JEC 2018

moeszia

English version at the bottom.

Bálványoson (Erdélyben, Romániában, a Grand Hotel Bálványosban) a 36. Európai Cortinarius Kongresszus zajlott le 2018. október 14–20. között. Az első ilyen Romániában, sőt Kelet-Európában. Fő támogatónk a Bethlen Gábor Alap volt. A megnyitón többek közt üdvözlet hangzott el Tamás Sándor megyei tanácselnök, Rohner Oswald, a J.E.C. (Journées Européennes du Cortinaire) svájci elnöke részéről. A Román Mikológiai Társaság elnökének köszöntését a László Kálmán Gombászegyesület (LKG) elnöke tolmácsolta.

A Cortinarius és más nagygomba nemzetségek kutatói itt, a Kárpát-medence legkeletibb tájain szakmailag és emberileg nagyon eredményes napokat töltöttek, 400-nál több gombafajt azonosítottak a talált mintegy 500 féle gombából. A neves és nemzetközileg elismert külföldi mikológusok mellett (kik főleg a J.E.C, az Európai Cortinarius Napok, jelenleg svájci elnöklettel működő szakmai szervezet tagjai voltak, Németországból, Olaszországból, Svájcból, Csehországból, Franciaországból például) fontos volt a romániai és magyarországi szakemberek társszervezőkként való bekapcsolódása, elsősorban a Magyar Mikológiai Társaságot (elnöke és több tagja képviselte) meg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Biológiai Karát (Dr. Macalik Kunigunda vezetésével).

Kovászna és Hargita megye természetközeli erdeinek florisztikai, mikológiai kincseit kínálta az érdeklődőknek, akik a tudományos munka mellett ellátogathattak a közeli Szent Anna-tóhoz s a Mohos tőzegláphoz vagy Kovászna meg Tusnád fürdővárosokba, a céhes városba Kézdivásárhelyre, a Székely Nemzeti Múzeum városába Sepsiszentgyörgyre, a legnagyobb egykori szász városba (Brassóba), Törcsvárra, s akár a Békási-szorosba, a Gyilkos-tóhoz is. A székely népi gombászat jelentős és több szempontból világviszonylatban is érdekesnek, egyedinek számít, s erről az ide látogató vendégeink is meggyőződhettek. Például a taplógomba-feldolgozás népi mesterségéről ízelítőt kaphattak a Székely Nemzeti Múzeumbeli anyag egy részének megtekintésével, s egy korondi „toplász” (Máthé Béla) bemutatót tartott s taplóárut is hozott magával. Európa 9 országából a múlt héten mintegy 70 mikológus, valamint közel 30 környékbeli meghívott részvételével zajlott a 36. pókhálósgomba-kongresszus. A napi terepmunkák, túrák alkalmával csodálatos élőhelyeken jártak, a délutáni foglalkozásokhoz jól felszerelt labor állt rendelkezésre. A felszereltséghez alaposan hozzájárultak a négy nyelvű ismertetőket is tartalmazó térképek (20 túrához). Főleg a Mohos, Komandó és a csíkszentkirályi Lucs környékén tett túrák bizonyultak eredményeseknek, azaz kellően nedvesnek, 40-50-féle pókhálósgombát is sikerült összegyűjteni, bár nem nagy mennyiségben, de nem is ez volt a lényeg. Kommandó volt az egyetlen olyan hely, ahol még akár étkezésre is lehetett volna gyűjteni a kétszergyűrűs tölcsérgombából (szultángomba) vagy sárga és kései rókagombából.

Macalik Kunigunda a Babes-Bolyai TE biológus oktatója tanítványokkal, egyetemista csoporttal érkezett, amely nagy segítségére volt a résztvevőknek. A szakmai műhely felelőse Szász Balázs volt.

Ez alkalommal ítélte oda az LKG két nemzetközileg elismert mikológusnak, gombakutatónak az egyesület legfontosabb díját, a szakmai elismerést jelentő Pázmány Dénes-díjat: idei birtokosai a Román Mikológiai Társaság elnöke, Cătălin Tănase, illetve a pókhálósgombák jeles francia szakértője, Jacques Melot. Sajnos betegség miatt mindketten hiányoztak.

A kongresszus idején szakmai előadásokat tartottak a következők: Saar Günther (Németország), Bellu Francesco (Olaszország), Jurkeit Werner (Németország), Albert László (Magyarország), Zsigmond Győző (Románia).

A 36. Európai Cortinarius Kongresszus elérte célját, bemutatta a Kárpát-medence legkeletibb, székelyföldi tájainak nagygombavilágát, az eddigi mikotaxonómiai és mikocönológiai ismereteket gazdagította és nemzetközi közkinccsé tételét is megkezdte.

A résztvevőknek a BGA támogatásával nyújtott részvételi ajándékcsomagba bekerülhetett a Moeszia. Erdélyi Gombász új, 9-10-es száma, egy-egy pakli a Kárpát-medence gombavilágát bemutató erdélyi és anyaországi kutatók, szakemberek által összehozott gombás kártya, színes könyvjelző, programfüzet a kongresszus 6 nyelvén, a házigazda és főszervező egyesületet angolul, illetve magyarul bemutató színes füzet például az LKG, valamint a társszervező Kovászna Megye Tanácsa s a támogató Vinca Minor egyesület ajándék kiadványain kívül. És mindezt LKG-szatyorban adhattuk át az illetékeseknek.

Az eseményről tévés meg újságírói tudósítás is volt, több is (Háromszék, DIGI 24 TV Brassóból, Székely Hírmondó).

A kongresszussal kapcsolatos információk az interneten is elérhetők az alábbi honlapokon: http://www.jec-cortinarius.org / http://www.gombasz.ro

In Bálványos (in Transylvania, Romania, at Grand Hotel Bálványos) took place the 36th European Cortinarius Congress, between 14-20 October 2018. This was the first one here, moreover it was the first of this kind in Eastern Europe. The Cortinarius and other macrofungi genera researchers spent a few successful days here in the Carpathian Basin and identified more than 400 mushroom species from those 500 species they had found during their stay.

The forests of Kovászna and Hargita counties offered their floristic and mycological treasures to those who, besides the scientific work, visited the Szent Anna Lake, the Mohos Peat Moss, Kovászna and Tusnád health-resorts, Kézdivásárhely, the capital of guilds, Sepsiszentgyörgy, the city of the Szekler National Museum, Brassó, the biggest one-time Saxon city, Törcsvár (Bran), or even the Békás Pass or the Gyilkos (Killer) Lake.

The Szekler popular mycology is significant and from several viewpoints it is interesting and unique on the world, and also our visitors have been convinced of this. For example, they could get an insight of popular tinder processing by visiting a part of the Szekler National Museum’s exhibits. What is more, a tinder-processer from Korond (Máthé Béla) came to present the working process and some of his tinder products, too.

About 70 mycologists from 9 European countries and around 30 invited guests from the area participated at the 36th Cortinarius Congress last week. The participants visited marvellous places during the field-works and trips. Moreover, well-equipped laboratories had been put on their disposal for the afternoon activities.

The most successful (and wet enough) field – works were organised to Mohos, to Komandó and to the Lucs in Csíkszentkirály, they could pick about 40-50 Cortinarius species. However, not a big quantity of those mushrooms had been gathered, but that was not the goal of the field-works anyway. Komandó was the only place where they could have gathered enough Catathelasma imperial orCantharellus cibariusmushrooms to prepare a meal for the participants.

Biologist Macalik Kunigunda, a university teacher at Babes-Bolyai University came with a group of students, who were a great help to the participants. It seems that the president of LKG found an up to now unidentified mushroom species. A German mycologist, Jurkeit Werner will do the scientific description and identification of this species.

Zsigmond Győző thanks all the sponsors and all the persons who helped organise the congress or offered their assistance in any way.

On this occasion the LKG handed the greatest award of the L.K. Mushroom Society, the Pázmány Dénes-Award to the two internationally recognised mycologists and researchers: Cătălin Tănase, the president of the Romanian Mycological Society and Jacques Melot, the famous Cortinarius mushroom specialist from France. Unfortunately, both of them were absent, because of illness.

During the Congress professional presentations and lectures were delivered by the following persons: Saar Günther (Germany), Bellu Francesco (Italy), Jurkeit Werner (Germany), Albert László (Hungary), Zsigmond Győző (Romania).

The 36th Cortinarius Congress has achieved its goal, it presented the Carpathian Basin’s most Eastern areas’ macrofungi, it enriched the mycotaxonomic and mycocoenological knowledge and started making them a national treasure.

More information about the Cortinarius Congress can be found on the Internet at the following links: http://www.jec-cortinarius.org / http://www.gombasz.ro.

Előző bejegyzés Következő bejegyzés

Back to top