LKG elnöke, és egyúttal beszámolt az egyesület eddigi munkájáról.ászló Kálmán Gombászegyesületet képviselve Zsigmond Győző tartott előadást Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégium dísztermében A gomba funkciói a magyar néphagyományban címmel 2002. okt. 7-én. Megbeszélésre is sor került az LKG nagyenyedi tagságával. Tervbe vettük ottani gombásztúra megszervezését, esetleg gombásztábor helyszíne is lehetne Nagyenyed vagy Torockó.
 • 12-én Sepsiszentkirály környékén tartotta gombaismereti túráját az LKG. Túravezetőnk Zoltán Sándor volt. A hűvő, esős idő miatt csak öten vettek részt rendezvényünkön.
 • 19-én ismételt az LKG, újabb gombásztúráján immár szép számmal, mintegy húszan voltak. Sugásfürdőn és környékén Puskás Attila volt a vezetőnk.

November

 • 16-án részt vett az LKG is a háromszéki civil szervezetek bemutatkozásán a Kovászna Megyei Könyvtárbanán a Székely Nemzeti Múzeumban zajlott le az LKG immár hagyományossá vált gombás évbúcsúztatója a gombászegyesület elnökségének és ez évi fontosabb támogatóinak a részaacutáute;Štelével.

2003

Január - február

 • Megjelent az első romániai gombászlap, a MOESZIA. Erdélyi Gombász, egyesületünk évkönyve, folyóirata. Felelős szerkesztők: Pál-Fám Ferenc (Kaposvári Egyetem) és Zsigmond Győző (Bukaresti Tudományegyetem). Szerkesztőbizottsági tagok: Bratek Zoltán (ELTE Budapest)—földalatti gombák, Ascomycetes; Jakucs Erzsébet (ELTE Budapest)—mikorrhiza; Lázár Zsolt (SzIE Budapest)—taxonómia, ökológia; Rimóczi Imre (SzIE Budapest)—taxonómia, rendszertan, természetvédelem; Siller Irén (SzIE Budapest)—Aphyllophorales, természetvédelem; Szabó Ilona (SE Sárvár)—erdészeti vonatkozások; Szabó László Gy. (PTE Pécs)—toxikológia; Szabó T. Attila (VE Veszprém)—botanikai és etnobotanikai vonatkozások; Vetter János (SzIE Budapest)—élettan.

Március

 • 29-én a Székely Nemzeti Múzeumban (Bartók Terem) megtartotta idei országos közgyűlését a László Kálmán Gombászegyesület. Sor került még az egyesület által indított szaklap (MOESZIA. Erdélyi Gombász) bemutatójára (ez utóbbin az egyik főszerkesztő, Zsigmond Győző bevezetője, Sylvester Lajos beszéde, Gazda Zoltán szavalata, és a Sebestyén Lajos-tanítvány Fazakas Csaba hegedűn előadásában gombás népdalok hangzottak el). A részvevők a szünetben és a rendezvény végeztével gombakóstolóból is kivehették részük az egyesület több tagjának köszönhetően (Décsi Ibolya, Fosztó Anna, Péter Csaba és Gabriella, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző és Mária).

Április - május

 • Május 2-3-án Zsigmond Győző képviselte az LKG-t hozzászólással és kis kiállítással Kolozsvárt az V. Civil Fórumon (konferencia, kiállítások, megbeszélések, vita Civil szervezetek és a politikum témábanás Attila és Zoltáaacutáute;Sándor gombaismereti előadást tartott és túrát vezetett Sugásfürdőn az LKG képviseletében a helybeli AVIS madárvédő egyesülettel közös országos részvétellel lezajlott rendezvényen. 18-án kezdte el az LKG a sepsiszentgyörgyi TEGA támogatásával a vasárnaponkénti piaci gombaátvizsgálást, tanácsadást (és végzi november 1-ig). 30-31-én elnöke révén képviseltette magát az LKG Sepsiszentgyörgyön a Helyi kapcsolatépítés a környezetvédelemért című nemzetközi környezetvédelmi konferencián.

Június

 • 21-én gombásztúrát szervezett Előpatak környékére az LKG. Részt vettek 8-an. Túravezető volt: Zoltán Sándor és Puskás Attila, akik a városi RMDSZ által szervezett Szent Iván-napi ünnepségen gombabemutatót is tartottak az érdeklődőknek.

Július

 • 29-én az LKG és a Nemere Természetjáró Kör együttműködése folytatásaként ez utóbbi BAO-BAO néprajzi-természetvédő táborában Ojtozon gombásztúrát vezetett és A háromszéki népi gombaismeret címmel Zsigmond Győző tartott előadást.

Augusztus - szeptember

 • Augusztus 30-ától szeptember 5-ig harmincheten vettek részt az LKG-nak a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiummal közösen szervezett enyedi gombásztáborában, több mint húszan az anyaországból jöttek, köztük neves szakemberek, például dr. Pál Fám Ferenc, aacutáute;i az Első Magyar Szarvasgombász Egyesületet képviselő Görgényi Gizellával és dr. Zsigmond Győzőverl együtt előadást is tartottak.

Október

 • 11-én gombásztúrát szervezett Sugásfürdő környékére az LKG. Túravezető volt: Zoltán Sándor és Puskás Attila.

November

 • 13-án a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceumban volt gombásztalálkozó. Képes beszámolót tartott a zágoni és a nagyenyedi LKG-gombásztáborról Puskás Attila és Zsigmond Győző. A képek többségét Farkas Lórántnak és Gézának, Dvorácsek Ágostonnak és a jól, korszerűen felszerelt házigazdáknak köszönhetően csodálhatták meg a résztvevők.

December

 • 29-án dr. Pál-Fám Ferenc tartott vetített képeaacutáute;előadást a Székelyföldön előforduló tinórukról a Mikes Kelemen Líceumban, s ezt követően zajlott le a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG immár hagyományossá vált gombás évbúcsúztatója a gombászegyesület elnökségének és ez évi fontosabb támogatóinak s legaktívabb tagjainak a részvételével.

2004

Január - február - március

 • Február 23-án du. 6 órai kezdettel Pál-Fám Ferenc (a veszprémi egyetemről) és Zsigmond Győző eddig például Jaltában bemutatott előadását a László Kálmán Gombászegyesületről ezúttal utóbbi tartotta meg. Illusztrációként színes képeket láthattak (számítógépről vászonra kivetítve) a résztvevők az Egyesület tevékenységéről. A vendéglátó Mikes Kelemen Líceum informatikaterme volt a helyszín.

Április

 • 3-án (30 jelentkezővel és 19 jelenlévővel) beindítottuk az első magyar gombaszakellenőr-képzést Romániában. Tanfolyamunk első előadója (a Tanulók Klubja nagytermében) Puskás Attila (biológus) volt (4 óra, négy előadás). Ő vállalta az elméleti bevezetés, az alapozás munkáját. 17-én szakképzésünk ötödik-hatodik előadását tartotta meg Puskás Attila (a Kovászna Megyei Könyvtár Gábor Áron termében), 24-én pedig a következő négyet. 28-án került sort gombásztanfolyamunk újabb két órájára, ezeket Zsigmond Győző tartotta Gomba és tudomány, gomba és hagyomány címmel du. 6 órai kezdettel a Mikes Kelemen Líceumban.

Május

 • 16-án kezdte el az LKG a sepsiszentgyörgyi TEGA támogatásával a vasárnaponkénti piaci gombaátvizsgálást, tanácsadást (és végzi november 1-ig). 21-én 14 órai kezdettel Tana Áron erdőmérnök erdeink fáiról, Zsigmond Győző pedig fa és gomba kapcsolatáról beszélt, mégpedig a tudomány és a néphagyomány tükrében. Aaacutáute;előadásokra a Sepsibükszád melletti Dobricán került sor, egyúttal terepgyakorlatban is volt részük a részvevőknek, a gombahatározást Puskás Attila mutatta be frissen szedett gombákat ismertetve meg a jelenlévőkkel.

Június

 • 5-én dr. Jakucs Erzsébet a budapesti ELTE tanára, az anyaországi gombászképzés irányítója tartott aacutáute;śbb előadást a Mikes Kelemen Líceumban: a gyógyító gombákról, a gombamérgezésekről, valamint a gombák kereskedelmi vonatkozásairól. 16-án Puskás Attila Növények és gombák címmel, Zsigmond Győző pedig a gombapreparálásról tartott előadást. Az órák (a Mikes Kelemen Líceumban) kis gombaismereti versennyel, felmérővel zárultak. 19-én terepgyakorlat következett Előpatak környékén, túravezetőnk Zoltán Sándor volt, a gombahatározás tanára újra Puskás Attila. Az LKG elnöke gondoskodott róla, hogy a gombafelismerési verseny se maradjon el.

Július

 • 2-án dr. Pál-Fám Ferenc, a Kaposvári Egyetem tanára tartoaacutáute; több előadást, a tanfolyam keretében különféle gombanemzetségek bemutatását végezte el. Másnap - 3-án - terepgyakorlat következett a tanfolyamaacutáute;részvevői számára Zágonban, a túrán szedett gombák azonosítása, kiállítása, majd gombafelismerési verseny.aacutáute;l-Fám Ferenc előadássorozata, mely sikerét a számítógépes kivetítés nagy mértékben elősegítette.

Augusztus

 • 23-án a Radio România Actualităţi számára nyilatkozott mintegy 10-25 percnyit egyesületünk elnöke, elsősorban a média, az állam felelősségére próbált figyelmeztetni a gombamérgezések, valamint a gombászati ismeretek népszerűsítése dolgában. 24-én a Duna TV felkérésére, számára készült film az LKG segítségével. Zsigmond Győző a gyilkos galóca felismerésének fontosságát hangsúlyozta a Gazdakörben be is mutatott kisfilmben. 26-án az LKG-t elnöke képviselte a Román Mikológiai Társaság (Societateta de Micologie din România) Sinaián megrendezett XVI. szimpóziumán. Megbeszélésen, konferencián (itt a gombáknak a magyar népi gyógyításban játszott szerepéről tartott vetített képes előadást) és terepgyakorlaton vett részt.

Szeptember

 • 7-12. között Ojtozon szervezett gombásztábort a László Kálmán Gombászegyesület (LKG). Fontos része aacutáute;lt ez az első romániai gombaszakellenőr-képzésnek, melyet elsősorban az Apáczai Közalapítvány és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogat. Vendéglátónk tagtársunk volt, Jeneiné Rózsa Janka (az Anselmo Vendégfogadó tulajdonosa). Délelőttönként gombagyűjtéssel próbálkoztak a részvevők (mintegy negyvenen) e felsőháromszéki határtelepülésen és környékén helybeliek kalauzolásával, utána a begyűjtött anyag azonosítására, megbeszélésére került sor, délutánonként és esténként játék, gombafelismerési verseny, gombakiállítás és több mikológiai, etaacutáute;mikológiai előadás következett (rendre dr. Pál-Fám Ferenc, Görgényi Józsefné Czudor Gizella, Puskás Attila és dr. Zsigmond Győző részéről). Az érdeklődőkkel ellátogattunk a közeli Rákóczi-várhoz, a Kalaszlói-vízeséshez és moldvai magyar falvakba is (Zöldlonka, Gorzafalva), hol különösen nagy a becsülete a gombászásnak. 8-án tisztújító közgyűlésre is sor került. Megbeszéltük lapunk, a MOESZIA. Erdélyi Gombász 2. száma kiadásának részleteit aacutáute;. A táborozók számára (számuk végig 40 körüli volt) a programon kívül teljes ellátást biztosítottunk az Anselmo fogadóban. 9-én alapító tagként képviseltette magát egyesületünk az Erdélyi Magyar Civil Szervezetek Szövetségének alapító közgyűlésén a VI. Civil Fórumon Kolozsvárt. 12-én de. 11 órai kezdettel az LKG elnöke tartott előadást Kézdivásárhely Művelődési Otthonában, 12 órától pedig megnyílt a mintegy 100 fajt bemutató LKG-gombakiállítás, mely a leglátogatottabbnak bizonyult nem kis örömünkre. 24-én képviselteti magát egyesületünk a Civil Napok 2004 nemzetközi rendezvényen, Sepsiszentgyörgy központjában. 25-én du. 4 órai kezdettel gombaszakellenőri próbavizsgát tartottunk Jakucs Erzsébet vezetésével (vizsgáztattak még: Rabocskai László, Puskás Attila, Szabó Hajnal, Zsigmond Győző). A helyszín a Mikes Kelemen Líceum volt.

Október

 • 2-án tanfolyamunk keretében, de minden más tagtársunk számára is gombásztúrát aacutáute;rdettünk Előpatak irányába. Előadó és túravezető Puskás Attila volt. 16-án pedig két gombásztúrát is tartunk gombaismereti kaacutáute;előadásokkal. Egyik túránk Puskás Attila vezette Sugásfürdő vidékére, a másikat Munzlinger Attila Gelence környékére, Zoltán Sándor volt itt a szakmai felelős. 21-én ketten képviselték egyesületünk Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár meghívásának téve eleget. Dr. Pál-Fám Ferenc alelnök (Gompapárok) és dr. Zsigmond Győző elnök (A gombák a magyar népi gyógyítás) tartottak előadást.

November

 • 9-én a Iaşi-i Tudományegyetem tanszékvezető docense, a Román Mikológiai Társaság titkára dr. Tănase Cătălin tartott két számítógépes kivetítéssel egybekötött előadást az Amőba Eurocenter konferenciatermében 18 órai kezdettel a gombák spórák alapján való felismeréséről, illetve a különleges helyeken termő gombákról. Ez is a gombaszakellenőri tanfolyam és gombaismereti előadásaink keretében zajlott. 10-én a Mikes Kelemen Líceumban tartottuk az első romániai gombaszakellenőr-képzés vizsgáját. A mintegy 30 tanfolyamra jelentkezőből 20-an rendszeresen látogatták az órákat, ott voltak terepgyakorlatainkon, 15-en vizsgára is álltak, s közülük 12-en sikeresen vizsgáztak a több szervezet képviselőiből álló vizsgabizottság előtt (Magyar Mikológiai Társaság, ELTE TTK Budapest, Román Mikológiai Társaság, Iasi-i Tudományegyetem Biológiai Kar, László Kálmán Gombászegyesület). 13-án a sepsiszentgyörgyi Park vendéglő adott helyet a László Kálmán Gombászegyesület egy újabb rövid bemutatkozásának vezetőségi tagja, Puskás Attila révén, aki a gombák tápértékéről is tartott előadást a mintegy 40 részvevőnek, kik a házigazdák gombás ételeiből is kóstolhattak.

December

 • 3-án (Budapesten) a Magyar Szarvasgombász Szövetség Elnöksége meghívásának tettünk eleget, képviseltettük magunk az MSzSz rendkívüli és ünnepi küldöttgyűlésén. 29-én Sepsiszentgyörgyön a Bástya vendéglőben került sor az LKG gombás évbúcsúztatójára, ez egyúttal alkalom volt helybéli támogatóink megtisztelésére és oklevelek átadására a tanfolyamot végzett és eredményesen vizsgázott tagtársaknak.

2005

Január

 • 29-én Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Líceumban tavalyi gombásztanfolyamunk képek, filmek segítségével történő bemutatására került sor (Zsigmond Győző és Dombi Alpár közreműködésével).

Május

 • 26-án elnöke (Zsigmond Győző) és egyik alelnöke (Pál-Fám Ferenc) révén előadásokkal, poszterekkel képviseltette magát egyesületünk a III. Magyar Mikológiai Konferencián Mátraházáaacutáute;

Június

 • 3-án a Székely Nemzeti Múzeumban tartotta az LKG lapja, évkönyve 2. számának bemutatóját Sylvester Lajos, Gazda Zoltán és a Mereklye együttes közreműködésével.
 • 25-én gombásztúrát szervezett az egyesület Előpatak irányába, majd képviseltette magát a Szent Iván-napi főzőversenyen is és gombakiállítást mutatott be a szép számú érdeklődőnek. Túravezetők voltak: Zoltán Sándor és Puskás Attila. Különdíjasács: Hatos András.
 • 30-án Kézdivásárhelyt tartott bemutatóval egybekötött (MOESZIA 2, cd az LKG első 5 évéről) megbeszélést az LKG. Házigazdánk a Hétlépés kávézó (Jancsó Katalin) volt.

Július

 • 10-13. között zajlott le idéni gombásztáborunk Gyimesbükkben mintegy 60 részvevővel az országból és külföldről. Sajnos nem tartott 15-éig, mert 12-én, illetve 13-án haza kellett menekülnie az árvíz miatt a 60 táborozónak. Gombásztúrákat szerveztünk a környéken, gombakiállítást, gombák szépe versenyt, gomba-felismerési versenyt (Puskás Attila, Zoltán Sándor és Zágoni Imola irányításával), gombaismereti s gombászlap-bemutató (a Magyar Gombászról Pálfalvi György beszélt) és Gyimest ismertető (Firtelmeister Erzsébet), valamint etnomikológiai (Zsigmond Győző) előadásokat rendeztünk, gombás játékokat próbáltunk ki. A szakértői gárda Dr. Pál-Fám Ferenc és Benedek Lajos s Gyarmati Lenke irányításával több mint 120 fajt határozott meg az első napi zsákmány alapján.

Augusztus

 • 18-21 között a suceavai nemzetközi mikológiai konferencián képviselteti magát egyesületünk. Dr. Pál-Fám Ferenc és dr. Zsigmond Győző tartanak ott előadást (angol és román nyelven) a Román Mikológiai Társaság meghívásának téve eleget.

Szeptember

 • 16-17-én Marosvásárhelyen - a Bethlen Alapítvány szervezésében, vele együttműködve - tartanak gombaismereti előadásokat, irányítanak terepgyakorlatot az Egyesület részéről 3-an (Puskás Attila, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző). A helybeliek közt ott voltak tagtársaink is. Felvetődött ottani fiók létrehozásának az igénye, Mely vezetőjének máris kiszemelték Málnási Andrást, ki számos gombaismereti cikket közölt a Népújságban.

Október

 • 1-én Zoltán Sándor vezetett LKG-túrát Sugásfürdőn és környékén.
 • 2-án magyar-malajéziai etnomikológiai tanácskozáson vett részt az LKG elnöke Budapesten (Császár Szálló) a magyar etnomikológia helyzetéről számolt be a Magyar Mikológiai Társaság meghívásának téve eleget.
 • 3-án pedig A szívgomba című filmje (operatőr: Petrovits Győző) bemutatásával vett részt A népi orvoslás a Kárpát-medencében elnevezésű konferencián Budapesten, az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban.
 • 14-16-án Zágonban pótgombásztábort tartottak a nyári gyimesbükki LKG-tábor háromszéki részvevői. Pénteken az árvíz elmosta táborban készült felvételeket megtekintetésével összekapcsolt élménybeszámolók hangzottak el (ezúttal is esett az eső). Szombaton délelőtt gazdag zsákmánnyal tért meg a társaság a falu felső szélének közelében (erdőn és mezőn) lezajlott gombásztúráról. Délután megtörtént a gombák azonosítása, kiállítása, gombák szépét is választottak az egybegyűltek (felelősök voltak: Zágoni Imola, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző). Este megtörtént a képes kiértékelés, a díjazás, táborzárás. Vasárnap reggel már a Sepsiszentgyörgyön tartandó gombabemutatóra készítették elő az anyagot a táborozók, és haza készülődtek.
 • 16-án a sepsiszentgyörgyi közművelődési napok nyitányán az LKG nem csupán a gombavizsgálatot biztosította (főleg Zoltán Sándor révén), de kiállítást is összehozott, több mint 80 gombafajt mutattott be a központi piacon, sőt a nagy üstben fövő sok jóhoz is hozzájárult ízletes ehető gombákkal.
 • 21-22-én az LKG a Bethlen Alapítvánnyal együttműködve megtartotta marosvásárhelyi gombaismereti tanfolyama második részét. Előadást tartottak: Zágoni Imola (gombamérgezésekről) és Zsigmond Győző (a gombapreparátumok készítéséről valamint a magyar népi gyógyításban felhasznált gombákról). Ugyanők Málnási András segítségével másnap gombásztúrát hirdettek, mely a száraz terep ellenére eredményesnek bizonyult. Szombaton 38 fajt mutattak be s a kiállított gombák felhasználásával gombaismereti meg gombák szépe versenyt is tartottak (ez utóbbit Bethlen Anikó grófnő is megtisztelte jelenlétével). Nagy megelégedéssel könyvelhettük el, hogy működő fiókja van immár az LKG-nak Marosvásárhelyen, ezt erősítette meg a mintegy harminc részvevő érdeklődése, tevékeny hozzáállása.
 • 31-én Zsigmond Győző elnök tartott etnomikológiai előadást Budapesten (angolul, az Európai Folklór Intézetben) rendezett etnoszemiotikai finn-magyar konferencián.

November

 • 3-án az LKG elnöke a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportja által és székházában szervezett nemzetközi ételszemiotikai konferencián tartott előadást (angolul) a gombának a magyar népi táplálkozásban játszott szerepéről.

December

 • 19-én filmvetítéssel egybekötött megbeszélést tartott az LKG. Az idei év gombász eseményeiről, a jövő évi tervekről volt szó, majd Jakucs Erzsébet Gombászösvényeken című gombaismereti kisfilmjét és az LKG képes eseménynaptárát (Dombi Alpár - Zsigmond Győző) mutatták be (támogatónk) a Cosys kft. székházában.
 • 28-án a Mikes Kelemen Líceum látta vendégül az LKG hagyományos rendezvényét, a gombás évbúcsúztatót.

2006

Január

 • 21-én gombászegyesületünk bemutatta az érdeklődőknek a.Gombászösvényeken című oktásra is alkalmas kisfilmet (Dr. Jakucs Erzsébet, a rendező ajándéka a cd). Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgy.

Február

 • 9- én a képviselőház elfogadta az LKG által javasolt gombatörvényt, ha nem is az általunk ajánlott változatát.

Április

 • 15-én (9 Kovászna megyei és 30 Maros megyei jelentkezővel és 16 jelenlévővel) beindítottuk másodjára is a (magyar) gombaszakellenőr-képzést Romániában. Tanfolyamunk első előadója (a Mikes Kelemen Líceumban, itt volt megtartva minden elméleti előadás!) Puskás Attila (biológus) volt (4 óra, négy előadás).
 • 20-án szakképzésünk ötödik-hatodik-hetedik előadását tartotta meg Puskás Attila, Zágoni Imola és Zsigmond Győző, az előbbi 3 előadó következett 27-én is.

Május

 • 6-án került sor az idei tanfolyam első terepgyakorlatára Előpatak (Pap kútja, Gyilkos árok) környékén. Túravezetők és előadók voltak: Zoltán Sándor és Puskás Attila.
 • 11-én Zágoni Imola és Zsigmond Győző tartott előadást,
 • 13-án Marosvásárhelyen tartotta alakuló közgyűlését az LKG Maros megyei fiókja (elnök: Málnási András, titkár: Téglás Zoltán),
 • 18-án Puskás Attila és Zsigmond Győző,
 • 20-án újabb terepgyakorlatra és előadásokra (3-ra) került sor Marosvásárhelyen és környékén (Kebeleszentiván). Előadók voltak: Zágoni Imola, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző, túravezető: Varga Kálmán.

Június

 • 1-én és 8-án elméleti órák voltak (PA, ZI, ZS, ZsGy),
 • 17-én gombásztúra Puskás Attila és Zoltán Sándor vezetésével (Sugásfürdő mellett).
 • 21-én bemutattuk tanfolyamasainknak is a Gombászösvényeken c. oktatófilmet, a szerző, rendező - dr. Jakucs Erzsébet - engedélyével.
 • 24-én megint Marosvásárhelyt és környékén (Németkalap, Somos-tető) került sor előadásokra s terepmunkára egyaránt (ZsGy, ZS, túravezető: Málnási András).

Júliusban

 • gyakorlati gombaismereti órákat tartottunk többnyire, mégpedig a sepsiszentgyörgyi központi piacon:
 • 1-én, 2-án, 8- és 9-én, 10-én, 16, 22, 23, 29, és 30-án.

Augusztus

 • 2-án az LKG és az Erdélyi Szarvasgombász Egyesület megállapodtak, hogy kölcsönösen segítik egymást, együttműködési megállapodást kötnek, s már az idei LKG-táborban lesz például szarvasgombász-bemutató.
 • 2-5. között EKE-táborban hoztak össze gombásztúrát bihari fiókunk tagjai Torockó vidékén.
 • 5, 6, 12, 13, 19 s 20-án folytattuk a gyakorlati órák tartását (Puskás Attila, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző).
 • 25-30. között Kommandón (1000 m felett) szervezett gombásztábort a László Kálmán Gombászegyesület (LKG). Fontos része volt ez a gombaszakellenőr-képzésnek, melyet elsősorban az Apáczai Közalapítvány és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogat. A kommandói iskolai tábor gondnoka, Kocsis Irén és a község polgármestere, Kocsis Béla voltak a vendéglátóink, kedves házigazdáink. Délelőttönként gombagyűjtéssel próbálkoztak a részvevők (hetvenketten) e felsőháromszéki határtelepülésen és környékén helybeliek kalauzolásával, utána a begyűjtött anyag azonosítására, megbeszélésére került sor. Délutánonként és esténként játékot, gombafelismerési versenyt, gombakiállítást rendeztünk. Gombászlap-bemutató (a Magyar Gombászról Pálfalvi György beszélt, a MOESZIA. Erdélyi Gombász 3. számáról pedig Pál-Fám Ferenc) és Kommandót ismertető (Szabó Mária), valamint gombaismereti s etnomikológiai (Zsigmond Győző, Puskás Attila, Pál-Fám Ferenc) előadásokat tartottunk. A szakértői gárda Dr. Pál-Fám Ferenc és Benedek Lajos irányításával több mint 200 fajt határozott meg.
 • A táborozók, és különösképpen tanfolyamunk részvevő számára (számuk végig 40 körüli volt) a programon kívül teljes ellátást biztosítottunk.

Szeptember

 • 2, 10, 16, 17, 21, 23, 24-én folytatódtak gyakorlati gombaismereti óráink.
 • 6-án Nagybáród határában volt bihari fiókunk gombásztúrája. Túravezető: Horber Pál.
 • 9-én a marosi Málnássy László Gombászegyesületünk Nagyernye környékén, a háromszéki központi LKG-szervezetünk pedig Sugásfürdőre szervezett gombásztúrát 21-én és 24-én is. Túravezetők: Erdélyi Pál, illetve Zoltán Sándor és Puskás Attila.

Október

 • 1, 7, 14, 21-én további gyakorlati gombaismereti órákra került sor, a 27-i utolsó előadást a Mikes Kelemen Líceumban dr. Tănase Cătălin tartotta a Iasi-i A.I. Cuza Tudományegyetem docense, a Román Mikológiai Társaság titkára (a gombamérgezések-ről, számítógépes kivetítéssel).
 • 14-én bihari fiókunknak Révsonkolyos környékén volt gombaismereti kirándulása.
 • 28-án a Mikes Kelemen Líceumban tartottuk a második romániai gombaszakellenőr-képzés vizsgáját. A szervező László Kálmán Gombászegyesületen kívül képviseltette magát a Magyar Mikológiai Társaság és a Román Mikológiai Társaság is. Jelen voltak 15-en, sikeresen vizsgáztak 13-an.

November

 • 12-én marosi fiókszervezetünk Kisadorján s Nagyadorján vidékére hívott össze gombásztúrát, melyet kiállítás és gombásétel főzése követett. Túravezető: Molnár György.
 • 30-án bihari fiókszervezetünk (elnök: Horber Pál) Nagyvárad környékére szervezett gombásztúrát

December

 • 16-án Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Líceum éttermében került sor a MOESZIA. Erdélyi Gombász 3. számának bemutatására (Sylvester Lajos, Gazda Zoltán és a Parlagfű együttes közreműködésével), valamint az LKG gombás évbúcsúztatójára, ez egyúttal alkalom volt helybéli támogatóink megtisztelésére, beszámolóra és oklevelek átadására a tanfolyamot végzett és eredményesen vizsgázott tagtársaknak.
 • Ugyanekkor tartotta gombás évbúcsúztatóját (hasonló programmal) Marosvásárhelyen marosi gombászegyesületünk is.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2006-BAN: Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, Illyés KA, Kovászna Megye Tanácsa, Magyar Mikológiai Társaság, Román Mikológiai Társaság, Nemere Természetjáró Kör, Communitas Alapítvány, Székely Nemzeti Múzeum, Mikes Kelemen Líceum, Sepsiszentgyörgyi TEGA, Conico RT, Dália kft., Cosys kft., Modern House kft., Covalact RT és magánszemélyek külföldről és az országból (Bálint József, Bangyán Sándor, Gombos Gyula, Gyenge Arany Áron, Kopacz Attila, Márk Miklós, Márton László, Péter Csaba és Gabriella, Rendi Ferenc és Júlia, Vánky Kálmán, Vasas Gizella, Veress Magda ...).

2007

Január

 • 1-én gombásztúra Kovászna és Réty környékén (szűkebb körben).
 • 13-án ülésezett bihari fiókunk Nagyváradon.
 • 30-án Budapesten a TIT-nél képviselte egyesületünket elnökünk, itt került sor a vármezői tábor ottani beharangozására is.

Február

 • 3-án Marosvásárhelyt megbeszélést tart a marosi fiókszervezet (MLG).
 • 28-án előadás és vetítés (Zsigmond Győző: Az LKG képes eseménynaptára 2006-ra), oklevélátadás, tanfolyamzárás volt a program.

Március

 • 9-én a Málnássy László Gombászegyesület újabb összejövetelét tartja.
 • 31-én Gomba-nap a Székely Nemzeti Múzeumban. Mintegy 60 résztvevővel került sor erre a Székely Nemzeti Múzeummal közös rendezvényünkre. A nap keretében megnyílt Zsigmond Győző kiállításai a korondi taplógomba-feldolgozás mesterségéről, művészetéről, Máthé Árpád toplászmester vendégünk nagy sikerű bemutatatót tartott, liofilizált gombákat is kerültek a közönség elé az LKG jóvoltából, gombaételeket a Park Vendéglő hozott a látogatóknak, Lázár Kinga segített az érdeklődőknek nemezeléssel gombát készíteni. Gombaismereti vetített képes előadásokat tartott Puskás Attila (gombapárokról) és Zsigmond Győző (háromszéki gombás különlegességekről). Utóbbi összeállítóként és Demeter Éva múzeumi főszervezőnk játékvezetőként gombaismereti vetélkedőt tartott iskolások számára.
 • Különféle más gombás vonatkozású kiállítások is kiegészítették a rendezvényt (Devecseri József, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző, Puskás Attila tágyai).

Április

 • 19-én a Kovászna megyei civil szervezetek bemutatkozásán, összejövetelén (Sepsiszentgyörgy, Megyei Tanács) az LKG-t titkára, Zoltán Sándor képviselte.
 • 21-én Teremeújfaluba szervezett terepgyakorlatot fiókszervezetünk, a Málnássy László nevét viselő. Cseke Péter volt a túravezető.

Május

 • 19-én az LKG beindította idén is a piaci gombavizsgálatot és a tanácsadói szolgálatot, mely minden szombaton és vasárnap 10-13 óra között volt november 1-ig.
 • Ugyancsak ezen a napon marosi fiókunk Gyulakuta környékére szervezett gombásztúrát. A túravezető Varga Kálmán volt.

Június

 • 2-án bihari fiókunk nevében Horber Pál ajánlja fel szolgálataink a nagyváradi piacrendészetnek
 • 16-án az Ernye környéki erdőkbe szervezett gombásztúrát a Málnássy László Gombászegyesület. Ezúttal Erdélyi Pál volt a túravezető.
 • 23-án Sugásfürdői gombásztúra és kiállítás a program. Felelősök: Puskás Attila és Zoltán Sándor.
 • 24-én: Helynevek és gombák. Zsigmond Győző előadása Balatonszárszón a Magyar Nyelvtudományi Társaság és a Károli Gáspár Református Egyetem által szervezett VI. magyar névtani konferencián.

Július

 • 13-án a tábort előkészítő megbeszélést tart a Málnássy László Gombászegyesület Marosvásárhelyt.
 • Gyakorlati és elméleti gombaismereti órákat tartottunk a sepsiszentgyörgyi központi piacon: 8-án, 14-, 15-, 21- és 22-én.
 • Bályokon és Berettyószéplakon Búzás Barna vezetésével vesz részt gombásztúrán a bihari fiók tagsága.
 • 28-án Kárászon (Baranya megye) mikológiai konferencián adott elő Zsigmond Győző A gomba a magyar néphagyományban címmel.

Augusztus

 • 13-án a vármezői tábor előkészítésének eredményeiről tart megbeszélést a Málnássy László Gombászegyesület Marosvásárhelyt.
 • 14-19. A sepsiszentgyörgyi székhelyű László Kálmán Gombászegyesület és annak fiókszervezete, a marosvásárhelyi székhelyű Málnássy László Gombászegyesület gombásztábort szervezett Vármezőn. A rendezvényt a helyi önkormányzat és a megyei tanács is felkarolta. A táborban tudományos, ismertető jellegű előadások hangzottak el a helyi művelődési otthonban külföldi, főként magyarországi előadóktól (dr. Jakucs Erzsébet, dr. Pál-Fám Ferenc, Benedek Lajos, Gortváné Juhász Edit), valamint erdélyiektől (Málnási András, Puskás Attila, dr. Zsigmond Győző). Volt gombakiállítás, gombák szépe és gomba-felismerési verseny is. Sikeres képzőművészeti kiállításra szintén sor került, Málnási András rajzai és Málnási Beáta festményei ugyancsak a gombák világához kapcsolódtak. Naponta gombásztúrákra került sor, ezeken szakértő és helybéli túravezető segédkezett. Több mint 80 résztvevő örülhetett a sikeres rendezvénynek, melyen újabb csúcsot döntöttünk: a begyűjtött gombákból 257 gombafajt sikerült a helyszínen meghatározni.

Szeptember

 • 4-én bihari fiókunk tart megbeszélést, beszámolót a gombásztáborról
 • 6-án kiértékelő gyűlést tart Marosvásárhelyen a Málnássy László Gombászegyesület.
 • 16-án Mezőpaniton gombásztúrára és gombaismereti előadásra is sor került marosi szervezetünknek köszönhetően, a főszervező, a túravezető ezúttal Nagy Béla volt.
 • 22-én terepmunka Somos-tetőn (túravezető: Mózes Annamária), előadások, kiállítás, verseny Marosvásárhelyen (Puskás Attila, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző)

Október

 • 5-7-én terepmunka és gombaismereti előadások, versenyek s kiállítás Ojtozban (Puskás Attila, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző).
 • 13-án terepmunka Sugásfürdőn 15 résztvevővel (túravezető: Zoltán Sándor), illetve a Maros megyei Somosdon 16 résztvevővel (túravezető: Varga Kálmán).

November

 • 2-án tanfolyamunk keretében du. előadást tartott Cătălin Tănase és Pál-Fám Ferenc a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen líceumban.
 • 3-án de. 10 órai kezdettel gomba-szakellenőri vizsga zajlott le a Mikes Kelemen Líceumban. 12 órától küldöttgyűlését tartotta a László Kálmán Gombászegyesület (az LKG). A régi vezetőség visszaválasztását követően közös nyilatkozatot javasoltak, fogadtak el a jelenlévők. Tiltakozásuk fejezték ki a résztvevők az ellen, hogy a gombatörvény alkalmazását lehetővé tevő határozatokkal, rendeletekkel még mindig késlekedik az illetékes minisztérium, s közben emberéletek múlnak ki a törvényes rendelkezések betartásával legalább részben megelőzhető gombamérgezések miatt. Kérik, hogy állíttassék vissza a statisztikai hivataloknál a gombamérgezések jelzése, amint az megvolt 1994 előtt, s tegyék be a kötelező tananyagba a gyilkos galóca ismertetését, mert ez okozza a súlyos gombamérgezések mintegy 90 %-át. A tiltakozáshoz csatlakoztak a Román Mikológiai Társaság jelenlévő képviselői is (köztük annak titkára).
 • 27-én az LKG nevében Horber Pál nyújt be memorandumot a Környezetvédelmi Minisztériumnak, ekkoriban egyesületünk több tiltakozást is közzé tesz, hátha tesznek végre az illetékesek azért, hogy alkalmazható legyen a gombatörvény.

December

 • 8-án a MACISZESZ (Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége) kolozsvári országos közgyűlésén képviseltette magát elnöke révén egyesületünk.
 • 15-én tartotta az LKG a 4-es MOESZIA bemutatóját (közreműködtek: Sebestyén Lajos, Sylvester Lajos és Gazda Zoltán) és immár hagyományos gombás évbúcsúztatóját, melyre idéni sepsiszentgyörgyi támogatóit hívta meg.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2007-BEN: Budapestről: APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY, Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, Dália kft., COSYS KFT., GLOBINFO KFT., Maros megyéből: Maros Megye Tanácsa, Nyárádremete Tanácsa, Vármezőről a Vándor panzió, Halászcsárda, Kundi István, Marosvásárhelyről: Alimax, Clini Lab, Ungpro kft., Maren Prod kft., B& B Gyógyszertár, Focus Ecocenter, Auto Top Co (Koronka), Azimut (Ákosfalva), Temesvárról: Steel & Alu Building kft., MAGÁNSZEMÉLYEK (Például: Bethlen Anna, Veress Magda).

2008

Január

 • 28-án gombaismereti vetítettképes, filmmel, vetélkedővel egybekötött előadásás a gyilkos galócáról a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Általános Iskola összes tanulója számára (Zsigmond Győző). 31-én előadás és vetítés a Kovászna Megyei Könyvtárban (Zsigmond Győző: Az LKG képes eseménynaptára 2007-re).

Február

 • 13-án gombaismereti vetítettképes, filmmel, vetélkedővel egybekötött előadás a gyilkos galócáról és a gyilkos galóca típusú mérgezésről a sepsiszentgyörgyi a Kovászna Megyei Könyvtárban (Puskás Attila és Zsigmond Győző).

Március

 • 9-én a Málnássy László Gombászegyesület újabb összejövetelét tartja.
 • 31-én Gomba-nap a Székely Nemzeti Múzeumban. Mintegy 60 résztvevővel került sor erre a Székely Nemzeti Múzeummal közös rendezvényünkre. A nap keretében megnyílt Zsigmond Győző kiállításai a korondi taplógomba-feldolgozás mesterségéről, művészetéről, liofilizált gombák is kerültek a közönség elé az LKG jóvoltából, gombaételeket a Park Vendéglő hozott a látogatóknak, a vendéglátók lehetőséget biztosítottak a gyermekeknek gombakészítésre gyurmából. Gombaismereti vetített képes előadásokat tartott Zágoni Imola és Zsigmond Győző (a gyilkos galócáról). Utóbbi összeállítóként és Zágoni Imola játékvezetőként gombaismereti vetélkedőt tartott iskolások számára.
 • Különféle más gombás vonatkozású kiállítások is kiegészítették a rendezvényt (Devecseri József, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző, Puskás Attila tárgyai).

Április

 • 5-én a marosi egyesület megtartotta az újságban is meghirdetett gombásztúráját Teremiújfaluban. A túravezető Cseke Péter volt.
 • 22-én a háromszéki civil szervezetek összejövetelén képviseltettük magunkat. Fő témáink voltak: a 2%, új könyvelési rendszer, pályázati lehetőségek.
 • 28-án hétfőn két vetített képes etnomikológiai előadásra került sor a Székely Nemzeti Múzeumban du. fél 6-tól, egyiket malajziai kutató tartotta (Dr. Chang Yu Shyun), a másikat dr. Zsigmond Győző (egy különleges gombavilágról s az ottani hagyományokról, valamint a reneszánsz és korunk etnomikológiájáról).

Május

 • 19-én az LKG beindította idén is a piaci gombavizsgálatot és a tanácsadói szolgálatot, mely minden szombaton és vasárnap 10-13 óra között volt november 1-ig.
 • Ugyancsak ezen a napon marosi fiókunk Gyulakuta környékére szervezett gombásztúrát. A túravezető Varga Kálmán volt.
 • 30-án Debrecenben képviselte egyesületünket Zsigmond Győző, ki plenáris előadást tartott az ott megrendezett nemzetközi részvételű IV. Magyar Mikológiai Konferencián A gomba mint étel a magyar néphagyományban címmel.

Június

 • 1,7,8,14,15,21,22,28,29-én piaci gombavizsgálat.

Július

 • 2-án Zsigmond Győző tartott előadást a gyilkos galócáról a Cimbora Tábor résztvevőinek (Benedekmezőn).
 • 5-én gombásztúrát szerveztünk tanfolyamosainknak (az utolsót tanfolyamunk keretében) és más érdeklődőknek Előpatak és Sugásfürdő környékére. Túravezetők voltak: Puskás Attila és Zoltán Sándor.
 • 14-én Zsigmond Győző tart előadást a gyilkos galócáról Setétpatakon a Kárpát-medencei anyanyelvi tábor résztvevőinek.
 • 5,6,12,13,19,20,26,27-én piaci gombavizsgálat.

Augusztus

 • 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31-én piaci gombavizsgálat.

Szeptember

 • 1-6. A László Kálmán Gombászegyesület gombásztábort szervezett Torockón. A rendezvényt a helyi önkormányzat is felkarolta. A táborban tudományos, ismertető jellegű előadások hangzottak el a Torockó Vendégházban külföldi, főként magyarországi előadóktól (dr. Pál-Fám Ferenc, Fekete Oszkár, Gortváné Juhász Edit, Szilvásy Dénes, Horber Pál, G9rgényiné Czudar Gizella), valamint erdélyiektől (Málnási András, Puskás Attila, dr. Zsigmond Győző). Volt könyvbemutató, gombakiállítás, gombák szépe és gomba-felismerési verseny is. Naponta gombásztúrákra került sor, ezeken szakértő és helybéli túravezető segédkezett. Több mint 60 résztvevő örülhetett a sikeres rendezvénynek. A begyűjtött gombákból a szárazság ellenére több mint 130 gombafajt sikerült a helyszínen meghatározni.
 • 19-én Zsigmond Győző Jeruzsálemben – nemzetközi konferencián- tartott előadást a taplógombák feldolgozásáról és szerepükről magyar és román szokásokban
 • 28-án gombászegyesületünk is kiállított a termésnap alkalmával a központi piacon.
 • 16-án Mezőpaniton gombásztúrára és gombaismereti előadásra is sor került marosi szervezetünknek köszönhetően, a főszervező, a túravezető ezúttal Nagy Béla volt.
 • 22-én terepmunka Somos-tetőn (túravezető: Mózes Annamária), előadások, kiállítás, verseny Marosvásárhelyen (Puskás Attila, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző)

Október

 • 6-án a sepsiszentgyörgyi Művészeti Líceumban tartott előadást Zsigmond Győző a gyilkos galócáról és az akkor termő ismertebb ehető gombákról.
 • 10-11-én a Sóvárad környéki hegyekben voltunk terepmunkán a Málnássy László Gombászegyesület –fiókszervezetünk- szervezte gombaismereti rendezvényen. Puskás Attila, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző tartott gyakorlati és elméleti órákat.
 • 25-én Zoltán Sándor vezetett gombásztúrát az Őrkő és Sugásfürdő környékére.

November

 • 9-én Sátoraljaúhelyen a Zempléni Gombászegyesület meghívásának tett eleget az LKG. Zsigmond Győző toplászati kiállítását mutatták be a Székely Nemzeti Múzeum közreműködésével a Kazinczy Múzeumban.

December

 • 7-én Sárospatak református templomának galériája volt a toplászati kiállítás helyszíne.
 • 22-én tartotta az LKG immár hagyományos gombás évbúcsúztatóját, melyre idéni sepsiszentgyörgyi támogatóit hívta meg. TÁMOGATÓINK VOLTAK 2008-BAN: Budapestről: APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY, Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, Dália kft., COSYS KFT., COVAPRINT Nyomda és MAGÁNSZEMÉLYEK (Például: Bethlen Anna).

2009

Január

 • 12-én előadás és vetítés a Kovászna Megyei Könyvtárban (Zsigmond Győző: Az LKG képes eseménynaptára 2008-ra).

Február

 • 12-én gombaismereti vetítettképes előadás a Háromszéken előforduló téli és koratavaszi gombákról a sepsiszentgyörgyi a Kovászna Megyei Könyvtárban (Puskás Attila, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző). A jelenlévők ajándékot kaptak: az LKG 2009-es gombás zsebnaptárát, melyen három királytinóru látható. Készült a COVA Print kft. támogatásával.

Március

 • 27-én Sylvester Lajos mutatta be az Árkosi Művelődési Központban (a kastélyban) este 6 órai kezdettel az LKG és a Pont Kiadó közös kiadványát, Zsigmond Győző Gomba és hagyomány című könyvét. Gombás dalokat Sebestyén Lajostól hallhattunk (citerán játszott). Április 6-án dr. Péntek János akadémikus és dr. Keszeg Vilmos egyetemi tanárok mutatták be a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság színhelyén az LKG és a Pont Kiadó közös kiadványát, Zsigmond Győző Gomba és hagyomány című könyvét.
 • 17-én Zoltán Sándor képviselte egyesületünket a MACISZESZ sepsiszentgyörgyi közgyűlésén.

Május

 • 5-én dr. Bali János mutatta be Budapesten az ELTE Folklore Tanszékén du. 2 órai kezdettel az LKG és a Pont Kiadó közös kiadványát, Zsigmond Győző Gomba és hagyomány című könyvét.
 • 9-én indult be az LKG által biztosított piaci gombavizsgálat a sepsiszentgyörgyi központi piacon a TEGA támogatásával.

Június

 • 6,7,13,14,20,21,27,28-án piaci gombavizsgálat.
 • 13-án a Málnássy László Gombászegyesület nagyernyei gombásztúrájára került sor.
 • 26-án a Málnássy László Gombászegyesület szervezésében zajlott le a Gomba és hagyomány kötet bemutatója Marosvásárhelyen. Tófalvi Zoltán méltatta. Július 4,5,11,12,18,19,25,26-án piaci gombavizsgálat.
 • 15-én a Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor közönsége előtt Magyar népi gombaismeret Háromszéken címmel tartott előadást Zsigmond Győző az LKG-t képviselve Setétpatakon.
 • 26-án Puskás Attila és Zoltán Sándor vezetett gombásztúrát Sugásfürdő környékén.

Augusztus

 • 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30-án piaci gombavizsgálat.
 • 17-én volt meg az első gombavizsgálat Kézdivásárhelyen, melyet Kanta utcai munkahelyén tartott Gál László okleveles tagtársunk.
 • 17-22. között zajlott le idéni szerencsésen időzített gombásztáborunk Borszéken, hol házigazdánk elsősorban Farkas Aladár gombásztársunk volt (és a Fitness, a Hóvirág panziók meg a helybéli kemping).
 • 25-én a sepsiszentgyörgyi presbiteriánusok angoltáborában tartott előadást Zsigmond Győző az LKG-t képviselve Erdélyi magyar népi gombaismeret címmel.

Szeptember

 • 5,6,12,13,19,20,26,27-én piaci gombavizsgálat.
 • 1-7. között Zsigmond Győző az ausztriai Őrségben és a Bakonyban, valamint a Pest megyei Gombán végzett terepmunkát egyesületünk és szaklapunk népszerűsítve.
 • 26-án volt az idei Gomba-nap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői meglepően eredményes túrával kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítás földszinten és emeleten egyaránt, gombaismereti vetélkedő általános iskolásoknak (vezette Bartha Zonga és Zsigmond Győző), előadások (Puskás Attila, Zágoni Imola részéről), végül pedig Puskás Attila mutatta be az érdeklődöknek a Gomba és hagyomány című LKG-Pont-kiadványt.

Október

 • 3,4,10,11,17,18,24,25, 31-én piaci gombavizsgálat.
 • 2-4-én hárman dolgoztunk be Ratosnyán és környékén a maros megyeiek által szervezett, a Bethlen Alapítvány által támogatott póttáborban (Puskás Attila, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző).
 • 18-23. között Szász Balázs és Zsigmond Győző (utóbbi előadóként is) vett részt az LKG részéről a Magyar Mikológiai Társaság és a főszervező Rimóczi Imre meghívottjaiként a
  1. Nemzetközi Cortinarius Kongresszuson, melyet ezúttal Nyíregyháza főiskolája látott vendégül.

November

Árkoson és Sepsiszentgyörgyön zajlott a jövő évi tábor előkészítése, sikerült megnyernünk társszervezőnek Kovászna Megye Tanácsát.

December

 • 3-án Szász Balázs és Zsigmond Győző tartott vetített képes beszámolót a Nyíregyházán tartott 27. Cortinarius Kongresszusról a megyei könyvtárban Sepsiszentgyörgyön a szép számmal megjelent érdeklődőknek.
 • 8-án Marosvásárhelyen mutatták be 2010-es gombanaptárunkat ottani fiókszervezetünk szervezésében.
 • 12-én gombás évbúcsúztató volt az árkosi kastélyban (művelődési központban) du. 5-től. Kezdődött a Nicolescu Anton kis koncertjével (cselló zongorakísérettel), utána jött a vetítéssel egybekötött megemlékezés gombászegyesületünk 10. évfordulójára majd a gombás ételek bemutatása, evés s ivás a hozottakból

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2009-BEN: Budapestről: APÁCZAI KÖZALAPÍTVÁNY, Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, TEGA, Székely Nemzeti Múzeum, Park Vendéglő, Dália kft., COSYS KFT., COVAPRINT Nyomda, Bod Péter Megyei Könyvtár Máshonnan: Magyar Mikológiai Társaság. Communitas Alapítvány, Árkosi Művelődési Központ, Bethlen Alapítvány (Bethlen Anna).

2010

Január

 • 2-án meghalt szeretett tagtársunk és egykori tanfolyamosunk Muresán Éva.
 • 11-én előadás és vetítés a Kovászna Megyei Könyvtárban (Zsigmond Győző: Az LKG képes eseménynaptára 2009-re).
 • 15-én meghirdettük a magunk internetes és az MLG postai úton lebonyolított fotópályázatát a megyei lapjainkban és honlapunkon is.

Február

 • 19 és 22-én a Gombák a természetben címmel az MLG által hirdetett fotópályázat előzsűrizésére kerül sor Marosvásárhelyen (309 kép jött be).
 • Csatlakozott az LKG is a CIVEK Sepsi Zöld Út programjának megvalósítóihoz három gombás plakát elkészítését vállalva.

Március

 • 4-én a Kónya Ádám Művelődési Ház Terefere Klubjának (Matekovics Jánosnak) vendége volt az LKG elnöke, ki is használta a lehetőséget egyesületünk népszerűsítésére.
 • 16-án nyitotta meg a Gombák szépe a természetben című kiállítást a szervező Málnássy László Gombászegyesület Marosvásárhelyen a Bocskai Diakóniai Házban.
 • 24.én tartotta tisztújító közgyűlését az MLG. Elnök: Málnási András, alelnökök: Molnár György és Kovács Éva Enikő, titkár: Téglás Zoltán.
 • 26-án Illyefalván tartott vetített képes előadást az ottani népfőiskola keretében Zsigmond Győző tavaszi és nyári gombáinkról.

Április

 • 1-én a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtárban Gyakoribb tavaszi gombák Háromszéken címmel Puskás Attila és Zsigmond Győző tartott vetített képes előadást és válaszolt a résztvevők kérdéseire.
 • 10-én Mezőpanit környékén szervezett túrát az MLG (Nagy Béla kalauzolásával).
 • 17-én Teremiújfalu környékén hozott össze kucsmagomba-túrát az MLG, egy kisebbet pedig Sugásfürdőn az LKG.
 • 23-án az LKG alapító vezetőségi tagja, Puskás Attila Pro Urbe díjat vett át a sepsiszentgyörgyi Gábor Áron Teremben.
 • 24-én az LKG csapattal (Hatos András, Marthy Ödön és neje Erzsébet, Zoltán Sándor) képviseltette magát a Szent György Napok keretében szervezett főzőversenyen. Különdíjat kaptunk.

Május

 • 8-án az MLG kiállítással rukkolt elő a Civil Szervezetek marosvásárhelyi vásárán.
 • 9-én indult be az LKG által biztosított piaci gombavizsgálat a sepsiszentgyörgyi központi piacon a TEGA támogatásával.
 • 16-án Somos-tetőn szervezett gombásztúrát az MLG.
 • 18-21 között az LKG több taggal is képviseltette magát az I. romániai szarvasgombász konferencián Csíkszeredában. Zsigmond Győző 19-én tartott előadást Etnomikológia. A szarvasgomba a magyar néphagyományban címmel.
 • 26-án Budapesten, az ELTE-n, a Magyar Mikológiai Társaság összejövetelén ZsGy előadást tartott A gomba a magyar néphagyományban címmel.

Június

 • 5,6,12,13, 19,20,26,27-én piaci gombavizsgálat.
 • 12-én Nagyernye környékén túrázott az MLG.
 • 13-án a Málnássy László Gombászegyesület nagyernyei gombásztúrájára került sor.
 • 24-én a sepsiszentgyörgyi megyei könyvtárban tartott megbeszélést az árkosi gombásztábor ügyében az LKG.
 • 25-27-én minitábor Mezőmadarason és Keresden az MLG és LKG közös szervezésében A programban szerepelt gombásztúra, gomba-meghatározás, kiállítás, előadás a mezőségi népi gombaismeretről. Támogatónk a Bethlen Alapítvány volt.
 • 30-án a csíkkarcfalvi Antal emlékházban zajlott le egy konferencia a Hargita Megyei Tanács szervezésében Gyógynövények, gombák gyűjtése és hasznosítása témával. Előadást tartott az LKG részéről: Puskás Attila (Piaci gombavizsgálás, gombahatározás) és Zsigmond Győző (Gombászképzés a LKG keretében).

Július

 • 3,4,10,11,17,18,24,25,31-én piaci gombavizsgálat.
 • 9-én a Kárpát-medencei Anyanyelvi Tábor közönsége előtt Magyar népi gombaismeret Háromszéken címmel tartott előadást Zsigmond Győző az LKG-t képviselve Setétpatakon.
 • 18-23. között zajlott le 10. gombásztáborunk Árkoson, vendéglátóink voltak: Árkos polgármestere (Máthé Árpád), az Európai tanulmányi központ és az Árkosi Művelődési központ. Túrát elsősorban Sugásfürdő, Árkos és Előpatak környékére szerveztünk (főképp Márk Miklós és társai segítségével), de voltunk azért a Szent Anna-tó, Bálványos környékén is. Megvolt a szokásos Gombák szépe és gombafelismerési-versenyünk, kiállításaink közt ezúttal gombafotókat bemutató is volt, díjaztuk pályázatunk nyerteseit, bemutattuk az LKG tagjainak közreműködésével készült gombáskönyvét a Corvin Kiadónak, évkönyvünk (Moeszia. Erdélyi Gombász) 5-6. számát, és sikerült azonosítani ott helyben 277 gombafajt, s ezzel újra csúcsot döntöttünk. Nem maradtak el a gombaismereti előadások sem (Bagladi Orsolya, Fekete Oszkár, Szilvásy Dénes és neje Edit, Pál Fám Ferenc, Puskás Attila, Zsigmond Győző), a zenéről számunkra főleg Sebestyén Lajos gondoskodott, de koncertben is volt részünk a kastélyban.
 • 29-én gombásztúrát szerveztünk Kommandóra, hol gombát is vizsgáltuk meg adtunk is pár különlegességet, ínyencséget a Kommandói Napok keretében főzendő gombatokányhoz (fakó és sárga zsemlegombát, kétszergyűrűs tölcsérgombát például.

Augusztus

 • 1,7,8,14,15, 21,22,28,29-én piaci gombavizsgálat.
 • 4-én végre elhozhattuk a nyomdából a Moeszia 5-6- számát és megkezdődhetett a terjesztése.

Szeptember

 • 4,5,11,12,18,19,,25,26-án piaci gombavizsgálat immár nem csupán nálunk, de Nagy-váradon is az ottani RAPAS támogatásával.
 • 11-én az MLG Erdőszentgyörgy környékére szervezett gombásztúrát.
 • 27-én egyesületünk jövő évi táborát készítettük elő Gyimesbükkben Deáky Andrással.
 • 29-én kerül sor Gombák szépe a természetben fotókiállításunk megnyitójára Nagyváradon.
 • 30-ától van új, saját honlapja egyesületünknek, web-címünk most: www.gombasz.ro.

Október

 • 2,3,9,10,16,17,23,24,30,31-én piaci gombavizsgálat.
 • 2-án volt az idei Gomba-nap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői –meg-lepően eredményes– túrával kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítás földszinten és emeleten egyaránt, gombaismereti vetélkedő általános iskolásoknak (vezette Demeter Éva és Zsigmond Győző), előadások (Puskás Attila, Zágoni Imola részéről), végül pedig Puskás Attila mutatta be az érdeklődöknek a Moeszia. Erdélyi Gombász 5-6. számát, mely főleg a vargányákról, tinórukról szól.
 • A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szombaton ismét megrendezi az évek során már hagyományossá vált gombanapot. Az idei téma: Fán termő gombák. A program 8.45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás­fürdőn (gyülekező a központi buszmegállóban, a Művészeti Nép­iskola előtt), ahol szakavatott vezetők segítettek felismerni az ehető és mérgező gombákat. 15 órától kiállítással, kiselőadásokkal, gombaismereti vetélkedővel és könyvbemutatóval várták az érdeklődőket a múzeum épületében. A Székely Nemzeti Múzeum főépületében: 14.30-tól a Lovag­teremben a Park Vendéglő gombaspecialitásokat árul, 15 órától a Bartók Teremben a rendezvény megnyitója. 15.15-től a Bartók Teremben kiselőadások, Puskás Attila: Fán termő gombák, Zsigmond Győző és Zágoni Imola: Gombamérgezések. Liofilizált gombákat (gyilkos galócákat) is bemutatnak, 16.05-től ugyanott gombaismereti vetélkedő V—VIII. osztályos tanulóknak (forgatókönyv: Zsigmond Győző, játékvezető: Demeter Éva), 16—18 óráig az emeleti folyosón kézműves-foglalkozások a gyermekeknek, gombakalap készítése Bálint Éva Ildikó vezetésével, 17 órától a Bartók Teremben mesterség-bemutató kiállítás és kisfilm: Zsigmond—Kakas—Petrovits: Télen fütt, nyáron hütt. A taplógomba-feldolgozás mestersége és művészete (a hasonnevű kiállítás megtekintése a második emeleten), 18 órától vetített képes könyvbemutató (Moeszia Erdélyi Gombász 5-6.) Közben 15—19 óráig a Bartók Teremben gombák (frissen szedettek és liofilizáltak), gombás képeslapok, bélyegek és játékok kiállítása (Devecseri József, Puskás Attila, Zoltán Sándor, ZsGy).
 • 19-én Nagyváradon zajlott le megbeszélés a bihari fiók bővítése ügyében.

November

 • 4-én tartotta megnyitóját a Sepsi Zöld Út a CIVEK szervezésében. Három gombás plakáttal szállt be a munkába egyesületünk.
 • 29-én megkaptuk városi önkormányzattól a sugási házikót (a Honvád-kút mellettit) a Nemere Természetjáró Körrel és az Erdélyi Kárpát Egyesület itteni fiókszervezetével együtt.

December

 • 4-én véglegesítettük a Corvin Kiadóval együttműködve készítendő 2011-re szóló gombanaptárunkat, mely főleg a gombafotó-kiállításunkra beérkezett képekből nyújt ízelítőt.
 • 14-én megnyílt Gombák szépe a természetben című kiállításunk (MLG-LKG) a kovásznai turisztikai iroda kiállítótermében.
 • 17-én elkészült gombás zsebnaptárunk 2011-re a T3 Nyomdában.
 • 18-án gombás évbúcsúztató volt a Mikes Kelemen líceum étkezdéjében du. 5-től. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott jövő évi falinaptárunk és zsebnaptárunk ismertetésével, játékos versennyel.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2010-BEN: Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, Kovászna Megye Tanácsa, TEGA, Székely Nemzeti Múzeum, Park Vendéglő, Dália kft., COSYS KFT., COVAPRINT Nyomda, Bod Péter Megyei Könyvtár, Mikes Kelemen Líceum, Communitas Alapítvány, Aquaris kft., Geoda kft. Máshonnan: Magyar Mikológiai Társaság, Communitas Alapítvány, Árkosi Művelődési Központ, Bethlen Alapítvány (Bethlen Anna), Bodokról a Favorit kft., Bodokról a Favorit kft., TRUFFOIR kft. TRUFAROM kft., SZÁSZ DOMOKOS (Medgyes), Bethlen Alapítvány (Bethlen Anna), Márton László és Bangyán Sándor (Dálnok).

2011

Január

 • 1-én idén is megvolt a szokásos gombásztúra, szűkebb körben.

Február

 • 3-án előadás és vetítés a Kovászna Megyei Könyvtárban (Zsigmond Győző: Az LKG képes eseménynaptára 2010-re, Puskás Attilával és Zoltán Sándorral együtt: Téli gombák Háromszéken).
 • Bejegyezték Nagyváradon a Partiumi Gombászegyesületet. Elnök: Zakota Zoltán, ügyvezető elnök: Kovács Attila, tiszteletbeli tagok: Búzás Mihály Barna és Horber Pál.

Április

 • 4-én a sepsiszentgyörgyi megyei sportklub egyik termében Gyakoribb gombák Háromszéken címmel Zsigmond Győző tartott vetített képes előadást és válaszolt a résztvevők kérdéseire. Az előadás része volt az EKE által szervezett túravezetői tanfolyamnak.

Május

 • 2-án indult be az LKG által biztosított piaci gombavizsgálat a sepsiszentgyörgyi központi piacon a TEGA támogatásával, először minden hétköznap és vasárnap du. 15-17 óra között.

Június

 • piaci gombavizsgálat. 4-én gombaismereti kirándulás. Túravezető: Zoltán Sándor. Találkozás 9 órakor a Büdös­kútnál, visszatérés kora délután. Útvonal: Büdöskút-Pap kútja-Bíróné pusztája-Őrkő. 26-on vettek részt a túrán.

Július

 • piaci gombavizsgálat. 2-án gombaismereti kirándulás Előpatak, Sugás irányában. Túravezető: Zoltán Sándor.
 • 12-én Zoltán Sándor és Zsigmond Győző tart gombaismereti előadást és gombabemutatót az Ady Általános Iskola Besenyőn táborozó tanulóinak.
 • 23-án az Istenkas Egyesület meghívásának eleget téve Erdővidék gombavilága és népi gombászata címmel tartott előadást Bodvajon az LKG elnöke.
 • 30-án gombás képekkel vettünk részt a Székely vágta rendezvény keretében az orbaiszékiek standján

Augusztus

 • piaci gombavizsgálat.
 • 1-én lett önkéntest foglalkoztattunk (Dita Mancevica) sugási házunkban s székházunkban
 • 3-én interjú a gombaárusításról, egyesületünkről Bíró Blankának (Krónika)
 • 6-án gombásztúrát szerveztünk Kommandóra, hol gombát is vizsgáltunk, részt vettünk a Kommandói Napok rendezvényen és megnéztük az egyesületünk segítségével elkészült a vidék gombavilágát bemutató plakátot.
 • 12-17. között zajlott le 11. gombásztáborunk Gyimesbükkben, vendéglátónk volt: a Deály Panzió (Deáky András). Túrát elsősorban a környéken szerveztünk (helybeli kalauzok segítségével). Megvolt a szokásos Gombák szépe és gombafelismerési-versenyünk, bemutattuk Málnási András Kis gombász elnevezésű gombás társasjátékát és az LKG tagjainak közreműködésével készült javított gombáskönyvét a Corvin Kiadónak, és sikerült azonosítani ott helyben több mint 200 gombafajt. Nem maradtak el a gombaismereti előadások sem (Jakucs Erzsébet, Bagladi Orsolya, Kőszeginé Tóth Judit – a magukat táborunkban először és bravúrosan képviseltető zempléni gombászok egyesületének titkára -, Fekete Attila, Szilvásy Dénes és neje Edit, Pál Fám Ferenc Benedek Lajosssal, Szász Balázzsal, Papp Viktorral, Puskás Attila, Zsigmond Győző). Az LKG itt adta át először gombászati tevékenysége elismeréséül Pázmány Dénesről elnevezett díját a 80. évét nemrég betöltő alapító vezetőségi tagjának, Puskás Attilának. A zenéről számunkra főleg Sebestyén Lajos gondoskodott, de tűzijátékban is volt részünk a Tatros partján.
 • 23-án a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson Zsigmond Győző tartott előadást Kolozsvárt Egy hungarikum – korondi toplászat – magyar és román népszokások szolgálatában címmel.

Szeptember

 • piaci gombavizsgálat
 • 3-án az LKG a Lemhény határában lévő Veresvízhez szervezett kisebb gombásztúrát.
 • 9-én kerül sor a III. Nemzetközi Közép-európai Szarvasgomba Konferenciára Budapesten. Zsigmond Győző A szarvasgombák a magyar néphagyományban címmel tartott előadást az LKG-t is képviselve.
 • 23-24-án a sepsiszentgyörgyi Civil Vásár keretében egyesületünk újra sikeresen bemutatkozott.

Október

 • piaci gombavizsgálat.
 • 1-én volt az idei (ötödik éve megrendezett) Gombanap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői –meglepően népes– túrával kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítás földszinten és emeleten egyaránt, gombaismereti vetélkedő általános iskolásoknak (vezette Demeter Éva és Zsigmond Győző), előadások (Puskás Attila, Zsigmond Győző részéről), Az idei téma: Szarvasgombák. A program 8.45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás­fürdőn (szarvasgomba-keresés kutyával). A Székely Nemzeti Múzeum kertjében: 14.30-tól a Park Vendéglő gombaspecialitásokat árult, 15 órától a Bartók Teremben volt a rendezvény megnyitója. A taplógomba-feldolgozás mestersége és művészete (a hasonnevű kiállítás megtekintésére ugyancsak sor került 17 órától a második emeleten, A Természetrajzi Teremben gombák (frissen szedettek és liofilizáltak), gombás képeslapok, bélyegek és játékok kiállítását lehetett megtekinteni.
 • 7-én Gyergyószárhegyen volt a jövő évi tábort előkészítendő az LKG küldöttsége.

November

 • 11-én mutatták be Marosvásárhelyen, 21-én pedig Gyergyószentmiklóson Zsigmond Győző: Népi gombászat a Székelyföldön c. kötetét.

December

 • 17-én elkészült gombás zsebnaptárunk a dévai Corvin Kiadó nyomdájában. Gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. 5-től. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott jövő évi naptárunk ismertetésével, játékos versennyel. Ugyanezen a napon tartotta hasonló jellegű ünnepségét a marosvásárhelyi Maros étteremben az MLG is.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2011-BEN: Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, Kovászna Megye Tanácsa, TEGA, Székely Nemzeti Múzeum, Park Vendéglő, Dália kft., COSYS KFT., Bod Péter Megyei Könyvtár, Kónya Ádám Művelődési Ház, Globinfo kft., Geoda kft. Máshonnan: Magyar Mikológiai Társaság, Communitas Alapítvány, TRUFFOIR kft., Corvin Kiadó, TRUFAROM kft.

2012

Január

 • 1-én idén is megvolt a szokásos gombásztúra, szűkebb körben.

Február

 • 17-én előadás és vetítés a Székely Nemzeti Múzeumban, Kinda István és Puskás Attila mutatta ne Zsigmond Győző: Népi gombászat a Székelyföldön című könyvét az 50 főnyi közönségnek.
 • 23-án gombaismereti előadás Háromszék tavaszi és nyári gombáiról az árkosi községházán este 7-től mintegy 30 ottani érdeklődő számára, a helybeli Dahlström Károly Művelődési Kör meghívására.

Március

 • 3-án Illyefalva határában téli fülőkés túrán vehettek részt mintegy tízen az LKG sepsiszentgyörgyi tagjai közül.
 • 7-én Puskás Attila Zoltán Sándorral együtt: Téli és tavaszi gombák Háromszéken címmel tartott vetített képes előadást a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Könyvtárban este 6 órai kezdettel.
 • 14-én meghalt Cseke Péter marosszéki gombásztársunk.

Április

 • 2-án Zsigmond Győző tart gombaismereti előadást és gombabemutatót a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában.
 • 3-án Zsigmond Győző tart gombaismereti előadást és gombabemutatót az Ady Általános Iskola tanulóinak.
 • 11-én előadás és vetítés a csíkszeredai Magyar Kulturális Központban, Puskás Attila és Sarány István mutatta ne Zsigmond Győző: Népi gombászat a Székelyföldön című könyvét.
 • 22-én a marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetemen tartott előadást az MLG szervezésében két budapesti mikológus a Corvinus Egyetemről: Benedek Lajos és Rimóczi Imre. Utóbbi átvette az LKG elnökétől az egyesület egyik idei Pázmány Dénes díját.

Május

 • 2-án indult be az LKG által biztosított piaci gombavizsgálat a sepsiszentgyörgyi központi piacon a TEGA támogatásával, majd minden hétköznap és vasárnap (kivétel: hétfő és szombat).
 • 23-án Szász Balázs és Zsigmond Győző képviselte poszterrel az LKG-t a Budapesten megrendezett V. Magyar Mikológiai Konferencián.

Június

 • piaci gombavizsgálat.
 • 9-én gombaismereti kirándulás Bíróné pusztája, Honvédkút irányába. Túravezető: Zoltán Sándor.
 • 16-án volt a nagyernyei gombásztúra, Erdélyi Pál marosi gombásztársunk által szervezett és vezetett kiruccanás.

Július

 • piaci gombavizsgálat.
 • 7-én Kárászon (Baranya megye) mikológiai konferencián a gombafesztivál keretében adott elő Zsigmond Győző Népi gombászat a Székelyföldön és Baranyában címmel.
 • 15-én Az LKG elnöke tart gombaismereti előadást a gyergyószentmiklósi kokojzafesztivál meghívottjaként számos érdeklődőnek.
 • 26-29. közt az LKG kisebb csapattal képviseltette magát a Hercegkúton tartott zempléni gombafesztiválon. Volt képes bemutató a székely népi gombászatról a szép számú előadás egyikeként a népes résztvevők számára.

Augusztus

 • piaci gombavizsgálat.
 • 8-13. A László Kálmán Gombászegyesület szervezésében immár a tizenkettedik gombásztáborra került sor, ezúttal Gyergyószárhegyen. A táborozók felkeresték Hargita megye és környéke ismert és kevésbé ismert helyeit (Szárhegy, Güdüc, Bucsin Gyilkos-tó és vidéke, Csíkszentkirályi Lucs stb.). Változatos és gazdag tevékenység várta a délelőtt gombásztúrákon résztvevőket délután és este. Megnyílt egy gombafotó-kiállítás (a marosvásárhelyi Bélfenyéri Gáboré), erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Pál-Fám Ferenc, Szász Balázs, Szilvásy Edit) faj-meghatározási és -felismerési, valamint gombák szépe verseny volt (utóbbi Málnási András, a marosi fiókszervezet elnökének irányításával). Két könyv bemutatójára is sor került. Zsigmond Győző Népi gombászat a Székelyföldön c. kötetéről szólva annak gyergyói vonatkozásait emelte ki, elsősorban a gyergyói népi gombászatot mutatta be két este (két részben). A nemrég megjelent Négy évszak gombás ételei c. könyv kiadója (Varga Károly, a Corvin Kiadó igazgatója) és a szerzők (Szilvásy Edit és Dénes) egyaránt szót kaptak. Jeles szakemberek előadásait hallgathatták meg az érdeklődők (Dr. Pál-Fám Ferenc, Dr. Benedek Lajos, Fekete Oszkár, Szilvásy Edit és Dénes, Dr. Zsigmond Győző, Szász Balázs) föld feletti és föld alatti gombákról, a gombavilág érdekességeiről, valamint egy gombás társasjátékról (Málnási András találmánya, ő is mutatta be). Az LKG itt adta át idei két Pázmány Dénes-díját, a kitüntetettek közt van az udvarhelyszéki jelenleg Németországban élő Vánky Kálmán is, ki egyértelműen a világ első számú üszöggombásza, az LKG szaklapjának társszerzője. A másik díjat Horber Pál gyógszerész kapta Nagyváradról, kinek díjazásakor és a szárhegyi LKG-küldöttgyűlésen egyaránt hangsúlyosan szóba jött, hogy országos sepsiszentgyörgyi székhelyű gombászegyesületünk a romániai román gombászegyesülettel egyetértésben ezúttal is tiltakozik az ellen, hogy államunk, kormányunk illetékesei nem tartják tiszteletben a 2006 februárja óta érvényben lévő, de sajnos nem működő gombatörvényt. Ennek következménye legalábbis részben az, hogy évente számos emberéletet követel a gombamérgezés, és az ezért felelőseket nem vonják sajnos felelősségre Romániában. Megbeszélést is tartott tehát a nemzetközi táborban, konferencián az LKG, melyen megint terítékre került a gombatörvény ügye. A táborozók bizonyára ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez, az időjárási viszonyok miatt főképp a szárazságtűrő fajok térképezhettek fel alaposan ezúttal. Így is 100 körüli gombafajt azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét.Örültek a szervezők, hogy támogatókra találtak például Hargita Megye Tanácsában, s főleg a Hargita Megyei Agrárkamarában (személy szerint Márton Istvánban, Máthé Emmában), a szárhegyi és sepsiszentgyörgyi helyi tanácsban, Maros Megye Tanácsában és sok lelkes szárhegyiben (kik közül hadd emeljük ki ábécérendben a következőket: Becze László, Csergő József, Ervin atya, Gábor László, György Ferenc, Kassay Péter, Korpos Lajos), s támogatást nyújtott nekünk a sepsiszentgyörgyi Dália kft, kárásziak, a Truffoir Ltd., valamint Italo de Michelis. Házigazdáink voltak: a szárhegyi kolostor és gyermekotthon (Szent Ferenc Alapítvány) és a Kulturális és Művészeti Központ.

Szeptember

 • piaci gombavizsgálat.
 • 21-22-én a sepsiszentgyörgyi Civil Vásár és Civil Konferencia keretében egyesületünk újra sikeresen bemutatkozott, illetve részt vett, képviseltette magát.

Október

 • piaci gombavizsgálat.
 • 5-7- én Vármezőn rendeztek kisebb gombásztábort Maros megyei társaink (szakmai része főleg a túrázás és gomba- valamint a Bélfenyéri Gábor-féle gombafotó-kiállítás volt).
 • 10-én mutatta be Bukarestben Puskás Attila, Kinda István Zsigmond Győző: Népi gombászat a Székelyföldön c. kötetét.
 • 27-én volt az idei (ötödik éve megrendezett) Gombanap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői –meglepően népes– túrával kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítás földszinten és emeleten egyaránt, gombaismereti vetélkedő általános iskolásoknak (vezette Demeter Éva és Zsigmond Győző), előadások (Puskás Attila, Zsigmond Győző részéről), Az idei téma: Gyógyító gombák. A program 8.45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás­fürdőn. 14.30-tól a Park Vendéglő gombaspecialitásokat árult, 15 órától volt a rendezvény megnyitója a múzeumban. Gombák (frissen szedettek és liofilizáltak), gombás képeslapok, bélyegek és játékok kiállítását lehetett megtekinteni. Gombasavanyúság-versenyre is sor került. Kiselőadások hangzottak el: Gyógyhatású gombák (Zágoni Imola), Gombák a magyar népi gyógyászatban (Zsigmond Győző), Bardócz-Veres Béla: Ganoderma-termékek. Levetítették Petrovits Győző és Zsigmond Győző A szívgomba című kisfilmjét. Gombaismereti vetélkedő ugyancsak volt V–VIII. osztályos tanulóknak (benevezés a helyszínen; forgatókönyv: Zsigmond Győző; játékvezető: Demeter Éva). Különféle kisgyerekeknek szóló foglalkozások is voltak (gombapárna készítése, gomba előállítása viaszból, gyapjúból Rácz Beáta, Vinceffy Orsolya és Lázár Prezsmer Kinga közreműködésével).
 • Ugyancsak 27-én nyitották meg Marosvásárhelyt a 2012-s Gombák szépe a természetben fotópályázat képeiből készült kiállítást.

November

 • 24-én évbúcsúztató gombásztúrája volt az MLG-nek a Nyomáti-tetőn és környékén.
 • Katrosán lesz jövő évi gombásztáborunk, voltunk terepszemlén a helyszínen november végén, s decemberben Zágonban tárgyaltunk vendéglátónkkal, támogatónkkal.

December

 • 17-én elkészült gombás zsebnaptárunk a dévai Corvin Kiadó nyomdájában.
 • 22-én gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott jövő évi naptárunk ismertetésével, játékos versennyel.

Egész évben zajló egyéb tevékenységek:

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is és időnként hangsúlyosabban jelen voltunk a médiában (tévé –MTV 1,2, Duna, RTV Magyar Adása, Zempléni TV, Erdélyi TV-, rádió –MR Budapest, Bukarest, Marosvásárhely-, újságok –Népújság, Háromszék, Cimbora, Magyar Gombász, Székely Hírmondó, Hargita Népe, Krónika stb.-) főleg következő tagtársaink szereplése, írásai révén: Málnási András, Puskás Attila, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző. Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2012-BEN: Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, a Hargita Megyei Agrárkamara, Gyergyószárhegy Polgármesteri Hivatala, Kovászna és Hargita Megye Tanácsa, TEGA, Székely Nemzeti Múzeum, Park Vendéglő, Dália kft., Bod Péter Megyei Könyvtár, Kónya Ádám Művelődési Ház, Globinfo kft., Geoda kft. Máshonnan: Magyar Mikológiai Társaság, TRUFFOIR kft., (a dévai) Corvin Kiadó, Italo de Michelis és mások.

2013

Január

 • 1-én idén is megvolt a szokásos gombásztúra, szűkebb körben.
 • 21-én előadás és vetítés a Székely Nemzeti Múzeumban, Zsigmond Győző: A kései laskagomba a magyar néphagyományban címmel.

Március

 • 7-én Puskás Attila Zoltán Sándorral együtt: Tavaszi gombák Háromszéken címmel tartott vetített képes előadást a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban este 6 órai kezdettel.

Április

 • 4-én marosi társaink (az MLG) Teremiújfaluban túrázik (Murokországban).

Május

 • 2-án indult be az LKG által biztosított piaci gombavizsgálat a sepsiszentgyörgyi központi piacon a TEGA támogatásával, majd minden hétköznap és vasárnap (kivétel: hétfő és szombat).
 • 3-án a Székely Nem­zeti Múzeumban 18 órai kezdettel dr. Rimóczi Imre Élő örökségünk a növények és a nagygombák világában címmel tartott előadást.
 • 11-én Civil szervezetek vására Marosvásárhelyt, persze az MLG részvételével, sikerével.
 • 16-án előadás és vetítés a városi művelődési házban. Zágoni Imola tartott előadást Gombapárok címmel.
 • 18-án marosi fiókunk a Múzeumok éjszakáján kiállítással is kitesz magáért.

Június

 • 15-én Nagyernyére szervezett gombásztúrát a marosi fiókunk, a Málnássy László Gombászegyesület.
 • 22-én gombaismereti kirándulás Büdöskút, Sugás, Honvédkút irányába. Túravezető: Zoltán Sándor.
 • 30-án Borzonton gyermektáborban gombászként is tevékenykedett Téglás Zoltán, az MLG titkára.

Július

 • piaci gombavizsgálat. 20-án az LKG Katrosán előkészítő túrát szervezett, túravezetőnk ifjú Dávid Simon vadőr volt.

Augusztus

 • piaci gombavizsgálat.
 • 18-23. A László Kálmán Gombászegyesület szervezésében immár a tizenharmadik gombásztáborra került sor, ezúttal Katrosán. A táborozók (mintegy 70-en) felkeresték Kovászna s Hargita megye ismert és kevésbé ismert helyeit (Perkő, Ojtoz, Mohos, Szent Anna-tó, Gombásbérc, Veresvíz, Kászon, Komandó és vidéke, Csíkszentkirályi Lucs stb.). Változatos és gazdag tevékenység várta a délelőtt gombásztúrákon résztvevőket délután és este. Megnyílt egy gombafotó-kiállítás (a marosvásárhelyi MLG hozta, Málnási András mutatta be) és másik , mely Téglás Zoltán főszolgálatos tábori titkárunk kivételesen igényes gombapreparátumait tárta elénk. Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Pál-Fám Ferenc, Szász Balázs, Szilvásy Edit) történt az azonosítás, a terepmunka, készültünk faj-meghatározási és -felismerési, valamint gombák szépe versenyekkel (utóbbi Málnási András, a marosi fiókszervezet elnökének irányításával zajlott le). Két kiadvány bemutatójára is sor került. A dévai Corvin Kiadó nyomdáját dicsérő jövő évi gombanaptárunk (Erdélyi gombanaptár 2014) immár hagyományt folytat, lapunk újabb 7-8-as száma szintén. A Moeszia. Erdélyi Gombász ezúttal a tinórukat helyezi a középpontba, mikológiai és etnomikológiai cikkei angolul is megjelennek, nem maradnak el a recenziók sem. Először teszünk közzé évkönyvünkben laudációkat, a népszerűsítő rész főszereplője tudós ember, Pázmány Dénes-díjasunk: Vánky Kálmán. A humoros grafikák, a keresztrejtvény, a képes eseménynaptár sem marad ki a szép kivitelezésű szaklapból. Zsigmond Győző elsősorban a kézdiszéki népi gombászatot mutatta be miután Kézdiszéket ismertető dokumentumfilmet tekinthettek meg a táborozók.. A nemsokára kiadandó A Kárpát-medence gyógyhatású gombái c. könyvet kiadója (Varga Károly, a Corvin Kiadó igazgatója) vitaindítóval ismertette, megbeszélésre ösztönzött, s ez meg is lett szerencsésen. Jeles szakemberek előadásait hallgathatták meg az érdeklődők (Dr. Benedek Lajos, Dr. Jakucs Erzsébet, Dr. Pál-Fám Ferenc, Szász Balázs, Szilvásy Edit és Dénes, Dr. Zsigmond Győző) a gombavilág érdekességeiről. Zempléni tájakról készült kisfilmet mutatott be Kőszeginé Tóth Judit az ottani gombászegyesület titkára, s az elmúlt gombászév vármezői gombáiról vetített nekünk Bélfenyéri Gábor. Gombás társasjátékokról nem csupán szó esett, ki is lehetett próbálni többet közülük. Például Málnási András találmányát (Kis gombász) ő maga mutatta be.. Az LKG itt adta át idei két Pázmány Dénes-díját, a kitüntetettek közt van a Magyar Mikológiai Társaság elnöke, régi pártfogónk, segítségünk: Jakucs Erzsébet, az LKG szaklapjának társszerzője. A másik díjat Málnási András a gombászat erdélyi népszerűsítéséért kapta, ő a marosi fiókunk elnöke is. Az LKG-küldöttgyűlésen egyaránt hangsúlyosan szóba jött, hogy országos sepsiszentgyörgyi székhelyű gombászegyesületünk a romániai román gombászegyesülettel egyetértésben ezúttal is tiltakozik az ellen, hogy államunk, kormányunk illetékesei nem tartják tiszteletben a 2006 februárja óta érvényben lévő, de sajnos nem működő gombatörvényt. Ennek következménye legalábbis részben az, hogy évente számos emberéletet követel a gombamérgezés, és az ezért felelőseket nem vonják sajnos felelősségre Romániában. Megbeszélést is tartott tehát a nemzetközi táborban, konferencián az LKG, melyen megint terítékre került a gombatörvény ügye. A táborozók bizonyára ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez, az időjárási viszonyok miatt főképp a szárazságtűrő fajok térképezhettek fel alaposan ezúttal. Így is 200-nál több gombafajt azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét. 219 fajt határoztak meg szakértőink, a Lucs nevű lápból : 75-öt, a Mohos lápból és a közeli bükkösből 65-öt, a Komandó melletti tőzeges lucosból 56-ot, a többséget pedig a tábor közeléből, jórészt a Nemere-hegységből: 107 fajt. Örültek a szervezők, hogy támogatókra találtak például Kovászna Megye Tanácsában, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsában, több lelkes kézdivásárhelyiben, kik közül a Marthy családot kell fő házigazdáinkként kiemelni. S támogatást nyújtott nekünk a sepsiszentgyörgyi Dália kft, kárásziak és mások.
 • 31-én a marosvásárhelyi forgatagban derekasan helytáll az MLG sátora, újra sikeresen bemutatkozott az egyesület.

Szeptember

 • piaci gombavizsgálat
 • 20-án Dédabisztrán minitáborozott az MLG.
 • 21-22-én a sepsiszentgyörgyi Civil Vásár és Civil Konferencia keretében egyesületünk újra sikeresen bemutatkozott, illetve részt vett, képviseltette magát.

Október

 • piaci gombavizsgálat.
 • 5-én volt az idei (hatodik éve megrendezett) Gombanap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői –a reggeli fagy ellenére meglepően népes– túrával kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítással az emeleten, majd előadások, verseny, Az idei téma: Fenyőtinóruk. A program 8.45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás­fürdőn. 14.30-tól a Park Vendéglő gombaspecialitásokat árult, 15 órától volt a rendezvény megnyitója a múzeumban. Gombák (frissen szedettek és liofilizáltak), gombás képeslapok, bélyegek és játékok kiállítását lehetett megtekinteni. Gombasavanyúság-versenyre is sor került. Kiselőadások hangzottak el: Fenyőtinóruk a magyar néphagyományban (Zsigmond Győző). Levetítették Jakucs Erzsébet A gombák sokszínű világa című kisfilmjét. Puskás Attila bemutatta Sebestyén Lajos zenei közreműködésével a Moeszia. Erdélyi Gombász legújabb számát. Gombaismereti vetélkedő ugyancsak volt V–VIII. osztályos tanulóknak (benevezés a helyszínen; forgatókönyv: Zsigmond Győző; játékvezető: Demeter Éva). Különféle kisgyerekeknek szóló foglalkozások is voltak: gipszgombafestés, hűtőmágnes- és plakettkészítés Bálint Éva közreműködésével.
 • 12-én Dédabisztrán EKE-túrán segédkezik az MLG (több képviselője révén).
 • Ugyanekkor Kishegyszőlőn túrázik a csapat nagyobbik része.
 • 19-én Sugásfürdőre szervezett filmes gombásztúrát az LKG. A Duna TV sugározta is gombanapi felvételekkel együtt a Kárpát-expresszben.
 • 31-én idei katrosai gombásztáborunk vetítettképes bemutatására került sor a megyei könyvtár Gábor Áron Termében.

November

 • 11-én Zoltán Sándor tartott (román nyelvű) gombaismereti előadást a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Iskolában.
 • 28-án Puskás Attila és Zsigmond Győző vett részt a Kovászna Megye Tanácsa által szervezett Civil Konferencián Árkoson, ill. az Amőba által szervezett civil jogérvényesítés témájú megbeszélésen.

December

 • 3-án a székely népi gombászatról tartott vetítettképes előadást Zsigmond Győző.
 • 14-én gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott jövő évi naptárunk ismertetésével, játékos versennyel. Elkészült e napra gombás zsebnaptárunk a dévai Corvin Kiadó nyomdájában.

Egész évben zajló egyéb tevékenységek:

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is és időnként hangsúlyosabban jelen voltunk a médiában (tévé –MTV 1,2, Duna, PRO TV, Zempléni TV, Erdélyi TV-, rádió –MR Budapest, Bukarest, Marosvásárhely-, újságok –Népújság, Háromszék, Cimbora, Magyar Gombász, Székely Hírmondó, Hargita Népe, Krónika stb.-) főleg következő tagtársaink szereplése, írásai révén: Jancsó Katalin, Málnási András, Puskás Attila, Szilvásy Edit, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző. Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2013-BEN: Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megye Tanácsa, TEGA, Székely Nemzeti Múzeum, Dália kft., Bod Péter Megyei Könyvtár, Kónya Ádám Művelődési Ház, Park Vendéglő, Globinfo kft., Geoda kft. Máshonnan: Magyar Mikológiai Társaság, (a dévai) Corvin Kiadó és mások.

2014

Január

 • 1-én idén is megvolt a szokásos gombásztúra, szűkebb körben. 20-án előadás és vetítés a Székely Nemzeti Múzeumban, Bagladi Orsolya: Gombanevek nyelvi képe a magyarban. Veszprém megye etnomikológiája címmel.

Február

 • 6-án Zoltán Sándor és Zsigmond Győző bemutatja szóban és képekben az LKG első 5 évét, majd A gombák rejtélyes világa című kisfilm I. részét tekintik meg a résztvevők az Amőba székházában.
 • 13-án Zsigmond Győző bemutatja filmen és képekben az LKG tevékenységét 2004-2006 között, majd A gombák rejtélyes világa című kisfilm II. részét tekintik meg a résztvevők.
 • 20-án Zsigmond Győző bemutatja filmen és képekben az LKG tevékenységét 2007-2009 között, majd A gombák rejtélyes világa című kisfilm III. részét tekintik meg a résztvevők.
 • 27-én Zsigmond Győző bemutatja filmen és képekben az LKG tevékenységét 2010-2012 között, majd A gyilkos galóca című kisfilmet tekintik meg a résztvevők.

Március

 • 20-án 12 MLG-tag vett részt Dr. Rimóczi Imre előadásán a marosvásárhelyi Sapientia Egyetemen.
 • 22-én ünnepélyes megemlékezés az LKG 15. évfordulója alkalmából a Kónya Ádám Művelődési Házban.
 • 22-én tartotta az MLG tisztújító közgyűlését. A 43 résztvevő szavazatainak alapján az új vezetőségi tanács: elnök Málnási András, titkár Téglás Zoltán, alelnökök Molnár György és Varga Kálmán, gazdasági felelős-pénztáros Mózes Anna-Mária, cenzor Kiss Ildikó.

Április

 • 2-án Zsigmond Győző Veszprémben képviselte az LKG-t két gomba témájú előadással, egyik a székely népi gombászatról, a másik általában az etnomikológiáról, s peripatetikus volt, felváltva tartották Szabó T. Attilával, ki az etnobotanikáról értekezett.
 • 5-én marosi társaink (az MLG) Teremiújfaluban (Murokországban) tartja Cseke Péter emléktúráját 36 résztvevővel. Túravezető Vajda Elemér. Házigazdáink gombás gulyással és muroktortával vendégelték meg a túrázókat.
 • 24-én Horber Pál a shii-take gomba gyógyhatásáról és a gyilkosgalóca-mérgezésről tartott előadást az MLG székhelyén

Május

 • 1-én az MLG részt vett a Maros parton rendezett gulyásfőző versenyen. A gulyás IV. helyezést, a gombasavanyúság I. helyet kapott. Szakácsok: Molnár György és Varga Kálmán.
 • 10-én Civil szervezetek vására Marosvásárhelyt, persze az MLG részvételével, ahol a gombatörvénnyel kapcsolatos petíciót átadtuk BL parlamenti képviselőnek (RMDSz).
 • 11-én a bihari Magyarremetén próbáltuk előkészíteni a 2015-ös táborunkat.
 • 31-én az MLG Nagyernyében tartja hagyományos túráját 27 résztvevővel. Túravezető és vendéglátó Erdélyi Pál. 50 gombafajt számlálhattunk a kiállításon.

Június

 • 5-én Vargyason szervezett túrán képviseltette magát szakértővel az LKG.
 • 13-án a piaci gombavizsgálat, illetve a gombatörvény dolgában interjúvolta meg egyesületünk titkárát és elnökét a Pro TV.
 • 14-én de. 11-től a Ciupercile din România/Romániai gombák című könyv bemutatása történt meg a szerzők részvételével a megyei könyvtár Gábor Áron Termében, Sepsiszentgyörgyön.
 • 16-án került fel a Szent Anna-tóhoz legújabb gombaplakátunk.
 • 21-én gombaismereti kirándulás Ika vára, Csernáton környékén. Túravezető: Zoltán Sándor és Jancsó Katalin. A nyári gombákról tart vetített képes előadást az LKG elnöke.
 • 21-én az MLG is túrázik Marosvásárhelyen, a Somos-tető környékén, több mint 40-en. Gombakiállítás az állatkertnél, ingyenes gombavizsgálattal.
 • 26-án az MLG részéről Málnási András és Téglás Zoltán részt vett a Természetrajzi múzeumok nemzetközi szimpóziumán, ahol Téglás Zoltán A gombák urbanizálódása címmel tartott előadást.
 • 26-ától 29-ig az LKG-t 7-en képviselik a baranyai Kárász gombafesztiválján, hol díszvendégként voltunk meghívottak, s be is kellett mutatkoznunk a 15. évforduló alkalmával.

Július

 • 8-12 között Téglás Zoltán, az MLG titkára a borzonti gyermektáborban oktatta gombaismeretre az 1-4. osztályos tanulókat. 12-én az LKG 32 résztvevővel Előpatak felé eredményes gombásztúrát szervezett, túravezetőnk Zoltán Sándor és Puskás Attila volt. Talált ritkább gomba: tüskés sörénygomba. 28-án az LKG Sugásfürdő felé hozott össze sikeres gombásztúrát, túravezetőnk Zoltán Sándor és Puskás Attila volt.

Augusztus

 • 1-én az MLG részéről Mózes Anna-Mária és Bélfenyéri Gábor az EKE kövendi táborában rendeztek gombakiállítást, és tartottak vetített képes gombaismertetőt.
 • 7-én a Görgényi havasokban, az Oszoj-tető környékén túrázik az MLG 22 tagja Tirnován Péter vezetésével
 • 23-28. A László Kálmán Gombászegyesület szervezésében immár a tizenharmadik gombásztáborra került sor, ezúttal Parajdon. A táborozók (mintegy 70-en) felkeresték Maros és Hargita megye ismert és kevésbé ismert helyeit (Parajdon: múzeum-, bánya-, strandlátogatás, Székelyudvarhely, Korond, Gyergyószárhegy, Laposnya, Szováta, Békás-szoros és Gyilkos-tó stb.). Változatos és gazdag tevékenység várta a délelőtt gombásztúrákon (naponta négyen) résztvevőket délután és este. Megnyílt egy gombafotó-kiállítás (a marosvásárhelyi MLG hozta, Málnási András mutatta be: Gombák szépe a természetben címmel) és erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Pál-Fám Ferenc, Szász Balázs, ) történt az azonosítás, a terepmunka, készültünk faj-meghatározási és -felismerési, valamint gombák szépe versenyekkel (utóbbi Málnási András, a marosi fiókszervezet elnökének irányításával zajlott le). Két kiadvány bemutatójára is sor került. A dévai Corvin Kiadó nyomdáját dicsérő jövő évi gombanaptárunk Bélfenyéri Gábor fotóival (Erdélyi gombanaptár 2015) immár hagyományt folytat. Zsigmond Győző elsősorban a sóvidéki népi gombászatot mutatta be miután a környékről, s főleg Parajdról ismertető kisfilmet tekinthettek meg a táborozók. A Kárpát-medence gyógyhatású gombái c. könyvet kiadója (Varga Károly, a Corvin Kiadó igazgatója) ismertette, sajnos a szerző nem tudott eljönni. Több szakember előadását hallgathatták meg az érdeklődők (Dr. Benedek Lajos, Berdán Zsuzsánna, Dr. Pál-Fám Ferenc, Szász Balázs és Dr. Zsigmond Győző) a gombavilág érdekességeiről. A zempléni gombavilágról készült kisfilmet mutatott be Kőszeginé Tóth Judit az ottani gombászegyesület titkára, Nätz Eszter a Netgombászról szólt és kisfilm, képek ugyancsak hozzájárultak előadása sikeréhez. A Nagymezőhavas gombáiról vetített nekünk Bélfenyéri Gábor. Gombás társasjátékokról nem csupán szó esett, ki is lehetett próbálni többet közülük. Például Málnási András találmányát (Kis gombász) ő maga mutatta be. Az LKG itt adta át idei Pázmány Dénes-díját, a kitüntetett régi pártfogónk, segítségünk: Veressné Telegdi Magda post mortem kapta a díjat. Az LKG-küldöttgyűlésen újra hangsúlyosan szóba jött, hogy országos sepsiszentgyörgyi székhelyű gombászegyesületünk a romániai román gombászegyesülettel egyetértésben ezúttal is tiltakozik az ellen, hogy államunk, kormányunk illetékesei nem tartják tiszteletben a 2006 februárja óta érvényben lévő, de sajnos nem működő gombatörvényt. Ennek következménye legalábbis részben az, hogy évente számos emberéletet követel a gombamérgezés, és az ezért felelőseket nem vonják sajnos felelősségre Romániában. Megbeszélést is tartott tehát a nemzetközi táborban, konferencián az LKG, melyen megint terítékre került a gombatörvény ügye. A táborozók bizonyára ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez, az időjárási viszonyok miatt főképp a szárazságtűrő fajok térképezhettek fel alaposan ezúttal. Így is 286 gombafajt azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét (239 faj – lucos, lucos-bükkös, 93 faj – tölgyes, tölgyes-bükkös 11 faj – a fenyőkúti tőzeglápból).
 • A Görgényi-havasokból ezzel mintegy 400 körülire nőtt ezennel az általunk táborainkban azonosított, adatolt gombafajok száma, köztük több érdekesség, ritkaság is van. Örültek a szervezők, hogy támogatókra találtak például Kovászna Megye Tanácsában, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsában, több lelkes parajdiban, kik közül a túravezetőinket s házigazdáinkat, valamint a helyi turisztikai irodát fontosnak tartom kiemelni. S támogatást nyújtott nekünk a sepsiszentgyörgyi Dália kft, a Bertis kft., kárásziak és mások.
 • 30-án a marosvásárhelyi forgatagban derekasan helytáll az MLG sátora, újra sikeresen bemutatkozott az egyesület.

Szeptember

 • 5-én 17,08-18,08 között a Napra kész című műsorban interjú az LKG elnökével a Marosvásárhelyi Rádióban (egyenes adás)
 • 13-án gombásztúrát szerveztünk Sugásfürdő környékére. Túravezetők: Zoltán Sándor, Puskás Attila.
 • 17-én a sepsiszentgyörgyi daganatos betegeket segítő alapítvány rendezvényén Zágoni Imola tartott vetített képes előadást Gyógyhatású gombák címmel a Míves Házban 18 órai kezdettel.
 • 19-21 között a Nyárád menti Kisadorjánban tartja minitáborát az MLG 18 résztvevővel, Maros megye tanácsának és a Fókusz Öko Center támogatásával. 36 gombafaj lett kiállítva.

Október

 • 10-én a sepsiszentgyörgyi Civil Vásáron egyesületünk is bemutatkozott (felelős: Zoltán Sándor, Márkodi Vera).
 • 11-én Marosvásárhelyen a székely hagyományok napján kiállítósátorral vett részt az MLG.
 • 13-án a Civil szervezetek találkozása a politikummal című megbeszélésen vett részt Marosvásárhelyen az MLG vezetősége, ahol az egyesület elnöke kérte Kelemen Hunor államfőjelöltet a gombatörvény előmozdítására, és ígéretet is kapott arra, hogy intézkedni fog a kompetens minisztériumoknál.
 • 18-án Marosvásárhelyen került sor a Gombák szépe a természetben 3 fotókiállítás megnyitójára, ahol az MLG pályázatára beküldött 60 legszebb fénykép lett kiállítva. Helyezések: I. díjas Tirnován Péter – Szászrégen, II. díjas Muzsik Zoltán – Budapest, III. díjas Gyepesi-Deák Géza Marosvásárhely, Dicséretet kaptak: Mózes Anna-Mária – Marosvásárhely és Muzsik Zoltán – Budapest, közönségdíjas Csernát Géza – Marosvásárhely.
 • 25-én volt az idei (hatodik éve megrendezett) Gombanap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői túrával kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítással az emeleten, majd előadások, verseny, Az idei téma: pereszkék. A program 8.45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás­fürdőn. 14.30-tól a Szent György Pince vendéglő gombaspecialitásokat árult, 15,15-től volt a rendezvény megnyitója a múzeumban. Gombás szalvéták és játékok kiállítását lehetett megtekinteni. Kiselőadások hangzottak el: Gyakoribb, érdekesebb pereszkék vidékünkön (Szász Balázs, Puskás Attila), Pereszkék a magyar néphagyományban (Zsigmond Győző). Gombaismereti vetélkedő ugyancsak volt V–VIII. osztályos tanulóknak (benevezés a helyszínen; játékvezető: Demeter Éva, forgatókönyv: Zsigmond Győző). Különféle kisgyerekeknek szóló foglalkozások is voltak múzeumi munkatársaink közreműködésével (viaszgomba, gombapárna készítése varrás nélkül és gombás gyapjúmese).
 • 25-én az MLG a marosvásárhelyi Kishegyszőlő – Csereerdő környékén túrázott több, mint 60 résztvevővel. Vendéglátóink, túravezetőink az Aszalos család, Mátyási család, a Varga és Vajda család 200 töltött káposztával kínálta meg a túrázókat.
 • 27-én a Pro TV brassói stábja Zoltán Sándorral készített interjút.

November

 • 5-én a Marosvásárhelyen rendezett Természetrajzi múzeumok országos konferenciájára kapott meghívást az MLG elnöke és titkára. Itt Téglás Zoltán tartott előadást Zöld béka jelenség címmel a gyermekek gombaismeretre neveléséről.
 • 17-én Zsigmond Győző tartott gombaismereti előadást tanulóknak, tanároknak a sepsibükszádi Mikes Ármin Általános Iskolában (a biztonságos táplálkozás hete alkalmával).

December

 • 2-án elkészült az MLG lila pénzecskegombás zsebnaptára 2015-re és az 1899-es Istvánffi-féle gombás könyv másolata.
 • 4-én a marosvásárhelyi állatkertben az MLG felújította, frissítette gombaismertető pannóját.
 • 13-án gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott jövő évi naptárunk ismertetésével, játékos versennyel. Elkészült e napra gombás zsebnaptárunk a dévai Corvin Kiadó nyomdájában.
 • 20-án a marosvásárhelyi katolikus plébánia Deus providebit konferencia-termében tartotta évzáró ünnepélyét az MLG, ez volt az év utolsó közgyűlése is. Zene, tánc és nótázás színesítette a rendezvényt, és nem maradt el a hagyományos tombola sem.

Egész évben zajló tevékenységek

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is és időnként hangsúlyosabban jelen voltunk a médiában (tévé –MTV 1,2, Duna, PRO TV, Erdély TV-, rádió – Bukarest, Marosvásárhely, Kolozsvár-, újságok –Népújság, Háromszék, Magyar Gombász, Székely Hírmondó, Krónika, Erdélyi Gyopár stb.-) főleg következő tagtársaink szereplése, írásai révén: Málnási András, Puskás Attila, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző. Honlapunkat (3 nyelven, www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, Málnási András, az MLG honlapját (www.mlgmv.ro) magyar nyelven próbálja napra készen tartani

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2014-BEN: Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala, Kovászna Megye Tanácsa, TEGA, Székely Nemzeti Múzeum, Dália kft., Bod Péter Megyei Könyvtár, Kónya Ádám Művelődési Ház, Szent györgy pince, Herasib kft., Park Vendéglő, BERTIS KFT., Globinfo kft., Geoda kft., SebaGo mob kft. Máshonnan: HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLETE, Magyar Mikológiai Társaság, MAROS MEGYE TANÁCSA, (a dévai) Corvin Kiadó, Transport Local SA, Gautinfo KFT., Vitasal Tehnomed KFT., Lornion KFT. és mások.

2015

Január

 • 1-én idén is megvolt a szokásos gombásztúra, szűkebb körben.

Február

 • 23-án Zsigmond Győző bemutatja filmen és képekben a Csíki népi gombászat című előadását, majd ezt megbeszélés követi.

Április

 • 7-én az LKG titkára és elnöke a bodzafordulói Nicolae Bălcescu szakközépiskola diákjainak tartottak vetítéssel egybekötött gombaismereti előadást (románul, mintegy 60 résztvevőnek).
 • 8-án Puskás Attila és Zoltán Sándor a gidófalvi iskolában, Zsigmond Győző pedig az ozsdolaiban tartott gombaismereti előadást (öszesen mintegy 100 résztvevőnek). 9-én Zsigmond Győző tartott vetítéssel egybekötött gombaismereti előadást a Mikes Kelemen Líceumban az iskolai nyílt napok keretében.

Május

 • 6-án több LKG-tag vett részt Puskás Attila előadásán, mely a mikroszkópnak a gombaazonosításban való felhasználásáról szólt, s azt gyakorlat követte, frissen szedett gombák mikroszkópizálásával, két medgyesi tanfolyamosunk is jelen volt.

Június

 • 21-én gombaismereti kirándulás Bíróné pusztáján és a környékbeli erdőkben, Sepsiszentgyörgy közelében tehát. Túravezető: Zoltán Sándor, a gombaazonosítást bemutatta: Puskás Attila.

Július

 • 7-én került sor 2015-ös LKG-gombafotó kiállításunkra. Pályáztak: Dávid Attila, Kakas Zoltán, Márkodi Vera és Ernő, Pál-Fám Ferenc, Sántha Tibor, Zágoni Imola, ifj. Zoltán Sándor, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző, a szervezésben elöljártak: Márkodiék és Mihály Judit. Közreműködtek: Sebestyén Lajos (hegedű) és a Miklós testvérek (Katalin és Jácinta, brácsa), valamint a házigazda: Dulányi-Balogh Aladár.

Augusztus

 • 17-22. A László Kálmán Gombászegyesület szervezésében immár a tizennegyedik nemzetközi gombásztáborra került sor, ezúttal Csíkkarcfalván. A táborozók (mintegy 90-en) felkeresték Hargita és Maros megye ismert és kevésbé ismert helyeit (Békás-szoros és Gyilkos-tó, Gyimes, Gyergyó, Csíkszereda, Hargitafürdő, Parajd, Székelyudvarhely, Korond, Szováta, stb.). Változatos és gazdag tevékenység várta a délelőtt gombásztúrákon résztvevőket délután és este. Megnyílt egy gombafotó-kiállítás (a marosvásárhelyi Bélfenyéri Gábor hozta, Téglás Zoltán mutatta be: Mezőhavas gombái címmel) és erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Pál-Fám Ferenc, Szász Balázs, Szilvásy Edit stb.) történt az azonosítás, a terepmunka, készültünk felismerési, valamint gombák szépe versenyekkel (utóbbi Málnási András irányításával zajlott le ezúttal külön a kicsi nagygombák számára is a Pro Micologia Alapítvány támogatásával!). Két kiadvány bemutatójára is sor került. A dévai Corvin Kiadó nyomdáját dicsérő jövő évi gombanaptárunk Bélfenyéri Gábor fotóival (Erdélyi gombanaptár 2016) immár hagyományt folytat. A Kárpát-medence nagygombái elnevezésű játékkártyánk az LKG (főleg elnöke) és a Corvin Kiadó együttműködésének újszerű eredménye. Zsigmond Győző elsősorban a csíki népi gombászatot mutatta be miután a környékről, s főleg Felcsíkról ismertető képes kiselőadást tartott Macalik Ernő biológus, tanár. Több más szakember előadását is meghallgathatták az érdeklődők (Dr. Benedek Lajos, Dr. Pál-Fám Ferenc és Szász Balázs a táborozók által szedett gombákról beszéltek, Drd. Berdán Zsuzsánna a galócákról a magyar s német, főleg svájci etnomikológiában), az LKG tavalyi tevékenységének képes bemutatására ugyancsak sor került. A keleméri gombavilágról beszélt s vetített Szilvásyné Edit, a zempléni gombászegyesület svájciakkal való együttműködéséről, pályázati beszámolójáról mutatott be képeket, előadást Kőszeginé Tóth Judit az ottani gombászegyesület titkára, Mezei Attila a kárászi új kutatóhelyről szólt. Gombás társasjátékokról nem csupán szó esett, ki is lehetett próbálni többet közülük (gombás kártya és sakk, Kis gombász stb.). Az LKG itt adta át első Veress Magda-díját. A kitüntetett régi pártfogónk, segítségünk: Szász Balázs, ki kutatásai ösztönzéséül s eddigi eredményeiért kapta a díjat. Az LKG-vezetőség megbeszélésein újra hangsúlyosan szóba jött, hogy államunk, kormányunk illetékesei nem tartják tiszteletben a 2006 februárja óta érvényben lévő, de sajnos nem működő gombatörvényt. Ennek következménye legalábbis részben az, hogy évente számos emberéletet követel a gombamérgezés, és az ezért felelőseket nem vonják sajnos felelősségre Romániában. A táborozók ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez, az időjárási viszonyok miatt főképp a szárazságtűrő fajokat térképezhették fel alaposan. Így is 200-nál több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét (197 azonosítva, 130 a Hargitából, 55 a Csíki-havasokból). A tábor keretében került sor 2 tanfolyamosunk gombaszakellenőri vizsgájára is, Kovács György és Fülöp Lóránt is dicséretesen szerepelt. Szabadtéri gombás játékokra is sor került. Késő estébe nyúló, tábortűz körüli éneklés zárta a sikeres rendezvényt. Örültek a szervezők, hogy támogatókra találtak például Hargita Megye Vidékfejlestő Egyesületében, a medgyesi Herasib kft.-ben, Kovászna Megye Tanácsában, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsában, több lelkes csíkkarcfalviban és másokban, kik közül a túravezetőinket s házigazdáinkat, valamint a helyi tanácsot fontosnak tartom kiemelni. Segített nekünk a sepsiszentgyörgyi Dália kft, a Bertis kft. és mások.

Október

 • 5-én a kalotaszegi Sztánán zajlott a jövő évi tábor előkészítése.
 • 9-én a sepsiszentgyörgyi Civil Vásáron egyesületünk is bemutatkozott (felelős: Zoltán Sándor, Márkodi Vera).
 • 17-én volt az idei (hetedik éve megrendezett) Gombanap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői túrával kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítással az emeleten, majd előadások, verseny. Az idei téma: a nagy őzlábgombák (Macrolepiotaceae). A program 8.45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás¬fürdőn. 13.30-tól a Bástya vendéglő gombaspecialitásokat árult, 15,15-től volt a rendezvény megnyitója a múzeumban. Zágoni Imola és Zsigmond Győző előadására következett (Őzlábgombáinkról, ill. Őzlábak a néphagyományban), majd a Kárpát-medence nagygombái elnevezésű játékkártya (eladással egybekötött) bemutatására került sor. Kiállítás volt a szedett gombákból és gombafotókból is bemutattunk (Márkodi Vera, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző és mások), jövő évi gombanaptárunkból is lehetett venni. 16.30-tól gombaismeretből vetélkedtek az V–VIII. osztályos tanulók. 16–18 óráig kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyermekeket a múzeum épületében (gombák készítése, erdei lak tapintható részletekkel). Közreműködtek zenészek is: Sebestyén Lajos és Miklós Katalin, a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai. Elkészült e napra gombás zsebnaptárunk a dévai Corvin Kiadó nyomdájában.
 • 21-én gombaismereti előadást tartott az LKG elnöke a Mikes Kelemen Líceumban egyik tanár gombásztársunk meghívásának téve eleget.
 • 24-én a Balogh házaspár látta vendégül példásan a gombásztúrát követően a résztvevőket Málnásfürdőn.

November

 • 13-án az LKG elnöke a gombáról mint ételről beszélt és vetített az Ady Endre Iskola két osztálya számára.
 • 15-én folytatódott a 2016-os tábor előkészítése.
 • 19-én Zsigmond Győző terepmunkáján gyümölcsöztette tábori kapcsolatainkat Zalában, Göcsejben, a Mura mentén.
 • 23-án tapasztalatcsere Budapesten (gombavizsgálónál a Széll Kálmán téren, Dima Bálint előadásán a TIT-nél).

December

 • 12-én gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott új kiadványok ismertetésével, játékos versennyel (gombás szóparti gombás kártyánkkal, a gombakereső játék ősbemutatója).

Egész évben zajló egyéb tevékenységek:

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is és időnként hangsúlyosabban jelen voltunk a médiában (tévé – MTV 1,2, Duna, stb. –, rádió – Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy –, újságok – Népújság, Háromszék, Magyar Gombász, Székely Hírmondó, Krónika, Erdélyi Gyopár stb.–) főleg következő tagtársaink szereplése, írásai révén: Málnási András, Puskás Attila, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző. Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, Málnási András, az MLG honlapját (www.mlgmv.ro) magyar nyelven próbálja napra készen tartani

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2015-BEN: Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, HERASIB KFT.,, KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA, TEGA, SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ, DÁLIA KFT., BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR, BÁSTYA VENDÉGLŐ, PARK VENDÉGLŐ, BERTIS KFT., GEODA KFT. stb. Máshonnan: HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLETE, (A DÉVAI) CORVIN KIADÓ, MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG

2016

Január

 • 1-én idén is megvolt a szokásos gombásztúra Illyefalva határában, szűkebb körben.
 • 20-án LKG-megbeszélés, képes bemutató legutóbbi évbúcsúztatónkról (du. 6-tól a Kónya Ádám Múvelődési Házban).

Február

 • 10-én Puskás Attila, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző bemutatja filmen és képekben a Tavaszi gombáink című előadás 1. részét, majd ezt megbeszélés követi.
 • 29-én Puskás Attila, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző bemutatja filmen és képekben a Tavaszi gombáink című előadás 2. részét, majd ezt megbeszélés követi.

Március

 • 21-én Puskás Attila előadásával emlékezünk a 85 éve született Pázmány Dénesre, majd Zágoni Imola tart előadást gyógyító gombáinkról.

Április

 • 6-án Botos Erika (a Tanítók Háza igazgatója, tagtársunk) tartott előúadást a gombák konyhai felhasználásól a Tanulók Klubjában.
 • 18-án az LKG titkára a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Iskolában románul (8-tól), aztán magyarul a Kós Károly szakközépiskolában (10-től PA-val), elnöke az előpataki általános iskolában románul (9-től), majd magyarul a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás és a Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak (11-től) tartott vetítéssel egybekötött gombaismereti előadást (mintegy 200 résztvevőnek).
 • 19-én déli 12-től a Székely Mikó Református Kollégiumban tartottunk gombaismereti előadást (ZsGy).
 • 20-án (szerdán) 9,00-től a Berde Áron Szakközépiskolában (PA,ZS), 11-től és 12-től Turóczy Mózes Ált. Isk. (ZS románul majd magyarul),
 • 21-én 9-től a Plugor Sándor Múvészeti Iskola (díszterem, Zsigm. Anna, PA,ZS), illetve a Szentkatolnai Általános Iskola (Bartos Veronika), majd 10-től a Martonfalvi Általános Iskola tanulói számára (ZsGy+proj.!) tartottunk vetítéssel egybekötött gombaismereti előadást (mintegy 200 résztvevőnek).
 • 22-én 9-től a Kökösi Általános Iskola tanulói számára tartottunk vetítéssel egybekötött gombaismereti előadást (mintegy 100 résztvevőnek).
 • 25-én az LKG elnöke irányításával összehozott toplászati kiállítást elvitték a Székely Nemzeti Múzeumból a baranyai Kárászra, a pécsi múzeum ottani fiókja számára.

Május

 • 6-9. közt az LKG 4 tagja vett részt első Duna-deltai expedíciónkon a medgyesi Herasib kft. és Kiss J. Botond támogatásával. Főleg Letea és Caraorman erdős részének a gombavilágát mértük fel: Szász Balázs, Zsigmond Győző, Fülöp Lóránt és Emilia).

Június

 • 8-án Coman Valentin Ciupercile. Enciclopedia culegătorului (A gombák) című kötetét mutattuk be a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében 18 órai kezdettel (Gábor Áron utca 14 szám).
 • 18-án gombaismereti kirándulás Sugásfürdőn, Sepsiszentgyörgy közelében tehát. Túravezető: Zoltán Sándor.
 • 23-26. közt LKG-küldöttség vett részt a kárászi gombaünnepen, díszvendégek voltunk. Puskás Attila előadást tartott Pázmány Dénesről, Zs. Gy. pedig a toplászatról a Székely Nemzeti Múzeum toplászati kiállításának megnyitóját követően.

Július

 • 11-én került sor újabb táborelőkészítésre Kalotaszegen.
 • 26-31. között a László Kálmán Gombászegyesület szervezésében immár a tizenhetedik nemzetközi gombásztáborra került sor, ezúttal Sztánán. A táborozók (mintegy 80-an) felkeresték Kolozs és Szilágy megye ismert és kevésbé ismert helyeit (Bánffyhunyad, Kőrösfő, Gyerővásárhely, Magyarvalkó, Gyerőfi szöktetője, Ördög-szikla, Sárkányok kertje, Kék laguna, Csodavár, Boncida, Válaszút, Szék, Kolozs, Kolozsvár, Tordai-hasadék, Tordai sóbánya stb.). Változatos és gazdag tevékenység várta a délelőtt gombásztúrákon résztvevőket délután és este. Megnyílt egy gombafotó-kiállítás (a sepsiszentgyörgyi LKG-tagok képeiből, Zsigmond Győző mutatta be: A gombák szépe a természetben címmel) és erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Fődi Attila, Pál-Fám Ferenc, Szász Balázs stb.) történt az azonosítás, a terepmunka, készültünk felismerési, valamint gombák szépe versenyekkel (utóbbi Téglás Zoltán irányításával zajlott le, külön a kicsi nagygombák számára is (bár a Pro Micologia Alapítvány támogatása ezúttal elmaradt!). Két kiadvány bemutatójára is sor került. A dévai Corvin Kiadó nyomdáját dicsérő jövő évi gombanaptárunk többnyire az említett fotókiállítás fotóival (Erdélyi gombanaptár 2017) immár hagyományt folytat. A mostanra – egyelőre kevés példányban – megjelent LKG-ismertető az LKG és a Corvin Kiadó együttműködésének újszerű eredménye. Zsigmond Győző elsősorban a kalotaszegi népi gombászatot mutatta be miután a környékről, s főleg Sztánáról ismertető kisfilmet és kiselőadást tartott a helybéli református lelkész. Több más szakember előadását is meghallgathatták az érdeklődők (Dr. Benedek Lajos, Fődi Attila, Dr. Pál-Fám Ferenc és Szász Balázs a táborozók által szedett gombákról beszéltek, Puskás Attila Pázmány Dénesre emlékezett születése 85. évfordulója alkalmával, drd. Berdán Zsuzsánna a svájci népi gombaismeretről, Fődi Attila a kínai gyógyhatású gombákról szólt, s persze az LKG tavalyi tevékenységének képes bemutatására ugyancsak sor került. A kárászi gombászünnepről mutatott be képeket, előadást Mezei Attila. Gombás társasjátékokról nem csupán szó esett, ki is lehetett próbálni többet közülük (gombás kártya és sakk, Kis gombász stb.). Gombás DVD bemutatása is megtörtént, mely Marosvásárhely és környéke gombavilágát mutatja be Blfenyéri Gábor képei révén, Téglás Zoltán gondozásában. Az LKG itt adta át második Veress Magda-díját. A kitüntetett régi pártfogónk, segítségünk: Téglás Zoltán, ki eredményeiért, a gombászatot népszerűsítő tevékenységéért kapta a díjat. Az LKG-vezetőség megbeszélésein újra hangsúlyosan szóba jött, hogy államunk, kormányunk illetékesei nem tartják tiszteletben a 2006 februárja óta érvényben lévő, de sajnos nem működő gombatörvényt. Ennek következménye legalábbis részben az, hogy évente számos emberéletet követel a gombamérgezés, és az ezért felelőseket nem vonják sajnos felelősségre Romániában. A táborozók ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez, az időjárási viszonyok kedveztek, 300-nál több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban (mintegy 200-at lomberdőből) és ki is állították feliratozva ezek nagy részét. A tábor keretében került sor 1 tanfolyamosunk (Fülöp Lóránt) gombaszakellenőri oklevelének átadására miután sikeresen vizsgázott. Szabadtéri gombaismereti játékokra is sor került. Késő estébe nyúló, tábortűz körüli éneklés zárta a sikeres rendezvényt. Örültek a szervezők, hogy támogatókra találtak például a medgyesi Herasib kft.-ben, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsában és másokban, kik közül a túravezetőinket s több házigazdáinkat fontosnak tartom kiemelni. Segített nekünk a sepsiszentgyörgyi Dália kft., a Bertis kft. és a KLE-MEL kft.

Szeptember

 • 3-án gombaismereti kirándulás 29 résztvevővel Sugásfürdőn, Sepsiszentgyörgy közelében tehát. Túravezető: Zoltán Sándor.

Október

 • 1-én volt az idei (nyolcadik éve megrendezett) Gombanap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői túrával (37 résztvevővel) kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítással az emeleten, majd előadások, verseny. Az idei téma: a csigagombák (Hygophoraceae). A program 8. 45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás­fürdőn. 13. 30-tól a Park vendéglő gombaspecialitásokat árult, 14,45-től volt a rendezvény megnyitója a múzeumban. Rimóczi Imre és Zágoni Imola előadása következett (A nagygombák vízgazdálkodása és szárazságtűrése, ill. Csigagombáinkról), majd idei gombanaptárunk bemutatására került sor. Kiállítás volt a szedett gombákból is bemutattunk, jövő évi gombanaptárunkból is lehetett venni. 17. 15-től gombaismeretből vetélkedtek az V–VIII. osztályos tanulók. 16–18 óráig kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyermekeket a múzeum épületében. Közreműködtek zenészek is: Sebestyén Lajos és Miklós Katalin, a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárai. 20-23. közt folytattuk az LKG részéről a Duna-delta gombavilágának feltérképezését (Szász Balázs, Zs. Gy. és Fülöp Lóránt, a Herasib kft. és Kiss J. Botond támogatásával).

November

 • Gombavizsgálat a piacon a hónap végéig.
 • 3-án tapasztalatcsere az LKG titkára révén Budapest környékén (szarvasgombakeresés Bujdosó Tamással, Kovács Kálmánnal Erdőkertes közelében). 10-én folytatódott a 2017-es bálványosi tábor előkészítése.

December

 • 17-én gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott új kiadványok ismertetésével, játékos versennyel (gombás szóparti gombás kártyánkkal, gombás tekézéssel).

Egész évben zajló egyéb tevékenységek

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is és időnként hangsúlyosabban jelen voltunk a médiában (Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy – újságok – Népújság, Háromszék, Magyar Gombász, Székely Hírmondó, Krónika, Erdélyi Gyopár stb.–) főleg következő tagtársaink szereplése, írásai révén: Málnási András, Puskás Attila. Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, Málnási András, az MLG honlapját (www.mlgmv.ro) magyar nyelven próbálja napra készen tartani

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2016-BAN: Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, Herasib kft., TEGA, Székely Nemzeti Múzeum, Kónya Ádám Művelődési Ház, Dália kft., Bod Péter Megyei Könyvtár, Park Vendéglő, BERTIS KFT., Geoda kft. stb. Máshonnan: (a dévai) Corvin Kiadó, Magyar Mikológiai Társaság és mások.

2017

Január

 • 1-én idén is megvolt a szokásos gombásztúra Illyefalva határában, szűkebb körben.
 • 18-án LKG-megbeszélés, képes bemutató a Székely Nemzeti Múzeumban tavalyi első félévünkről, s főleg a Duna-delta gombavilágának kutatásáról téli s tavaszi gombáinkról (Szász Balázs, Zsigmond Győző).

Február

 • 8-án képes bemutató a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG tavalyi első félévéről, s főleg a sztánai gombásztáborunkról, tavaszi és nyári gombáinkról, valamint megbeszélés (Szász Balázs, Zsigmond Győző)

Március

 • 1-én képes bemutató a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG tavalyi második félévéről, s főleg a sztánai gombásztáborunkról, tavaszi és nyári gombáinkról, valamint megbeszélés (Szász Balázs, Zsigmond Győző)
 • 22-én képes bemutató a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG évbúcsúztatóiról, a gomba és a konyha kapcsolatáról (Botos Erika, Erőss Péter, Simon József, Zsigmond Győző)

Április

 • 19-én Kiss J. Botond tartott előadást a dél-afrikai Krüger-parkról A Vadon Egyesület vadászati múzeumában Sepsiszentgyörgyön.

Május

 • 13-án az LKG 2 tagja vett részt olaszokkal gombakiránduláson varság és Korond környékén.
 • 16-án az LKG titkára és elnöke az árapataki általános iskolában románul tartott vetítéssel egybekötött gombaismereti előadást (mintegy 60 résztvevőnek).
 • 18-án 11-től Dálnokban tartottunk gombaismereti előadást mintegy 70 résztvevőnek (ZsGy).
 • 29-én a Nicolae Colan Általános Iskolában 8 és 9 órától két előadást tartott Zoltán Sándor, kb. 60 részvevővel.

Június

 • 6-án Botos Erika tartott gombaismereti előadást az LKG részéről Zágonban, majd
 • 7-én Sepsiszentgyörgyön a Mikes Kelemen Elméleti Líceumban.
 • 6-án Zoltán Sándor tartott előadást az Ady Endre Általános Iskolában, 8 és 9 órától, majd június 7-én és 8-án egy-egy előadást a Váradi József Általános Iskolában.
 • 11-én az LKG részéről is részt vettünk többen a Magyar Mikológiai Társaság 25. évfordulóját ünneplő Budakeszi Vadasparkban tartott rendezvényen.
 • 18-án gombaismereti kirándulás Sugásfürdőn, Sepsiszentgyörgy közelében tehát. Túravezető: Zoltán Sándor.
 • 27-én LKG-küldöttség készítette elő a gyergyóremetei gombásztábort.

Július

 • 3-8. között került sor Bögözben és környékén az első általános iskolás tanulók számára szervezett udvarhelyszéki LKG-gombásztáborra (házigazda szervező: Burszán Zsuzsánna).

Augusztus

 • 18-23. között a László Kálmán Gombászegyesület szervezésében immár a tizennyolcadik nemzetközi gombásztáborra került sor, ezúttal Bálványoson. A táborozók (mintegy 100-an) felkeresték Kovászna és Hargita megye ismert és kevésbé ismert helyeit. Változatos és gazdag tevékenység várta a délelőtt gombásztúrákon résztvevőket délután és este. Előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok várták a négy nemzedékből és az egész magyar nyelvterületről, de Ausztriából, Németországból, Svájcból és Hollandiából is verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket. Szombattól – keddig naponta gombásztúrára indulnak a helybeliek kalauzolásával, gombaszépségversenyt szerveznek, ugyanakkor nemcsak a környék, de más vidéken is szedhető gombákkal kapcsolatos érdekességeket, hasznos tudnivalókat is megismerhetnek a résztvevők. Átadták a Pázmány Dénes- és a Veress Magda-díjat (Pál-Fám Ferencnek, illetve Zoltán Sándornak). Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Fődi Attila, Jancsó Gábor, Pál-Fám Ferenc, Vasas Gizella, Rimóczi Imre stb.) történt az azonosítás, a terepmunka, készültünk felismerési, valamint gombák szépe versenyekkel (utóbbi Téglás Zoltán irányításával zajlott le, külön a kicsi nagygombák számára is (a Pro Micologia Alapítvány támogatásával!). Zsigmond Győző az LKG-ről (képes eseménynaptár 2016) és a kézdiszéki népi gombászatról beszélt. Két kiadvány bemutatójára is sor került. A dévai Corvin Kiadó nyomdáját és Bélfenyéri Gábor fotóit dicsérő jövő évi gombanaptárunk (Erdélyi gombanaptár 2018) immár hagyományt folytat. Újabb Gerhardt-gombáskönyv bemutatása is megtörtént hála a fordító és szerző Vasas Gizellának és Locsmándi Csabának. A Csomád-Bálványos Natuta természetvédelmi területről a Vinca Minor Egyesület elnöke beszlt és vetített: Para Zoltán. Jancsó Gábor előadása gombás érdekességekről szólt. Következett még időrendben Fődi Attila (Ősi tudás, modern kutatások - szemelvények a gyógygombakutatás utóbbi éveinek eredményeiből) és díszvendégünk, Rimóczi Imre előadása (Az Alföld növénytársulásainak és nagygomba világának néhány érdekessége). A hozott gombasavanyúságok bemutatása és versenyeztetése ugyancsak megvolt az Istvána szakácsainak segítségével. Gombás társasjátékokról nem csupán szó esett, ki is lehetett próbálni többet közülük (gombás kártya és sakk, Kis gombász stb.). Gombás DVD bemutatása is megtörtént, mely Marosvásárhely és környéke gombavilágát mutatja be Bélfenyéri Gábor képei révén, Téglás Zoltán gondozásában. Zemplén gombáiról készült kisfilm bemutatására (Kőszeginé Tóth Judit), a Kis Erdélyi Gombás CD bemutatójára szintén sor került (Bélfenyéri Gábor, Téglás Zoltán). A táborozók ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez, az időjárási viszonyok kedveztek, 250-nél több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét. Szabadtéri gombaismereti játékokra is sor került. Késő estébe nyúló, tábortűz körüli éneklés zárta a sikeres rendezvényt.
 • A tábor fő támogatója Kovászna Megye Tanácsa, további támogatók: a dévai Corvin Kiadó, a szászmedgyesi Herasib kft., a Vinca Minor Egyesület, a Dália kft, a Bertis kft., a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület és a Székely Nemzeti Múzeum.

Szeptember

 • 3-án gombásztábor előkészítése Sepsibesenyőn.

Október

 • 21-én gombaismereti kirándulás számos résztvevővel Árkos környékén. Túravezető: Zoltán Sándor és Váradi Mihály.
 • 21-22-én minitanfolyamot tartottunk Szatmárnémetiben gombászati alapismeretekből, illetve terepmunkán is voltunk a Sári erdőben. (Zs. Gy.)
 • Gombavizsgálat a piacon a hónap végéig.

November

 • 11-én volt az idei (nyolcadik éve megrendezett) Gombanap a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői túrával (több mint 30 résztvevővel) kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítással az emeleten, majd előadások, verseny. Az idei téma: a tölcsérgombák (Clitocybe stb.). A program 8. 45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás­fürdőn. 13. 30-tól a Park vendéglő gombaspecialitásokat árult, 14,45-től volt a rendezvény megnyitója a múzeumban. Zoltán Sándor és Zsigmond Győző előadásai következtek, majd Bartha Zonga és Mihály Judit közreműködésével Fedor Ica két könyvének a bemutatására került sor a szerző jelenlétében. Kiállítás volt a szedett gombákból is bemutattunk, jövő évi gombanaptárunkból is lehetett venni. 17. 15-től gombaismeretből vetélkedtek az V–VIII. osztályos tanulók. 16–18 óráig kézműves foglalkozásokkal vártuk a gyermekeket a múzeum épületében.

December

 • 16-án gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott új kiadványok ismertetésével, játékos versennyel (gombás szóparti gombás kártyánkkal, gombás célba dobással, tombolával).

Egész évben zajló egyéb tevékenységek

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is és időnként hangsúlyosabban jelen voltunk a médiában (Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy – újságok – Népújság, Háromszék, Magyar Gombász, Székely Hírmondó, Krónika, Erdélyi Gyopár stb.–) főleg következő tagtársaink szereplése, írásai révén: Málnási András, Puskás Attila. Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, Málnási András, az MLG (tagszervezetünk) honlapját (www.mlgmv.ro) magyar nyelven próbálja napra készen tartani. Bélfenyéri Gábor tagtársunk a Facebook révén népszerűsítette tevékenységeinket.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2017-BEN

 • Sepsiszentgyörgyről: Herasib kft., Kovászna Megye Tanácsa, TEGA, Székely Nemzeti Múzeum, Kónya Ádám Művelődési Ház, Dália kft., Bod Péter Megyei Könyvtár, Park Vendéglő, BERTIS KFT., Geoda kft., Vinca Minor Egyesület, Háromszéki Közösségi Alapítvány stb. Máshonnan: (a dévai) Corvin Kiadó, Magyar Mikológiai Társaság és mások.
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk idén a következő szervezetekkel:
 • Vinca Minor Egyesület, Hargita Megye Környezetvédelmi Hivatala, Kovászna Megye Erdészeti Igazgatósága, Babeş-Bolyai TE Környezettudományok Tanszék, Háromszék Turizmusáért Egyesület.

2018

Január

 • 1-én szokásos gombásztúra Illyefalva határában, szűkebb körben.
 • 24-én LKG-megbeszélés a Székely Nemzeti Múzeumban idei tevékenységeinkről.
 • 31-én Bélfenyéri Gábor tart előadást Marosvásárhelyen az EKE számára a környékbeli gombavilágról, képei alapján.

Február

 • 10-én LKG-gombásztúra Illyefalva környékén.
 • 26-án LKG-megbeszélés, képes bemutató a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG tavalyi első félévéről, tavaszi gombáinkról (film, előadás, játék, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző)

Március

 • 19-én képes bemutató a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG tavalyi második félévéről, s tavaszi és nyári gombáinkról, valamint megbeszélés (Zoltán Sándor, Zsigmond Győző)
 • 26-án együttműködési szerződést kötöttünk az Uzoni Önkormányzattal gombaismertető plakát ügyében.

Április

 • 6-án interjú a Mária Rádió számára az erdélyi gombászéletről Téglás Zoltánnal.
 • 16-án képes bemutató a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG tavalyi táboráról, nemzetközi konferenciájáról és a szarvasgombákról (Zsigmond Győző).
 • 25-én plenáris előadás a csíkszeredai Sapientia TE TDK-megnyitóján
 • 29-én az LKG és népi gombaneveink népszerűsítése Sántha Attila Bühnagy székely szótárának bemutatóján.

Május

 • 1-én együttműködési szerződést kötöttünk a piaci gombavizsgálat dolgában a sepsiszentgyörgyi TEGA-val.
 • 7-én az LKG elnöke gombapárokról tartott vetítéssel egybekötött gombaismereti előadást a Székely Nemzeti Múzeumban. Ugyanekkor kötöttünk együttműködési szerződést a Vinca Minor Egyesülettel a gombaismeret közös népszerűsítése érdekében.
 • 12-én 10-től Bálványoson a nagy konferenciateremben tartottunk gombaismereti előadást (ZsGy) és vetélkedőt mintegy 50 résztvevőnek, kik a megye több általános iskolájából kerültek ki.

Június

 • 22.LKG-gombafotó- kiállítás a Kónya Ádám Művelődési Házban Sepsiszentgyörgyön. Felelős: Márkodi Vera és Ernő. Közreműködött Sebestyén Lajos és Zsigmond Győző.
 • 27.LKG-megbeszélés idei táborainkról, a szervezendő kongresszusról a Székely Nemzeti Múzeumban

Július

 • 2-7. Gombásztábor gyermekeknek Zeteváralján. Általános iskolás tanulók számára szervezett udvarhelyszéki LKG-gombásztábor (házigazda szervező: Burszán Zsuzsánna, szakmai bedolgozók: Forrai Tibor és Zoltán Sándor).
 • 5-én együttműködési megállapodást kötöttünk a Kézdivásárhelyi Magánerdészettel a gombaismeret népszerűsítése érdekében.
 • 6-án gombaismereti előadás (ZsGy) Csíkrákoson a Székely Akadémia keretében, Hargita Megye Tanácsával együttműködve. Megjelent az Erdélyi gombák elnevezésű EKE-memóriajáték a Bélfenyéri Gábor képeivel s Téglás Zoltán felirataival, szövegével.
 • 31-én megjelent a Moeszia. Erdélyi Gombász új, 9-10-es száma és 2019-es gombanaptárunk a dévai Corvin Kiadónál.

Augusztus

 • 2-4. EKE-tábor Feketehalomban s vidékén, az itteni gombásztúrák vezetője, gombaismereti előadások tartója: Bélfenyéri Gábor.
 • 17-22. között a László Kálmán Gombászegyesület szervezésében immár a tizenkilencedik nemzetközi gombásztáborra és konferenciára került sor, ezúttal Gyergyóremetén. Társszervezőnk volt a gyergyóremetei „Együtt a jövőnkért” egyesület. Fő támogatónk Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztő Egyesülete, de segített bennünket a Corvin Kiadó Déváról, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, a Herasib kft. Medgyesről, a Dália kft, a Bertis kft. és a Székely Nemzeti Múzeum például. Fő házigazdánk Gyergyóremete Önkormányzatának Közösségi Háza volt, hol a rendezvényeink nagy része zajlott a túrákon kívül persze. Előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok igyekeztek kielégíteni a 4 nemzedékből s a romániaiakon kívül az anyaországból is verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket. Az előadók közt volt például a Budapestről jövő dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus. 17-én Szabó Csaba, alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket, majd vetítés következett Gyergyóremetéről, majd Gyergyói népi gombászat címmel volt előadás. Aztán naponta volt legalább 3 gombásztúra helybeliek kalauzolásával, azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása, előadások (Rimóczi Imre a tisztások gombáiról, Fődi Attila a skóciai gombás élményeiről, Szilvásy Edit a Bükk, illetve a Forrásvölgy gombavilágáról, Zsigmond Győző az LKG tavalyi egyéb rendezvényeiről, ugyanő a tavalyi bálványosi gombásztáborról). A szedett gombákról naponta volt képes bemutató (Benedek Lajos, Fődi Attila, Pál-Fám Ferenc), s megtartatott az újabb Moeszia. Erdélyi Gombász 9-10 számának a bemutatása és az új gombanaptárnak az ismertetése (Pál-Fám Ferenc s Zsigmond Győző által). A gomba-felismerési verseny (Zoltán Sándor)), a szabadtéri gombás játékok (Zsigmond Győző), a hozott gombasavanyúságok versenye is összejött, s a szabad program sem maradt el. Külön színfoltként került sor gombafotó-kiállítás megnyitójára, bemutatására is (Bélfenyéri Gábor, Márkodi Vera és Ernő, Zoltán Sándor és Zsigmond Győző képeiből). Átadta a szervező egyesület a Pázmány Dénes-díjat (Benedek Lajosnak). Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Fődi Attila, Pál-Fám Ferenc, Rimóczi Imre, Oross Kinga, Fedor Ilona stb.) történt az azonosítás, a terepmunka. Titkárunk Téglás Zoltán volt, a képes fajlista készítője pedig Bélfenyéri Gábor. A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép-s idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez, az időjárási viszonyok kedveztek, 290-nél több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét. Szabadtéri gombaismereti játékokra is sor került.

Szeptember

 • 7-én együttműködési szerződést kötöttünk a sepsiszentgyörgyi ROMSILVA erdészeti igazgatósággal a gombaismeret népszerűsítése érdekében.
 • 19-én gombaismereti előadás (ZsGy) a Székely Akadémia keretében Csíkszentkirályban, Hargita Megye Tanácsával együttműködve.
 • 29-én LKG-megbeszélés a Székely Nemzeti Múzeumban a közelgő európai pókhálósgombás kongresszusról.

Október

 • 14-20. Bálványoson (Erdélyben, Romániában, a Grand Hotel Bálványosban) a 36. Európai Cortinarius Kongresszus zajlott le 2018. október 14–20. között. Az első ilyen Romániában, sőt Kelet-Európában. Fő támogatónk a Bethlen Gábor Alap volt. A megnyitón többek közt üdvözlet hangzott el Tamás Sándor megyei tanácselnök, Rohner Oswald, a J.E.C. (Journées Européennes du Cortinaire) svájci elnöke részéről. A Román Mikológiai Társaság elnökének köszöntését a László Kálmán Gombászegyesület (LKG) elnöke tolmácsolta.
 • A Cortinarius és más nagygomba nemzetségek kutatói itt, a Kárpát-medence legkeletibb tájain szakmailag és emberileg nagyon eredményes napokat töltöttek, 400-nál több gombafajt azonosítottak a talált mintegy 500 féle gombából. A neves és nemzetközileg elismert külföldi mikológusok mellett (kik főleg a J.E.C, az Európai Cortinarius Napok, jelenleg svájci elnöklettel működő szakmai szervezet tagjai voltak, Németországból, Olaszországból, Svájcból, Csehországból, Franciaországból például) fontos volt a romániai és magyarországi szakemberek társszervezőkként való bekapcsolódása, elsősorban a Magyar Mikológiai Társaságot (elnöke és több tagja képviselte) meg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Biológiai Karát (Dr. Macalik Kunigunda vezetésével).
 • Kovászna és Hargita megye természetközeli erdeinek florisztikai, mikológiai kincseit kínálta az érdeklődőknek, akik a tudományos munka mellett ellátogathattak a közeli Szent Anna-tóhoz s a Mohos tőzegláphoz vagy Kovászna meg Tusnád fürdővárosokba, a céhes városba Kézdivásárhelyre, a Székely Nemzeti Múzeum városába Sepsiszentgyörgyre, a legnagyobb egykori szász városba (Brassóba), Törcsvárra, s akár a Békási-szorosba, a Gyilkos-tóhoz is. A székely népi gombászat jelentős és több szempontból világviszonylatban is érdekesnek, egyedinek számít, s erről az ide látogató vendégeink is meggyőződhettek. Például a taplógomba-feldolgozás népi mesterségéről ízelítőt kaphattak a Székely Nemzeti Múzeumbeli anyag egy részének megtekintésével, s egy korondi „toplász” (Máthé Béla) bemutatót tartott s taplóárut is hozott magával. Európa 9 országából a múlt héten mintegy 70 mikológus, valamint közel 30 környékbeli meghívott részvételével zajlott a 36. pókhálósgomba-kongresszus. A napi terepmunkák, túrák alkalmával csodálatos élőhelyeken jártak, a délutáni foglalkozásokhoz jól felszerelt labor állt rendelkezésre. A felszereltséghez alaposan hozzájárultak a négy nyelvű ismertetőket is tartalmazó térképek (20 túrához). Főleg a Mohos, Komandó és a csíkszentkirályi Lucs környékén tett túrák bizonyultak eredményeseknek, azaz kellően nedvesnek, 40-50-féle pókhálósgombát is sikerült összegyűjteni, bár nem nagy mennyiségben, de nem is ez volt a lényeg. Kommandó volt az egyetlen olyan hely, ahol még akár étkezésre is lehetett volna gyűjteni a kétszergyűrűs tölcsérgombából (szultángomba) vagy sárga és kései rókagombából.
 • Macalik Kunigunda a Babes-Bolyai TE biológus oktatója tanítványokkal, egyetemista csoporttal érkezett, amely nagy segítségére volt a résztvevőknek. A szakmai műhely felelőse Szász Balázs volt.
 • Ez alkalommal ítélte oda az LKG két nemzetközileg elismert mikológusnak, gombakutatónak az egyesület legfontosabb díját, a szakmai elismerést jelentő Pázmány Dénes-díjat: idei birtokosai a Román Mikológiai Társaság elnöke, Cătălin Tănase, illetve a pókhálósgombák jeles francia szakértője, Jacques Melot. Sajnos betegség miatt mindketten hiányoztak.
 • A kongresszus idején szakmai előadásokat tartottak a következők: Saar Günther (Németország), Bellu Francesco (Olaszország), Jurkeit Werner (Németország), Albert László (Magyarország), Zsigmond Győző (Románia).
 • A 36. Európai Cortinarius Kongresszus elérte célját, bemutatta a Kárpát-medence legkeletibb, székelyföldi tájainak nagygombavilágát, az eddigi mikotaxonómiai és mikocönológiai ismereteket gazdagította és nemzetközi közkinccsé tételét is megkezdte.
 • A résztvevőknek a BGA támogatásával nyújtott részvételi ajándékcsomagba bekerülhetett a Moeszia. Erdélyi Gombász új, 9-10-es száma, egy-egy pakli a Kárpát-medence gombavilágát bemutató erdélyi és anyaországi kutatók, szakemberek által összehozott gombás kártya, színes könyvjelző, programfüzet a kongresszus 6 nyelvén, a házigazda és főszervező egyesületet angolul, illetve magyarul bemutató színes füzet például az LKG, valamint a társszervező Kovászna Megye Tanácsa s a támogató Vinca Minor egyesület ajándék kiadványain kívül. És mindezt LKG-szatyorban adhattuk át az illetékeseknek.
 • Az eseményről tévés meg újságírói tudósítás is volt, több is (Háromszék, DIGI 24 TV Brassóból, Székely Hírmondó).

November

 • 17-én volt az idei (tizenkettedik éve megrendezett) GOMBANAP a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői túrával (mintegy 20 résztvevővel) kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítással az emeleten, majd előadások, verseny. Az idei téma: az őszi és téli fülőkék (főleg Flammulina, Rhodocollybia nemzetség). A program 8. 45 órakor gombásztúrával kezdődött Sugás¬fürdőn. 13. 30-tól a Park és a Bástya vendéglő gombaspecialitásokat árult, 14,45-től volt a rendezvény megnyitója a múzeumban. Zoltán Sándor és Zsigmond Győző előadásai következtek (Ismertető fülőkékről és a szedett gombákról, A téli fülőke a magyar néphagyományban), majd 15,45-től Gerendi Enderle Anikó gombákról készült képeiből nyílt kiállítás. Zene (fuvolán és zongorán): Farkas Ferenctől Régi magyar táncok, Bartók Bélától Este a székelyeknél s Bartók Béla – Országh Tivadar: Magyar népdalok. Közreműködött: Könczey Kinga (fuvolán) és Krecht Emese (zongorán). Kiállítás volt a szedett gombákból is bemutattunk, jövő évi gombanaptárunkból, szaklapunkból kártyánkból is lehetett venni. 17. 15-től gombaismeretből vetélkedtek az V–VIII. osztályos tanulók. 16–18 óráig kézműves foglalkozásokkal (Demeter Piroska, Vinceffy Orsolya) vártuk a gyermekeket a múzeum épületében.
 • Gombavizsgálat a piacon a hónap végéig.

December

 • 5-én Benedek Lajos és Pál-Fám Ferenc előadása az MMT évzáró ülésén Budapesten az LKG-táborokról (Székelyföldi gombásztáborok és érdekes gombafajok.).
 • 15-án gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott új kiadványok ismertetésével, játékos versennyel (gombás szóparti gombás kártyánkkal, gombás célba dobással, tombolával).

Egész évben zajló egyéb tevékenységek:

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is és időnként hangsúlyosabban jelen voltunk a médiában (Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy – újságok – Népújság, Háromszék, Erdélyi Gazda, Magyar Gombász, Székely Hírmondó, Krónika, Erdélyi Gyopár, Gyopárka, Gombafotók Erdélyből (facebookon) stb.–) főleg következő tagtársaink szereplése, írásai révén: Bélfenyéri Gábor, Málnási András, Puskás Attila, Zsigmond Győző. Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, Málnási András, az MLG (tagszervezetünk) honlapját (www.mlgmv.ro) magyar nyelven próbálja napra készen tartani. Bélfenyéri Gábor tagtársunk a Facebook révén népszerűsítette tevékenységeink.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2018-BAN:

 • Sepsiszentgyörgyről: KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA, SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, TEGA KFT., SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ, DÁLIA KFT., BERTIS KFT., BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR, PARK ÉS BÁSTYA VENDÉGLŐ, BERTIS KFT., VINCA MINOR EGYESÜLET, HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY, BÁLVÁNYOS RESORT, stb. Máshonnan: BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT., HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLETE, HERASIB KFT. MEDGYES, (A DÉVAI) CORVIN KIADÓ, MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TE BIOLÓGIAI KARA, A JELENLEG SVÁJCI KÖZPONTTAL MŰKÖDŐ JEC, SÁNTHA TIBOR ÜGYVÉDI IRODÁJA és mások.
 • Együttműködési megállapodást kötöttünk idén a következő szervezetekkel: ANANP irodája a Környezetvédelmi Minisztériumnak, Ecosclub Lázárfalva, Hargita Megye Környezetvédelmi Hivatala, Kovászna Megye Erdészeti Igazgatósága, Vinca Minor Egyesület.

2019

Január

 • 6-án gombászás marosi EKE-tagokkal, s ottani tagtársainkkal a Somos-tetőn.
 • 14-én hunyt el Mózes Annamária marosvásárhelyi kedves társunk, emléke legyen áldott. 26-án volt meg az eddig elsején szokásos gombásztúra Illyefalva határában, szűkebb körben.

Február

 • 20-án LKG-megbeszélés, képes bemutató a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG és JEC által rendezett 36. Európai Cortinarius Kongresszusról. (film, előadás, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző) Ugyanekkor: 20-án mesés, verses ismerkedés a gombák világával marosvásárhelyi Waldorf-iskolában Téglás Zoltán segítségével.

Március

 • 20-án megkapta az Év Civil Szervezete Díjat az LKG, átvétel Sepsiszentgyörgyön. 28-án bemutattuk a Székely nemzeti Múzeumban a Moeszia. Erdélyi Gombász 9-10. számát. Ismertetett Puskás Attila és az egyik főszerkesztő. Közreműködtek: P. Magyarosi Imola színésznő, valamint fuvolán és zongorán: Könczey Kinga és Krecht Emese.

Április

 • 6-án volt Lukafalva környékén az MLG által szervezett idei Cseke Péter emléktúra.

Május

 • 1-én együttműködési szerződést kötöttünk a piaci gombavizsgálat dolgában a sepsiszentgyörgyi TEGA-val.
 • 13-án 10-től Bálványoson, illetve a Szent Anna-tónál a Büdöshegy Napja rendezvény alkalmával az LKG titkára tartott gombaismereti előadást és vetélkedőt mintegy 40 résztvevőnek, kik a megye több általános iskolájából kerültek ki.
 • 15-én tavaszi gombákról, s főleg a májusi pereszkéről tartott vetítéssel egybekötött gombaismereti előadást a Székely Nemzeti Múzeumban az LKG titkára és elnöke.

Június

 • 22-én A kárászi gombászfesztiválon képviseltettük magunkat, a gombafotó-kiállítás Bélfenyéri Gábor képeiből jött össze.
 • 29-én nagyernyei túrájára kerített sort az MLG, marosi társaink.

Július

 • 1-6. Gombásztábor gyermekeknek Zeteváralján. Általános iskolás tanulók számára szervezett udvarhelyszéki LKG-gombásztábor (házigazda szervező: Burszán Zsuzsánna, szakmai bedolgozók: Forrai Tibor és Zoltán Sándor).
 • 12-17. között a László Kálmán Gombászegyesület szervezésében immár a huszadik nemzetközi gombásztáborra és konferenciára került sor, ezúttal Koltón. Társszervezőnk volt a Szatmári Gazdák Egyesülete Babos Krisztina és Fehér Kinga révén elsősorban. Fő támogatónk volt a Bethlen Gábor Alapítvány, de segített bennünket a Corvin Kiadó Déváról, Kovászna Megye Tanácsa, Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, a Herasib kft. Medgyesről, a Dália kft, a Bertis kft. és a Székely Nemzeti Múzeum például. Fő házigazdánk Koltó Önkormányzatának Teleki Sándor Kultúrháza volt, hol a rendezvényeink nagy része zajlott a túrákon kívül persze. Előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok igyekeztek kielégíteni a 4 nemzedékből s a romániaiakon kívül az anyaországból is verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket. Az előadók közt volt például a Budapestről jövő dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus. 12-én Csendes Lajos polgármester nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket, majd Kővár s Nagybánya vidéke, valamint Máramaros népi gombászata címmel volt előadás, aztán vetítés következett Koltóról. Naponta volt legalább 6 gombásztúra nagybányai EKE-tagok kalauzolásával, azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása, előadások (Rimóczi Imre a különleges igényű nagygombáinkról, Jancsó Gábor a gombák védekező stratégiáiról beszélt és vetített, Fődi Attila gyógyhatású gombáinkról beszélt: Szemelvények az elmúlt pár év tudományos publikációiból alcímmel, Zsigmond Győző az LKG tavalyi rendezvényeiről s eddigi 20 évéről, Locsmándi Csaba előadása révén a Retyezát-hegység gombavilágával ismerkedtünk). A szedett gombákról naponta volt képes bemutató (Benedek Lajos, Fődi Attila, Pál-Fám Ferenc), s megtartatott az új gombanaptárnak az ismertetése (Bélfenyéri Gábor s Zsigmond Győző által, a dévai Corvin Kiadónál jelent meg). A gomba-felismerési verseny (Fődi Attila, Zoltán Sándor), a szabadtéri gombás játékok (Zsigmond Győző), a hozott gombasavanyúságok versenye is összejött, s a szabad program sem maradt el. Külön színfoltként került sor gombapreparátum- és gombafotó-kiállításra (Téglás Zoltán, Bélfenyéri Gábor). Átadta a szervező egyesület a Veress Magda-díjat (Babos Krisztinának és Fehér Kingának). Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Benedek Lajos, Fődi Attila, Pál-Fám Ferenc, Rimóczi Imre, Oross Kinga, Fedor Ilona stb.) történt az azonosítás, a terepmunka. Titkárunk Téglás Zoltán volt, a képes fajlista készítője pedig Bélfenyéri Gábor. A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép-s idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez, az időjárási viszonyok kedveztek, 290-nél több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét. Szabadtéri gombaismereti játékokra is sor került. Gombás vonatkozású könyveket mutattak be: Locsmándi Csaba, Vasas Gizella, valamint Kőszeginé Tóth Judit. Utóbbi kisfilmet is hozott, láthattunk egy összeállítást a ZGE és az LKG, a zempléniek és erdélyiek együttműködéséről. Egyik tanfolyamosunk (Paizs Szabolcs) sikeresen vizsgázott, oklevelet kapott a táborban.
 • 20-án gyerektáborban (Agyagfalvi Kobakosok) volt gombás foglalkozás (Bélfenyéri Gábor s Téglás Zoltán révén).
 • 27-én az állatkert környékén szervezett Baba (a nemrég elhunyt Mózes Annamária tiszteletére) emléktúrát a marosi MLG.

Augusztus

 • 2-án EKE-tábori gombásztúravezetésre is sor került marosi tagtársaknak (Bélfenyéri Gábor) köszönhetően Vármezőn.
 • 31-én mutatkozott be idén a marosvásárhelyi Forgatag keretében sikerrel a Málnássy László Gombászegyesület.

Szeptember

 • 19-én Zoltán Sándor képviseli egyesületünket Homoródszentpálon, hol nyugdíjasoknak tart gombaismereti előadást.
 • 20-22-én Borzonton volt az MLG gombásztábora.

Október

 • 11-13. Bikfalván tartott fennállása 20. évfordulójára emlékezve minitábort az LKG, meghívottai eljöttek az ország különböző részeiről. Fő támogató Sepsiszentgyörgy Önkormányzata volt.
 • 24-én a Bukaresti Tudományegyetem Hungarológia, Judaisztika s Roma Intézetének konferenciáján, Csíksomlyón tartott népi gombászattal kapcsolatos előadást az LKG elnöke.
 • 24-én került sor az MLG immár hagyományos októberi túrájára, Aszalos Ottó kishegyszőlői portáján.Kávé és töltött káposzta illatától kisérve, az 54 tagot számláló kemény csapat övig érő ködben gombászni indult.

November

 • 2-án volt újabb gombás plakátunk avatása a sepsiszentgyörgyi Büdöskútnál az együttműködő BBTE Környezetmérnöki Kara és a sajtó részvételével.
 • 3-án volt Erdőcsinádon gombásztúrája az Erdélyi Gombász Baráti Körnek, melyet két tagtársunk irányít (Bélfenyéri Gábor s Téglás Zoltán). 9-én volt az idei (tizenharmadik éve megrendezett) GOMBANAP a Székely Nemzeti Múzeumban, mely sugásfürdői túrával (mintegy 30 résztvevővel, túravezető: Csákány László volt) kezdődött majd a már szokásos programmal folytatódott: gomba- és gombás kiállítással az emeleten, majd előadások. Az idei téma: a nyári és őszi galambgombák (Russula nemzetség). 13,45-tól 14,45 óráig a Bástya és a Park Vendéglő gombás ételeket kínált, 15,15-tól került sor Zsigmond Győző: A galambgombák a magyar néphagyományban című vetítettképes előadására. 16.00-17.00 óra között műhelyfoglalkozás volt Vinceffy Orsolya közreműködésével. Bemutattuk a szedett gombákat, Gerendi Enderle Anikó galambgombákról készített festményeit, friss kiadványaink is kaphatóak voltak (jövő évi nagy gombanaptár, Moeszia, Erdélyi Gombász 9-10, gombakártya a Kárpát-medence gombáiról). A gombavizsgálatot a sepsiszentgyörgyi piacon többnyire Zoltán Sándor végezte a hónap végéig.
 • 11-ére elkészült hat gombás plakátunk (a helyi önkormányzat támogatásával), melyeket a megye különböző látogatott helyeire szántunk. Ezek bemutatják a Baróti-, a Bodoki- és a Torjai-hegység, valamint a Hargita gombavilágát.
 • 14-én volt az idei marosvásárhelyi MLG-gombafotó-kiállítás megnyitója.

December

 • 14-én tartotta a gombás évbúcsúztatót Marosvásárhelyen az MLG.
 • 21-én gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott új kiadványok ismertetésével, játékos versennyel (gombás szóparti gombás kártyánkkal, gombás célba dobással, tombolával).

Egész évben zajló egyéb tevékenységek:

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is jelen voltunk a médiában A médiában népszerűsítették az egyesületet, illetve a gombákat tagjaink közül: Babos Krisztina (Szatmári Friss Újság), Bélfenyéri Gábor (Erdélyi Gyopár és Gyopárka), Málnási András (Népújság), Molnár György (Marosvásárhelyi Rádió), Puskás Attila (Háromszék), Zsigmond Győző (Háromszék, Observatorul de Covasna, Székelyföld) Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, Molnár György pedig az MLG (tagszervezetünk) honlapját (www.mlgmv.ro) magyar nyelven próbálja napra készen tartani. Bélfenyéri Gábor tagtársunk a Facebook révén is népszerűsítette tevékenységeink.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2019-BEN:

 • Sepsiszentgyörgyről: KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA, SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, TEGA KFT., SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ, DÁLIA KFT., BERTIS KFT., BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR, PARK ÉS BÁSTYA VENDÉGLŐ, BERTIS KFT., BÁLVÁNYOS RESORT, stb.
 • Máshonnan: BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT., HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLETE, HERASIB KFT. MEDGYES, (A DÉVAI) CORVIN KIADÓ, MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TE BIOLÓGIAI KARA, A JELENLEG SVÁJCI KÖZPONTTAL MŰKÖDŐ JEC, SÁNTHA TIBOR ÜGYVÉDI IRODÁJA és mások.

Együttműködésünk töretlen például a következő egyesületekkel, intézményekkel: MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, Ecosclub Lázárfalva, Hargita Megye Környezetvédelmi Hivatala, Kovászna Megye Erdészeti Igazgatósága, Vinca Minor Egyesület, Marosvásárhelyi Gombászok Baráti Köre, ZGE stb.

2020

Január

 • 1-én megvolt szűkebb körben az immár hagyományos gombásztúránk Illyefalva környékén.
 • 16-én hunyt el Molnár György marosvásárhelyi kedves társunk, emléke legyen áldott. Ő volt az MLG elnöke, fő kapcsolattartónk az utóbbi időben.

Február

 • 12-én LKG-megbeszélés, képes bemutató gombásztáborunkról, téli gombáinkról a Bod Péter Megyei Könyvtárbana (film, előadás, Zoltán Sándor, Zsigmond Győző).
 • 19-én a nyírfa-terülőtapló felkutatása a Rétyi Nyírben.

Május

 • 1-én együttműködési szerződést kötöttünk a piaci gombavizsgálat dolgában a sepsiszentgyörgyi TEGA-val.

Július

 • 2-án meghalt gróf Bethlen Anikó, egyik régi támogatója egyesületünknek, marosvásárhelyi gombásztanfolyamaink fő házigazdája. A keresdi túrát, a mezőmadarasi és a ratosnyai minitábort és más rendezvényeinket az ő segítsége tette lehetővé,
 • 10-15. közt rendeztük meg immár 21. nemzetközi gombásztáborunk és mikológiai-etnomikológiai konferenciánk (természettudományi-néprajzi tehát) a László Kálmán Gombászegyesület szervezésében, melynek elnöke alulírott. Ezúttal tehát Székelyvarságon került rá sor, mintegy 70 állandó és 20 időnként résztvevővel az egész magyar nyevterületről (a Kárpát-medencéből).
  • Néprajzi és természettudományi vonatkozású kutatások eredményeit mutattuk be, felmértük a vidék gombavilágát, a mikológia a népi gombászat szempontjait is figyelembe véve.
  • A rendezvény az alábbiakat tartalmazta: előadások, filmek, kiállítások, versenyek, játékok, gombaismereti túrák igyekeztek kielégíteni a 4 nemzedékből s a romániaiakon kívül az anyaországból is verbuválódott érdeklődőket, résztvevőket.
  • Az előadók közt volt például a Budapestről online előadást tartó dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus, a szintén budapesti nyelvész, etnomikológus szakíró Kicsi Sándor András és Pál-Fám Ferenc egyetemi docens Kaposvárról, alulírott a Bukaresti TE tanára és mások.
  • Társszervezőnk volt a Varságért Egyesület. Fő támogatóink voltak: Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesülete, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) és Székelyvarság Önkormányzata, de segített bennünket a Corvin Kiadó Déváról, a Herasib kft. Medgyesről, a Dália kft, és a Székely Nemzeti Múzeum például. Fő házigazdáink voltak: a Csorgókő és a Három Bocs Panzió, hol a rendezvényeink nagy része zajlott (a túrákon kívül persze, a Covid 19 vírus miatt hozott óvintézkedések betartásával).
  • 10-én Tamás Ernő polgármester nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket, majd Udvarhelyszék népi gombászata címmel volt előadás. Naponta volt legalább 5 gombásztúra helybeliek kalauzolásával (a túravezetők dolgát Tóth Márton főerdész hangolta össze), azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása. Gombás vonatkozású könyvet mutatott be Kőszeginé Tóth Judit. Előadás is naponta voltak. Rimóczi Imre a Kárpát-medence orchideáinak szomszédságában élő nagygombáinkról, Kicsi Sándor András állat és gomba kapcsolatáról tudósított etnomikológiai vonatkozásban, Zsigmond Győző az udvarhelyszéki népi gombászatról, valamint az LKG tavalyi rendezvényeiről, Macalik Kunigunda beszámolt a kolozsvári mikológiai és etnomikológiai kutatásokról, Fehér Kinga és Babos Krisztina a Szatmár megyei gombászok körének mikológiai, etnomikológiai munkásságáról számolt be, Bélfenyéri Gábor a marosi Gombász Baráti Körről beszélt, Szász Gábor Varság történetét mutatta be, Pál-Fám Ferenc (neki volt záró, összegező előadása is), valamint Zoltán Sándor és Fedor Ilona a vidék gombáiról frissen szedett példányok alapján (mikológiai és etnomikológiai vonatkozásokról) tartottak előadást. A szedett gombákról naponta volt képes bemutató s megtartatott az új gombanaptárnak az ismertetése (Zsigmond Győző által, a dévai Corvin Kiadónál jelent meg). A gomba-felismerési verseny (Zoltán Sándor, Soós Barna), a szabadtéri gombás játékok (Zsigmond Győző),a hozott gombasavanyúságok versenye (Mihály Mónika)is összejött, s a szabad program sem maradt el. Külön színfoltként került sor gombapreparátum- és gombafotó-kiállításra (Téglás Zoltán, Bélfenyéri Gábor). Átadta a szervező egyesület a Veress Magda-díjat (Búzás Mihály Barnának).
  • Több tanfolyamosunk felkészítése is folytatódott a táborban.
  • Erdélyi és anyaországi szakemberek segítségével (Pál-Fám Ferenc, Oross Kinga, Fedor Ilona stb.) történt az azonosítás, a terepmunka. Titkárunk Tamás Tünde volt, a képes fajlista készítője pedig Bélfenyéri Gábor. A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép-s idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a vidék népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek, 250-nél több gombafajt gyűjtöttek, azonosítottak a táborban és ki is állították feliratozva ezek nagy részét.
  • Szinte semmi sem úgy történt, ahogy terveztük, visszatérő jelenség volt az újratervezés, de a szükségmegoldások miatt nem görcsöltünk be, egymást bátorítva hoztuk meg a döntéseket, melyek egy része jobbnak tűnt a rendes körülmények közt alkalmazottaknál is.
  • Mi tagadás: veszélyes vállalkozás zajlott le tünetmentesen a betegségeket illetően, másfelől pedig öröm volt látni s hallani a felszabadult társaság megnyilatkozásainak majd mindegyikét. Eredményes, örömteli szakmai és baráti rendezvény részesei lehettünk.

Szeptember

 • 26-án LKG-minitanfolyam kezdődött el Székelyudvarhelyen az ottani népfőiskola meghívására. Az előadást az LKG elnöke tartotta és ő vezette a terepgyakorlatot a Tizenhétfalusiban (Hargita).

Október

 • 3-án a László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében tartottuk meg a gombanapot. A fő téma: a csiperke volt (Agaricaceae). A program 8.45 órakor kezdődött sugásfürdői gombásztúrával, melyen szakavatott vezetők segítettek felismerni az ehető és mérgező gombákat. A túravezető Sebestyén Lajos volt. 13,45-tól 14,45 óráig a Bástya és a Park Vendéglő gombás ételeket kínált. 15,15-tól Zsigmond Győző: A csiperkék a magyar néphagyományban címmel tartott vetítettképes előadást. 16.00-17.00 óra között műhelyfoglalkozás volt Vinczeffy Orsolya közreműködésével. A jeles nap alkalmából több kiállítást is meg lehetett tekinteni: bemutattuk a szedett gombákat (több mint száz fajt különítettünk el), Gerendi Enderle Anikó csiperkékről készített festményeit. Friss kiadványaink is kaphatóak voltak. A zene is gyakran részét képezte a gombanapnak, most Filip Ignác és fia szórakoztatta a közönséget gombás vonatkozású furulyajátékkal.

November

 • 21-én meghalt Mándi István (fényképész), Öcsi, kedves szatmári gombásztársunk, tanfolyamosunk, ki táborainkat képpel, filmmel segítette többször is.

December

 • 10-én jelent meg a Tortoma Kiadónál a Gombák a magyar néphagyományban című kötet, melyhez több LKG-tag is hozzájárult (képpel, szöveggel, terepmunkával).

Egész évben zajló egyéb tevékenységek a 2017-2020 időszakban:

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is jelen voltunk a médiában Lapokban, rádióban (Kolozsvári Rádió, Romania Actualitati stb.), tévében (Duna TV, Digi24, ProTV, M1 stb.) népszerűsítették az egyesületet, illetve a gombákat tagjaink közül: Babos Krisztina (Szatmári Friss Újság), Bélfenyéri Gábor (Erdélyi Gyopár és Gyopárka), Málnási András (Népújság,Marosvásárhelyi Rádió, ETV), Zsigmond Győző, Puskás Attila, Zágoni Imola (Háromszék, Krónika, Székely Hírmondó, Erdélyi Gazda, Magyar Gombász, Journal des J.E.C. stb.), Molnár György (Marosvásárhelyi Rádió). Írjuk, szerkesztjük a Moeszia. Erdélyi Gombászt (Pál-Fám Ferenc, Zsigmond Győző és mások), a gombás falinaptárat (Zsigmond Győző, Bélfenyéri Gábor, Téglás Zoltán).
 • Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, Paizs Szabolcs pedig az MLG (tagszervezetünk) honlapját (https://mlgombaszegyesulet.blogspot.com/) magyar nyelven próbálja napra készen tartani a mostani elnök Varga Kálmán segítségével. Bélfenyéri Gábor tagtársunk a Facebook révén is népszerűsítette tevékenységeink.

TÁMOGATÓINK VOLTAK a 2017-2020 időszakban:

 • Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA, TEGA KFT., SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, DÁLIA KFT., BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR, KÓNYA ÁDÁM MŰVELŐDÉSI HÁZ, PARK ÉS BÁSTYA VENDÉGLŐ, GEODA KFT., VINCA MINOR EGYESÜLET, HÁROMSZÉKI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY, BERTIS KFT. stb. Máshonnan: BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT., HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK VIDÉKFEJLESZTŐ EGYESÜLETE, KOLOZSVÁRI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG, HERASIB KFT. MEDGYES, (A DÉVAI) CORVIN KIADÓ, MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, A KOLOZSVÁRI BABES-BOLYAI TE BIOLÓGIAI KARA, SÁNTHA TIBOR ÜGYVÉDI IRODÁJA, BÁLVÁNYOS RESORT, HÁROMSZÉK TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET, BABEŞ-BOLYAI TE KÖRNYEZETTUDOMÁNYOK TANSZÉK, A JELENLEG SVÁJCI KÖZPONTTAL MŰKÖDŐ JEC és mások.
 • Együttműködésünk töretlen például a következő egyesületekkel, intézményekkel: MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, Ecosclub Lázárfalva, Hargita Megye Környezetvédelmi Hivatala, Kovászna Megye Erdészeti Igazgatósága, Vinca Minor Egyesület, Marosvásárhelyi Gombászok Baráti Köre, ZGE stb.
 • A Málnássy László Gombászegyesület (fiókszervezetünk) tevékenységét lásd annak honlapján.
 • Csak jelezzük: részünk van a szatmári facebookon működő gombászcsoport (meghatározó ott Babos Krisztina és Fehér Kinga tagtársaink szerepe), valamint a marosvásárhelyi központtal, Bélfenyéri Gábor és Téglás Zoltán tagtársaink vezetésével működő Gombászok Baráti Köre tevékenységében.

2021

Január

 • 1-én megvolt szűkebb körben az immár hagyományos gombásztúránk Illyefalva környékén.

Március

 • 4-én képes-zenés könyvbemutató a Gombák a magyar néphagyományban c. kötetről aa Székely Nemzeti Múzeumban. A kötetet bemutatta: néprajzosként Kinda István, biológusként, gombászként pedig Puskás Attila, valamint a szerző és a kiadó képviselője, Demeter László. Gitározott: Filip Zsombor.

Május

 • 1-én együttműködési szerződést kötöttünk a piaci gombavizsgálat dolgában a sepsiszentgyörgyi TEGA-val.

Június

 • 12-én felavattuk a készülő dálnoki gombamúzeum melletti gombaépületet kivitelezőjével (Marthy Ödönnel).
 • 29-én a kézdivásárhelyi katolikus cserkészcsapat meghívásának eleget téve gombaismereti előadást tartott az egyesületünk elnöke Bálványoson, a Gorgán-patak melletti táborban.

Július

 • 9–14. között rendeztük meg immár 22. nemzetközi gombásztáborunkat és mikológiai-etnomikológiai konferenciánkat a László Kálmán Gombászegyesület szervezésében. Ezúttal Bikfalván került sor az eseményre, mintegy 70 állandó és 20 időnként becsatlakozó résztvevővel az egész Kárpát-medencéből.
  • Néprajzi és természettudományi vonatkozású kutatások eredményeit mutattuk be, felmértük a vidék gombavilágát, a mikológia, a népi gombászat szempontjait is figyelembe véve. A rendezvény során előadások, filmvetítések, kiállítások, versenyek, játékok, gombaismereti túrák igyekeztek kielégíteni a négy nemzedékből és a romániaiakon kívül az anyaországból is verbuválódott érdeklődőket, a résztvevők kíváncsiságát (de volt vendégünk Angliából és Olaszországból is). Az előadók közt volt a Budapestről online bejelentkező dr. Rimóczi Imre egyetemi tanár, nemzetközi hírű mikológus, dr. Benedek Lajos adjunktus Budapestről és dr. Pál-Fám Ferenc egyetemi docens Kaposvárról (utóbbiak a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem oktatói), Fődi Attila Angliából, alulírott, a Bukaresti TE tanára és mások.
  • Fő támogatónk volt Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa és Uzon önkormányzata. A rendezvény megvalósítását támogatta még a Székely Nemzeti Múzeum, a Dália, a Bertikris, a medgyesi Herasib, a dévai Corvin Kiadó, a Cosys, a Globinfo, Nagy László (Sepsiszentgyörgy), Kovászna Megye Tanácsa. Fő házigazdáink voltak: a Mókus, a Téglás és a Zöld Diófa Panzió. Rendezvényeink nagy része – a túrákon kívül – a bikfalvi kultúrotthonban zajlott, a járvány miatt elrendelt óvintézkedések betartásával.
  • Július 9-én Ráduly István prefektus nyitotta meg a rendezvényt, üdvözölte házigazdaként a jelenlévőket, majd Várallyay Réka Háromszék és főképp Bikfalva kúriáiról tartott vetített képes előadást, Háromszék népi gombászatáról pedig alulírott. Naponta volt legalább 3–4 gombásztúra a Háromszéki-havasokban (túravezetőink voltak: Márk Miklós, Damó Lóránt, Szakács Enikő, Boldizsár Álmos, Pál-Fám Ferenc, Kovács Sándor, Zoltán Sándor), azonosítás, gombás játékok gyakorlása, a gombák szépe kiválasztása. Gombás vonatkozású könyvet mutatott be Benedek Lajos, Fődi Attila, Ioan Costa és Zsigmond Győző.
  • Előadások naponta voltak. A már említetteken kívül előadást tartott például Rimóczi Imre a gombák nemi életéről, Pál-Fám Ferenc, valamint Benedek Lajos, Fődi Attila és Zoltán Sándor a vidék gombáiról frissen szedett példányok alapján (mikológiai és etnomikológiai vonatkozásokról).
  • Ismertettük a Moeszia – Erdélyi Gombász folyóirat új, galambgombás számát és a jövő évi fali gombanaptárt, melyek a dévai Corvin Kiadónál jelentek meg. A gombafelismerési verseny (Zoltán Sándor, Soós Barna), a szabadtéri gombás játékok, a hozott gombasavanyúságok versenye is összejött, s a szabad program sem maradt el (ennek részeként Szakács Enikő kúriatúrát vezetett Bikfalván, ahol a Bogdán család jóvoltából belülről is szétnézhettünk a példásan rendbe tett épületben, udvarban, kertben). Külön színfoltként került sor egy gombás témájú kiállításra. A Gerendi Enderle Anikó festményeiből, Téglás Zoltán preparátumaiból és LKG-tagok gombafotóiból álló tárlatot Márkodi Vera és Ernő rendezte. A szervező egyesület átadta Márkodi Verának a Veress Magda-díjat.
  • Több tanfolyamosunk felkészítése is folytatódott a táborban. Erdélyi és anyaországi szakemberek (Pál-Fám Ferenc, Benedek Lajos, Fődi Attila, Fedor Ilona, Zoltán Sándor, Zsitnyányi Ildikó stb.) segítségével történt az azonosítás, a terepmunka. Titkárunk Téglás Zoltán volt, a képes fajlista készítője pedig Bélfenyéri Gábor. A táborozók (gyermekek, fiatalok, közép- és idősebb korúak) ez alkalommal is alaposan hozzájárultak a vidék gombavilágának felméréséhez, a térség népszerűsítéséhez. Az időjárási viszonyok kedveztek is, meg nem is. 200-nál több gombafaj begyűjtése, azonosítása történt meg a táborban, és ezek nagy részét ki is állítottuk feliratozva. Összességében eredményes, örömteli szakmai és baráti rendezvény részesei lehettünk.

Szeptember

 • 10-én és 11-én gombaismereti előadás és az LKG népszerűsítése a Balatonon (Füred, Csopak) a Kovászna és a Veszprém megyei tanács által szervezett fesztiválon.
 • 26-án volt a XI. Tanulj és szórakozz a Büdös-hegy Napján rendezvény a Vinca Minor Egyesület szervezésében, melyen gombaismereti foglalkozással részt vett az LKG is (titkára) Zoltán Sándor révén.

Október

 • 3-án a László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében tartottuk meg a gombanapot. A fő téma: az érdestinóruk. A program 8.45 órakor kezdődött sugásfürdői gombásztúrával, melyen szakavatott vezetők segítettek felismerni az ehető és mérgező gombákat. A túravezető Zoltán Sándor volt.
  • 13,45-tól 14,45 óráig a Bástya és a Park Vendéglő gombás ételeket kínált. 15,15-tól Zoltán Sándor és Zsigmond Győző tartott vetítettképes előadást.
  • 16.00-17.00 óra között műhelyfoglalkozás volt Bartha Zonga és Vinczeffy Orsolya közreműködésével.
  • A jeles nap alkalmából több kiállítást is meg lehetett tekinteni: bemutattuk a szedett gombákat (több mint száz fajt különítettünk el), Gerendi Enderle Anikó éredestinórukről készített festményeit, Lázár Prezsmer Endre gombás zsebnaptárait. Friss kiadványaink is kaphatóak voltak.

Egész évben zajló egyéb tevékenységek:

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is jelen voltunk a médiában A médiában népszerűsítették az egyesületet, illetve a gombákat tagjaink közül: Babos Krisztina (Szatmári Friss Újság), Bélfenyéri Gábor (Erdélyi Gyopár és Gyopárka), Málnási András (Népújság), Puskás Attila (Háromszék), Zsigmond Győző (Háromszék, Observatorul de Covasna, Székely Hírmondó). Írjuk, szerkesztjük a Moeszia. Erdélyi Gombász következő számát, még az előkészületeknél tartva.
 • Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, Paizs Szabolcs pedig az MLG (tagszervezetünk) honlapját (https://mlgombaszegyesulet.blogspot.com/) magyar nyelven próbálja napra készen tartani a mostani elnök Varga Kálmán segítségével. Bélfenyéri Gábor tagtársunk a Facebook révén is népszerűsítette tevékenységeink.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2021-BEN:

 • Sepsiszentgyörgyről: SEPSISZENTGYÖRGY HELYI TANÁCSA, TEGA KFT., SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, a BERTIKRIS, a DÁLIA KFT., a COSYS KFT., KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA, a GLOBINFO, BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR, PARK ÉS BÁSTYA VENDÉGLŐ. Máshonnan: KOLOZSVÁRI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG, Hargita Megye Tanácsának Vidék-fejlesztő Egyesülete, HERASIB KFT. MEDGYES, (A DÉVAI) CORVIN KIADÓ, MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, SÁNTHA TIBOR ÜGYVÉDI IRODÁJA, NAGY László
 • Együttműködésünk töretlen például a következő egyesületekkel, intézményekkel: MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, Ecosclub Lázárfalva, Hargita Megye Környezetvédelmi Hivatala, Kovászna Megye Erdészeti Igazgatósága, Vinca Minor Egyesület, Marosvásárhelyi Gombászok Baráti Köre, ZGE stb.
 • A Málnássy László Gombászegyesület (fiókszervezetünk) tevékenységét lásd annak honlapján.
 • Csak jelezzük: részünk van a szatmári facebookon működő gombászcsoport (meghatározó ott Babos Krisztina és Fehér Kinga tagtársaink szerepe), valamint a marosvásárhelyi központtal, Bélfenyéri Gábor és Téglás Zoltán tagtársaink vezetésével működő Gombászok Baráti Köre tevékenységében.

2022

Január

 • 1-én megvolt szűkebb körben az immár hagyományos gombásztúránk Illyefalva környékén.

Március

 • 12-én gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott új kiadványok ismertetésével, játékos versennyel (gombás szóparti gombás kártyánkkal, gombás célba dobással, tombolával).

Május

 • Megkezdtük és folytattuk novemberig a piaci gombavizsgálatot Sepsiszentgyörgyön a TEGA-val kötött szerződés alapján.
 • 27-én a DIGI FM Bálványoson készített és egyenesben közvetített interjút (persze románul) az LKG elnökével.

Július

  1. országos és országközi gombásztáborára és mikológiai-etnomikológiai konferenciájára a Királyerdő-hegységben, Magyarremetén mintegy 80, négy nemzedéket felölelő hazai és anyaországi résztvevővel. A tábor a már jól bejáratott programmal zajlott: naponta több gombagyűjtő túrát szerveztünk a helyi túravezetők (Lukács István, Lukács József, Bálint Mihály és Benedek Péter) irányításával. A délutánok a begyűjtött gombák azonosításával, majd kiállításával zajlottak, szolgálatos szakértőink (dr. Benedek Lajos, dr. Pál-Fám Ferenc és Fedor Ica) segítségével. Esténként előadásokat hallgathattunk (online is: Zsigmond Győző). Az eddig említettek mellett az évente visszatérő előadónk, dr. Rimóczi Imre idén az Alföld gombáiról tartott előadást, zempléni gombász barátaink (Kőszeginé Tóth Judit, Gécziné Nagy Mária, Molnár Edit) egy frissen megjelent könyvüket ismertették. Hasznos tanácsokat kaptunk tagtársunktól, Borbáth Endrétől az okostelefon túrákon való használatát illetően, illetve Macalik Kunigunda az ehető gombák étkezési célú változatos felhasználásáról beszélt. Bemutattuk a 2023-as gombás falinaptárunkat, melyet helyben meg is lehetett vásárolni, akárcsak számos más gombás kiadványt is. Most is lehetőség volt a környék természeti és kulturális értékeinek megismerésére – voltak túrák a Jád völgyébe, Pádisra, Várasfenesre, ahol a helyi tájházat is megnéztük, a közeli Mézgedi cseppkőbarlangba és a Farcu kristálybarlangba valamennyien eljutottunk, és természetesen a magyarremetei református templomot is meglátogattuk (Csiszér Norbert református lelkész volt segítségünkre). Sajnos, a nagy szárazság miatt kevés gomba volt, az azonosított fajok száma száz alatt maradt. Idén sem maradt el a hagyományos gombafelismerési, illetve gombafotóverseny, naponta kiválasztottuk a gombák szépét, volt gyerekeknek szóló játékos gombaismereti vetélkedő, utolsó este pedig kiosztottuk az emléklapokat, díjaztuk a különböző vetélkedők nyerteseit. A Veress Magda-díjat idén Bélfenyéri Gábor gombásztársunk kapta. Támogatónk voltak: a medgyesi Herasib, a Székely Nemzeti Múzeum, a Dália, a dévai Corvin Kiadó, Kovászna Megye Tanácsa.

Szeptember

 • 4-én gombásztúrát vezetett részünkről Zoltán Sándor Sugásfürdő környékén, majd Csernátonban az ottani falunap alkalmával kiállítást hoztunk össze együttműködve a marosi Málnássy László Gombászegyesülettel, kik részéről Málnási András előadást is tartott.
 • 12-én előkészületi túra volt Gyergyócsomafalván, hol jövő évi táborunk lesz.

Október

 • 1-jén a László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében tartottuk meg a gombanapot. A fő téma: gombák és fák.
  • A program 9.55 órakor kezdődött sugásfürdői gombásztúrával, melyen szakavatott vezetők segítettek felismerni az ehető és mérgező gombákat. A túravezető Zoltán Sándor volt.
  • 14 órától 14,45-ig a Bástya és a Park Vendéglő gombás ételeket kínált. 15,15-től Zoltán Sándor és Zsigmond Győző tartott vetítettképes előadást fákhoz szorosabban kapcsolódó gombáinkról (besegített Zágoni Imola is).
  • 15.00-16.30 között műhelyfoglalkozás volt gyermekeknek Bartha Zonga és Vinczeffy Orsolya közreműködésével.
  • Több kiállítást is meg lehetett tekinteni: bemutattuk a szedett gombákat (több mint száz fajt különítettünk el), valamint Gerendi Enderle Anikó gyökérkapcsolt és fán termő gombákről készített festményeit (közreműködött: Márkodi Vera és Ernő, Zs.Gy.).
  • Minden résztvevő kapott jövő évi gombás zsebnaptárunkból, melyen Gerendi Enderle Anikó festménye szerepel a császárgalócáról, ezennel is köszönet érte. Támogatóink voltak: a Dália Kft., a Park vendéglő és a Bástya vendéglő, valamint a Herasib Kft. Több mint száz résztvevő tisztelte meg jelenlétével rendezvényünket.
 • 13-16. között került sor minitáborunkra az Istvánában. Gombásztúra, gombahatározás, gombák és gombás kiadványok kiállítása, vetített képes gombaismereti előadás egyaránt szerepelt bálványosi táborunk programján. A szervező László Kálmán Gombászegyesület támogatója a KLE-MEL Kft., a Dália kft. és a Bálványos Resort volt. Botos Erika A gomba a táplálkozásban, Borbáth Endre Túra és mobiltelefon, Zsigmond Győző pedig Kézdiszék népi gombászata címmel tartottak előadást. Túráink során a Mohosban, a SzentAnna-tónál és Bálványosfürdő környékén gombásztunk, s bőséges volt a zsákmány, mintegy 100 gombafélét azonosítottunk, köztük például a fodros trombitagombát.
 • 15-én volt a XII. Tanulj és szórakozz a Büdös-hegy Napján rendezvény a Vinca Minor Egyesület szervezésében, melyen gombaismereti foglalkozással részt vett az LKG is (titkára) Zoltán Sándor révén.

December

 • 10-én gombás évbúcsúztató volt a Kónya Ádám Művelődési Házban du. fél 6-tól. Kezdődött támogatóink köszöntésével, megemlékezéssel, a gombás ételek. italok bemutatásával, kóstolgatásával, folytatódott játékos versennyel (gombás szóparti, gombás célba dobással, tombolával).
 • 15-én az LKG elnöke az aranyosszéki népi gombászatról tartott előadást Tordán az Erdélyi Múzeum Egyesület meghívásának téve eleget.

Egész évben zajló egyéb tevékenységek:

 • a gombaismeret, a gombamérgezések kerülése, munkánk, egyesületünk népszerűsítése végett rendszeresen is jelen voltunk a médiában A médiában népszerűsítették az egyesületet, illetve a gombákat tagjaink közül: Babos Krisztina (Szatmári Friss Újság), Bélfenyéri Gábor (Erdélyi Gyopár és Gyopárka), Málnási András (Népújság), Puskás Attila (Háromszék), Zsigmond Győző (Háromszék, Székely Kalendárium). Írjuk, szerkesztjük a Moeszia. Erdélyi Gombász következő számát, még az előkészületeknél tartva.
 • Honlapunkat 3 nyelven (www. gombasz.ro) Zsigmond László frissítette, az MLG (tagszervezetünk) honlapját (https://mlgombaszegyesulet.blogspot.com/) magyar nyelven próbálja napra készen tartani a mostani elnök Varga Kálmán segítségeivel. Bélfenyéri Gábor tagtársunk a Facebook révén is népszerűsítette tevékenységeink.

TÁMOGATÓINK VOLTAK 2021-BEN:

 • Sepsiszentgyörgyről: TEGA KFT., SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, a BERTIKRIS, a DÁLIA KFT., a COSYS KFT., KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA, a GLOBINFO, BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR, PARK ÉS BÁSTYA VENDÉGLŐ. Máshonnan: KOLOZSVÁRI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG, Hargita Megye Tanácsának Vidék-fejlesztő Egyesülete, HERASIB KFT. MEDGYES, (A DÉVAI) CORVIN KIADÓ, MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, SÁNTHA TIBOR ÜGYVÉDI IRODÁJA, NAGY László (KLE-MEL kft.), Szilvásy Edit.
 • A Málnássy László Gombászegyesület (fiókszervezetünk) tevékenységét lásd annak honlapján.
 • Csak jelezzük: részünk van a szatmári facebookon működő gombászcsoport (meghatározó ott Babos Krisztina és Fehér Kinga tagtársaink szerepe), valamint a marosvásárhelyi központtal, Bélfenyéri Gábor és Téglás Zoltán tagtársaink vezetésével működő Gombászok Baráti Köre tevékenységében.
 • Együttműködésünk töretlen például a következő egyesületekkel, intézményekkel: MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG, SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM, Ecosclub Lázárfalva, Hargita Megye Környezetvédelmi Hivatala, Kovászna Megye Erdészeti Igazgatósága, Vinca Minor Egyesület, Marosvásárhelyi Gombászok Baráti Köre, ZGE stb.